На овом делу презентације се можете упознати са детаљима најважнијих актуелних докумената везаних за оснивање и рад Удружења:

 


Документација о промени назива удружења - скениран документ


Статут из 2015 године - комплетан текст


Плакета поводом обележавања 90 година рада - скениран документ


Подаци у Удружењу - Извод АПР о подацима уписаним у регистар удружења - комплетан текст


Решење о регистрацији - Решење о регистрацији Удружења Физијатара Србије код Агенције за привредне регистре:
страна 1
страна 2


Решење о регистрацији - Решење о регистрацији Удружења Физијатара Србије код Агенције за привредне регистре - комплетан текст


Статут из 2012. године - Статут Удружења Физијатара Србије из 2012. године - комплетан текст


Статут из 2010. године - Статут Удружења Физијатара Србије из 2010. године - комплетан текст


Статут - Врњачка Бања, 04.11.2006 - Прецизније дефинише основне делатности и организацију удружења, права и обавезе чланова и све остале битне аспекте везане за рад удружења - комплетан текст


Записник са Скупштине - Врњачка Бања, 04.11.2006 - комплетан текст


Одлука о промени имена Удружења - Врњачка Бања, 04.11.2006 - комплетан текст


Одлука о изменама и допунама статута Удружења - Врњачка Бања, 04.11.2006 - комплетан текст


Одлука о усвајању текста Статута - Врњачка Бања, 04.11.2006 - комплетан текст


Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сарадник - комплетан текст


Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радник - комплетан текст


 

Претходна документација се може пронаћи на страници архива

Нови статут  Позиви на састанке СЛД

  Позиви на састанке СЛД ДЛВ

 

 

      

НАСЛОВНА  -  МАПА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  -  КОНТАКТ  МАРКЕТИНГ  -  CREDITS
АКТИВНОСТИ  -  НОВОСТИ  -  ЧЛАНОВИ  -  ПРИСТУПНИЦА  -  ДОКУМЕНТАЦИЈА  -  КОНГРЕС  -  РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  -  СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
© Удружење за физикалну и рехабилитациону медицину Србије