6. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE
sa međunarodnim učešćem

Vrnjačka Banja, 01 - 04. novembar 2006. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom pozivamo Vas da učestvujete na 6. Kongresu fizijatara Srbije i Crne Gore. Kongres će se održati u Vrnjačkoj Banji od 01 do 04. Novembra 2006. godine.

Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore je osnovano 2003. godine i prošle godine je postalo redovan član ISPRM-a (International Society of Physical and © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine). Do sada je održano 3 Kongresa fizijatara Jugoslavije i 2 Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore kao i isto toliko Fizijatrijskih dana.

Ovogodišnji Kongres je u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore, Srpskog lekarskog društva - sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Društva ljekara Crne Gore i Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šećerne bolesti ''Vrnjačka Banja''. Organizatori tematskih predavanja su istaknute kolege iz Srbije i Crne Gore i iz inostranstva. Program je ispunjen plenarnim predavanjima i posterskim prezentacijama.

Verujemo da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da se ponovo sretnu, bolje upoznaju i uspostave nove kontakte za buduću saradnju.

Očekujemo Vas na Kongresu, radujermo se vašem dolasku i pozivamo Vas da očekivane lepe jesenje dane provedemo radno.

Predsednik Organizacionog odbora                                                Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Milica Lazović                                                                 
 Prof. dr Vladislava Vesović - Potić
 

Online sažetak (koristiti i za prijavu)
 

ORGANIZATORI


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE

Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva

Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva ljekara Crne Gore

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šećerne bolesti ''Vrnjačka Banja''

Vrh strane

TEME KONGRESA

 

  1. PREVENCIJA I REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OSTEOPOROZOM
  2. REHABILITACIJA BOLESNIKA SA MOTORNIM POREMEĆAJIMA
  3. REHABILITACIA BOLESNIKA SA MALIGNIM OBOLJENJIMA
  4. REHABILITACIJA BOLESNIKA SA ENDOKRINIM I METABOLIČKIM BOLESTIMA
  5. PRIMENA FUNKCIONALNIH TESTOVA U REHABILITACIJI
  6. BALNEOKLIMATOTERAPIJA - resursi i primena
  7. SLOBODNE TEME

Vrh strane

POČASNI ODBOR, ORGANIZACIONI ODBOR, SEKRETARI KONGRESA, SEKRETARIJAT KONGRESA


POČASNI ODBOR

Prof. dr TOMICA MILOSAVLJEVIĆ
Ministar zdravlja Republike Srbije

Prim. dr  MIODRAG PAVLIČIĆ
Ministar zdravlja Republike Crne Gore

Prof. dr ALEKSANDAR POPOVIĆ
Ministar nauke i životne sredine Republike Srbije

Prim. dr NEVENA KARANOVIĆ
Zamenik ministra zdravlja Republike Srbije

Prof. dr MILORAD ANTONIĆ

Prof. dr ŽIVOJIN CONIĆ

Prof. dr OLGA DIMITROVA-JOVANOVIĆ

Prof. dr OLGA KOSTIĆ

Prof. dr OLGA MANOJLOVIĆ

Prof. dr BORIS NEDVIDEK

Prof. dr GORDANA NIKOLIĆ

Prof. dr ŽIVKA SEDMAKOV

Prof. dr KRSTA VRANIĆ

 

SEKRETARIJAT KONGRESA

MERKUR
36210 Vrnjačka Banja
Bulevar srpskih ratnika 18
Tel: (381 036) 611157, 611626, 611151
Fax: (381 036) 616350
e - mail: office@vrnjcispa.co.yu

http://www.vrnjcispa.co.yu                

 
ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, podpredsednik

Dr Dejan Stanojević, podpredsednik

Prim. dr Đorđe Adamov

Prof. dr Branislav Bobić

Doc. dr Milisav Čutović

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Stevan Jović

Dr Željka Karanikić

Doc. dr Ljubica Konstantinović

Prim. dr Ranka Krunić - Protić

Dr.sci Milan Obradović

Prim. dr Vesna Simonović

Prim. dr Mirko Teofilovski

Prof. dr Miodrag Veljković

Prof. dr. Laslo Švirtlih


SEKRETARI KONGRESA

Prim. dr Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar

Prim. dr Dragan Vulović

Dr. sci Mirjana Kocić

11000 Beograd, Pasterova 2

18000 Niš, ............

e-mail:

http://www.fizijatri.org

                                                                Vrh strane

NAUČNI ODBOR

 
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, predsednik

Prof. dr Gordana Devečerski

Doc. Dr Aleksandar Đurović

Prof. dr Miodrag Jevtić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Zoran Kojović

Doc. dr Ljubica Konstantinović

Prof. dr. Slobodan Radović

 


Prof. dr Milica Lazović

Doc. dr Dragana Matanović

Prim. dr Vukašin Mihajlović

Prof. dr Ivana Petronić

Prof. dr Gordana Popović

Prof. dr Kosta Savić

Prof. dr Nada Rotović

Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU


MESTO ODRŽAVANJA

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šečerne bolesti ''Vrnjačka Banja''
Bulevar srpskih ratnika 18, 36210 Vrnjačka Banja
Telefon: (381 036) 611157, 611626, 611151
Faks: (381 036) 616350
http://www.vrnjcispa.co.yu/

VREME ODRŽAVANJA
01 - 04. Novembar 2006. godine

ZVANIČNI JEZIK
Srpski

PRIJAVA
Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.

Prijava je izvr
šena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem Sekretarijatu Kongresa ili kroz naš online sistem.

Molimo Vas da preuzmete prijavu sa
http://www.fizijatri.org ili se prijavite kroz naš online sistem za prijavljivanje.

IZLOŽBA

U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI
U Sali za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu  MS Power Point i doneti na  CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

PREZENTACIJA RADOVA
Svi radovi osim uvodnih radova predviđenih za usmenu prezentaciju, prihvaćeni od strane Naučnog odbora, biće prezentirani na Kongresu putem postera. Posteri treba da budu veličine 70 x 100 cm. Posteri će biti prikazani u Sali za poster prezentaciju.

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
Tekst  sažetka treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera, font 12
U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
Ne navoditi akademske titule autora
Napraviti 1 red proreda između naslova rada i imena autora.

Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr.: Lazović M, Devečerski G, Veljković M,..najviše 5 koautora)
Institucije pisati u redu ispod imena autora.
Napraviti 1 red proreda između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati  prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
Svi predavači koji imaju usmeno predavanje ili sažetak treba da otkucaju tekst u predviđenom okviru.
Sažetak treba da sadrži naznačen: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
ROK  za slanje sažetaka je 20. avgust 2006. godine
Sažetke možete slati: 
  4 e - mailom : 
  4 on-line: forma za prijavu radova - U PRIPREMI

POTVRDA O PRIJEMU SAŽETAKA

Do 15. septembra 2006. godine bićete obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen.
Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku sažetaka.
Objaviće se samo oni radovi za koje je do 01. oktobra 2006. godine uplaćena kotizacija.

VAŽNI DATUMI

Prijava učešća do 01. avgusta 2006. godine

Sažetci radova do 20. avgusta 2006. godine

Potvrda o prijemu do 15. septembra 2006. godine

Kotizacija do i nakon 20. septembra 2006. godine

                                                                                                                                            Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O SMEŠTAJU I KOTIZACIJI

 
Mesto održavanja: Kongresni centar - hotel "ZVEZDA"

Smeštaj: hoteli "Zvezda", "Merkur", ''Fontana'', vila "San "
informacije o hotelima na web site-u www.vrnjcispa.co.yu

PAKET ARANŽMAN 01.- 04.11.2006.

Cena po osobi u dvokrevetnoj sobi:
- 190 eur (members) - 210 eur (non members)
Cena po osobi u jednokrevetnoj sobi:
- 220 eur (members) - 240 eur (non members)
Cena po osobi u apartmanu:
- 240 eur (members) - 260eur (non members)

Cena paket aranžmana obuhvata:
- 3 pansiona
- kotizaciju
- svečano otvaranje kongresa, koktel večeru
- izlet
- svečanu večeru sa muzičkim programom
- booking i informacioni desk

Kotizacija obuhvata :
-sale za rad sa adekvatnom tehnikom
-prisustvovanje kongresnim sesijama
-salu za press
-štampani materijal
-indetifikacionu karticu

VAŽNA NAPOMENA:
Učesnici koji ne koriste paket aranžman, posebno plaćaju:
- kotizaciju
- koktel večeru - 25eur
- izlet autobusom - 10 eur
- svečanu večeru - 25 eur.

Cena kotizacije: do 20.09. / od 20.09. - 30.10.2006.
- member : 30 eur / 35 eur
- specijalizanti i
magistranti fizikalne medicine i rehabilitacije 20 eur / 20 eur

VAŽNO OBAVEŠTENJE:
20 eura kotizaciju plaćaju specijalizanti ili magistranti (oni koji nisu specijalisti), a ne odnosi se na subspecijalizante

- non member : 45 eur / 50 eur
- učesnici iz
inostranstva: 55 eur / 80 eur
Plaćanje kotizacije na licu mesta:
- učesnici SCG: 70 eur
- učesnici iz inostranstva: 100 eur

Prevoz:
autobusom iz Beograda (20 e)
Izleti:
Manastir Žiča ili Ljubostinja autobusom, uz vodiča

Cena zakupa izložbenog prostora 01 - 04. 11. 2006.:
2 m kvadratna u hotelu Zvezda - 50.000,oo din + PDV

Cena Okruglog stola u periodu od (01 - 04. 11. 2006.):
90.000,oo din + PDV
(za zakazivanje termina pozvati T. A. Mondoramu)

Smeštaj se obezbedjuje uplatom na žiro račun agencije Mondorama koja je izvršni organizator kongresa fizijatara:

Žiro račun: 265-4020310000058-19 Raiffeisen banka


Ovaj program odgovara Opštim uslovima putovanja T.A.Mondorama
T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51 - Hilandarska 3 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.yu
T.A. Mondorama Niš : 018 512 112, 523 834, fax:018 523 400 - Dušanov bazar lok 216 - 18000 Niš
e-mail: mondorama@medianis.net

 

AUTOBUSKI PREVOZ BEOGRAD - VRNJAČKA BANJA - BBEOGRAD

POLAZAK IZ BEOGRADA 01.11.2006.(sreda) - PARKING ISPRED "SAVA CENTRA" SA SAVSKE STRANE
SASTANAK PUTNIKA U 09.30h. POLAZAK AUTOBUSA U 10.00h.

POLAZAK AUTOBUSA IZ VRNJACKE BANJE 04.11.2006.(subota) - ISPRED HOTELA "ZVEZDA"
SASTANAK PUTNIKA U 11.30h. POLAZAK AUTOBUSA U 12.00h.
 

Vrh strane

 

Organizatori

Teme kongresa

Zbornik radova

Program kongresa

Počasni odbor, organizacioni odbor, sekretari kongresa, sekretarijat kongresa

Naučni odbor

Opšte informacije o kongresu

Opšte informacije o smeštaju i kotizaciji

Verzija za štampu

Online sažetak
(koristiti i za prijavu)

 


 

  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE 2008