ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ
 

9. КОНГРЕС ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ
са међународним учешћем

СУБОТИЦА 13 - 16. мај 2009. године

Генерални спонзор:

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ КОНГРЕСА
 Т.А. Мондорама Београд: 011 303 59 41, 303 59 51 - Хиландарска 3 - 11000 Београд
е-маил:
mondoramabgd@eunet.yu

Т.А. Мондорама Ниш: 018 512 112, 523 834, фаx: 018 523 400 Душанов базар лок 216 - 18000 Ниш
е-маил:
mondorama@medianis.net
Licence333 www.mondoramanis.co.yu

УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ
СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА НАУКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани пријатељи и колеге,

Са посебним задовољством позивамо Вас да учествујете на 9. Конгресу физијатара Србије са међународним учешћем, који ће се после дужег времена одржати у Војводини, у прелепом амбијенту Суботице и то од 13 – 16. маја 2009. године. У Суботици, граду који заузима централно место између Дунава на западу и Тисе на истоку, имаћемо добре услове за рад И дружење.

Наши конгреси, који се одржавају сваке године, традиционално окупљају физијатре, реуматологе, ортопеде, педијатре, дечије хирурге, неурохирурге, кардиологе, неурологе и друге који се налазе у рехабилитационом тиму, са циљем да се изнесу и размене научна достигнућа, стручне новости, знања и искуства у циљу увећања нашег знања из области физикалне медицине и рехабилитације и унапређења здравља наших болесника.

Овогодишњи Конгрес је у организацији Удружења физијатара Србије. На Конгресу ће одабране теме из физикалне медицине и рехабилитације бити изнете у виду пленарних предавања од стране еминентних професора из Србије, земаља у окружењу (Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине), као и из иностранства. Оригинални радови који су прошли рецензију научног одбора, биће изнети на постерима, а најбољи оригинални и стручни радови биће усмено представљени.

Низ спонзорисаних предавања И симпозијума додатно ће проширити наше клиничко искуство И унапредити наше вештине у рехабилитацији болесних И повређених.
Уводимо wорксхоп/радионице и надамо се да ће нам свима бити од користи.

Верујемо да ће и овај Конгрес бити прилика за све учеснике да поред напорног рада нађу времена за дружење и уживање у уметничком и забавном програму који је планиран у току Конгреса.


Очекујемо Вас на Конгресу и радујемо се Вашем доласку!
 

 

 

 

 


Председник Организационог одбора

Проф. др Милица Лазовић
 

 


Председник Научног одбора

Проф. др Владислава Весовић - Потић
 

 

 

ПОЧАСНИ ОДБОР

Проф. др Томица Милосављевић
Министар здравља Републике Србије

Божидар Ђелић
Министар науке Републике Србије

Доц. др Невена Карановић
Државни секретар Министарства здравља РС

Др Периша Симоновић
Државни секретар Министарства здравља РС

Др Томислав Стантић
Државни секретар Министарства здравља РС

Др Жељко Милошевић
Државни секретар Министарства здравља РС

Др Атила Ћенгери
Секретар за здравство АП Војводине


Проф. др Радоје Чоловић, Председник СЛД

Проф. др Живојин Цонић

Проф. др Зоран Којовић

Проф. Др Вукашин Михајловић

Проф. др Борис Недвидек

Проф. др Гордана Николић

Проф. др Крста Вранић
 НАУЧНИ ОДБОР

Проф. др Владислава Весовић - Потић, председник

Проф. др Милица Лазовић, потпредседник

Проф. др Pedro Cantista, ISPRM Regional Vice
President for Europe

Проф. др Alessandro Giustini, President ESPRM

Проф. др Nicolas Christodoulou, President MSPRM

Проф. др Črt Marinček, Slovenija

Проф. др Gülseren Akyüz, Turska

Проф. др Бранислав Бобић

Проф. др Ешреф Бећировић, БиХ

Доц. др Драгана Матановић

Проф. др. Милан Обрадовић, Црна Гора

Проф. др Гордана Девечерски

Доц. др Александар Ђуровић

Проф. др M. Zeki Karagülle, President ISMH

Проф. др Ивана Петронић

Проф. др Гордана Поповић

Проф. др Гордана Стефановски, РС, БиХ

Проф. др Коста Савић
 


ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Проф. др Милица Лазовић, председник

Проф. др Владислава Весовић - Потић, подпредседник

Доц. др Ксенија Бошковић

Доц. др Милисав Чутовић

Проф. др Гордана Девечерски

Проф. др Стеван Јовић

Доц. др Љубица Константиновић

Прим. др Ранка Крунић - Протић

Прим. др Биљана Марјановић

Проф. др Александра Миков

Проф. др Слободан Радовић

Др Милена Раонић

Прим. др Весна Симоновић

Др мед сц Мирко Теофиловски

Прим. др Агоштон Ференц

Др мед сц Хајду Ласло

Проф. др Миодраг Вељковић

Др Жељана Караникић

Др Хилда Вујковић - Ђанић

Прим. др Драган Вуловић

Проф. др Ласло Швиртлих
 


СЕКРЕТАРИ КОНГРЕСА

Прим. др Ранка Крунић - Протић, генерални секретар

Доц. др Лидија Димитријевић

Асс. мр. сци др. Мирко Грајић

Др Бранка Илић
 

11000 Београд, Пастерова 2
е-маил:
fizijatris@gmail.com
http://www.fizijatri.org

 

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ

Т.А. Мондорама Београд: 011 303 59 41, 303 59 51

Т.А. Мондорама Ниш
тел.
018 257 115, 257 109, 512 112 
фаx: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
емаил:
mondorama@medianis.net
Licence 333
www.mondoramanis.co.yu

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ


УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ

Врх стране

ТЕМЕ КОНГРЕСА

 

 

I. ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСНИКА СА ОСТЕОПОРОЗОМ
Модератор: Проф. др Владислава Весовић – Потић
Аутори:
 Pedro Cantista: Epidemiology and risk assessment of osteoporosis
Владислава Весовић – Потић: Савремени концепт превенције и лечења остеопорозе у физикалној медицини и рехабилитацији
Ксенија Бошковић: Остеопороза у реуматским болестима
Оливера Илић-Стојановић: Остеопороза и атеросклероза - знацај Д витамина
Миодраг Вељковић: Физичка активност у превенцији и третману остеопорозе
Мирко Теофиловски: Примена заштитних ортоза у остеопорози

II. РЕХАБИЛИТАЦИЈА У КУЋНИМ УСЛОВИМА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЦИ
Модератор: Проф. др Милица Лазовић
Аутори: А
lessandro Giustini (Италија): Home based interventions: Importance in rehabilitation network
Милица Лазовић: Стратегија развоја рехабилитације у кућним условима
Чрт Маринчек
(Словенија): Community Based Rehabilitation or Community Oriented Rehabilitation?
Ранка Крунић – Протић: За кога и када је рехабилитација у кући?
Наташа Томић
(СР): ЦБР пројекат у Републици Српској
Џемал Пецар
(ФБХ): Рехабилитација у заједници у Федерацији Босне и Херцеговине
Биљана Марјановић: Рехабилитација у заједници у примарној здравственој заштити

III. ХАБИЛИТАЦИЈА ДЕЦЕ СА ЦЕРЕБРАЛНОМ ПАРАЛИЗОМ
Модератор: Проф. др Александра Миков
Аутори: Лидија Димитријевић: Церебрална парализа- дефиниција, етиологија, класификација, рана дијагноза
Александра Миков: Терапија спастицитета код деце са церебралном парализом
Ивана Петронић – Марковић: Неурофизиолошка испитивања код деце са лезијом централног моторног неурона
Србислав Стевановић и сар: Поремећаји хода код деце са церебралном парализом
Милица Јекић: Симптоматски угрожено дете – основни принципи дијагностичког и терапијског приступа
Љиљана Радовановић и сар: Праћење психомоторног развоја деце са факторима ризика за рано оштећење мозга

IV. РЕХАБИЛИТАЦИЈА БОЛЕСНИКА СА ПОЛИНЕУРОПАТИЈАМА
Модератор: Проф. Др Гордана Девечерски
Аутори: Гордана Девечерски: Евалуација и компоненте рехабилитације пацијената са полинеуропатијом
Драгана Матановић: Значај неурофизиолошке дијагностике полинеуропатија
Милорад Јевтић: Дијабетичне полинеуропатије
Љубица Константиновић: Фармаколошки и не фармаколошки третман бола у полинеуропатијама
Ивона Станковић: Медицинска рехабилитација пацијената са полинеуропатијом
Александар Ђуровић:
Drug induced peripheral neuropathies: importance for physiatrists

V. БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈА
Модератор: Доц. др Милисав Чутовић
Аутори: Гордана Поповић
: Значај климатотерапије код болесника са HOBS
Милисав Чутовић: АЦФ и спа модел
Тамас Бендер
(Мађарска): Hydrotherapy, balneotherapy and spa treatment in pain
Мирко Грајић
: Нови концепт у балнеоклиматологији
Томислав Јовановић

VI СЛОБОДНЕ ТЕМЕ

 

WORKSHOP/РАДИОНИЦЕ (13. мај 2009. године)
13. мај 2009. године од 15:00 до 16:30 сати
Број полазника по радионици највише 25.
Цена 2500 динара.

Пријаве до попуњавања предвиђеног броја полазника на fizijatris@gmail.com са личним, радним подацима, е-маил адресом и назнаком за коју радионицу је пријава, а до 15. априла 2009. године.

Уплата техничком секретаријату до 30. мapта 2009. године.

1. М. Павићевић и сар.: Дијагностика и терапија болесника са компресивним неуропатијама
2. Л. Швиртлих и сар.: Фунционалана електрична терапија у ресторацији покрета хемиплегичне руке
3. И. Петронић – Марковић и сар.: Примена агенаса у дечијем узрасту
 

 

Стручни рад конгреса
 

Регистрација учесника Конгреса и пријем конгресног материјала обавиће се у холу хотела Патриа од 12:00 сати 13. 05. 2009. године.
Почетак стручног рада предвиђен је за среду, 13. 05. 2009. године у 15:00 часова.
Радионице се одржавају 13. 05. 2009. године од 15:00 до 17:00 сати.
Предавања по позиву и усмена саопштења ће се одржавати у сали хотела Патриа. Спозорисани симпозијуми ће се одржавати у истој сали.
Време излагања предавања по позиву је 10 минута, а оригиналних саопштења до 7 минута. Време за појединачне дискусије је ограничено на 3 минута.
Сви учесници Конгреса добиће потврду (сертификат) о учествовању у раду Конгреса, као и сертификат за презентацију рада (усмену или постер презентацију) или за уводно предавање.

 

Врх стране

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНГРЕСУ


 

НАСЛОВ КОНГРЕСА: 9. КОНГРЕС ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ са међународним учешћем
 
МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
Суботица, свечано отварање – Градска кућа, радни део Конгреса - Хотел Патриа, друштвени део Конгреса – Хотел Galleria, смештај – Хотели Galleria, Патриа, Глорија.
 
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 1
3 - 16. мај 2009. године
 
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА: www.fizijatri.org
 
ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК
: Српски и Енглески
 
 
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ
Т.А. Мондорама Београд: 011 303 59 41, 303 59 51 –ул. Хиландарска 3 – 11000 Београд
е-маил:
mondoramabgd@eunet.yu
Т.А. Мондорама Ниш:
018 257 115, 257 109, 512 112 , фаx: 018 523 400 Душанов базар лок 216 -18000 Ниш
емаил:
 mondorama@medianis.net  
Licence 333, www.mondoramanis.co.yu
 

 

ПРИЈАВА
Пријава за учешће је приложена уз ово Обавештење.
Пријава је извршена попуњавањем формулара и благовременим достављањем техничком Секретаријату Конгреса.
Молимо Вас да преузмете пријаву ОВДЕ

СМЕШТАЈ СА КОТИЗАЦИЈОМ – видети пријавни лист

САМО КОТИЗАЦИЈА до 15. 04. 2009. године
За чланове Удружења:
● око 18000 динара (динарска против вредност 180 € на дан уплате)
За остале из земље и иностраснства:
● око 20000 динара (динарска против вредност 200 € на дан уплате)
Дневна котизација и котизација за специјализанте физикалне медицине и рехабилитације (потребан Индеx као доказ)
:
● око 10000 динара (динарска против вредност 100 € на дан уплате)

Котизација за учеснике обухвата: званични беџ, конгресни материјал, приступ сесијама, простор за постерску презентацију и изложбу, приступ свечаном отварању, коктелу добродошлице, присуство друштвеном програму, свечаној вечери и сертификат о присуству или активном учешћу.

Дневна котизација за учеснике обухвата: званични беџ, конгресни материјал, приступ сесијама за дан за који је плаћена котизација, простор за постерску презентацију и изложбу и сертификат о присуству или активном учешћу.

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ:  можете послати сажетак или рад. Обавезно прочитајте упутство.УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ И СЛАЊЕ САЖЕТАКА
● Формат - молимо да доставите сажетак на приложеном оквиру
● Текст сажетка треба да садржи максимално 2500 карактера у целини (са насловом, институцијама, ауторима, е-маил адресом и самим сажетком), проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● Текст рада у целини мора бити на највише 3 странице А4 формата (10000 карактера не рачунајући празна места) са насловом (на српском и енглеском језику), институцијама, ауторима, е-маил адресом све испред текста, сажетком на српском језику (до 120 речи) са до 5 кључних речи, текст рада са литературом и сажетком на енглеском језику – до 120 речи на крају рада, проред 1, фонт 12, Ариал – латиница.
● У оквиру означеног простора не користити маргине, већ куцати од леве до десне ивице
● Наслов писати великим словима
● Не наводити академске титуле аутора
● На наводити литературу
за сажетке, а за радове обавезно
● Имена аутора: Презиме, иницијал имена па зарез (нпр: Лазовић М, Девечерски Г, Вељковић М:.највише 1 аутор и 5 коаутора)
● Институције писати у реду испод имена аутора. Ако их је више, сваком аутору (иза имена) и институцији (испред назива) дозначити одговарајући број у суперскрипту. Иза институтција навести град у коме је наведена институција, а иза града (ако је једна институција) или иза назива града из које је последња наведена институција навести државу. Ако су аутори (институције) у различитим државама, иза сваког града навести и државу.
● Навести е-маил адресу испод институције

ПРИМЕР:

РАНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА БОЛЕСНИКА СА ОПЕРИСАНИМ ПРЕЛОМОМ КУКА
Стојичић С
1, Лешић А2, Милошевић И2, Весовић - Потић В1
1
Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију, КЦС, Београд
2
Институт за ортопедске болести, КЦС, Београд, Р. Србија
stojicic@sezampro.yu


● Ставити 1 празан ред између имена институција и текста. У тексту сажетка није потребно остављати проред. Сваки нови параграф увући за 3 словна места.
 ● Сажетак мора да садржи назначен: увод и циљ рада, методе, резултат и закључак
 ● За предаваче по позиву: исти начин писања наслова, аутора и институција, сажетак на српском и енглеском језику, рад и литература на укупно највише 5 страница А4 формата, маргине 2 цм са свих страна, проред 1.
 ● РОК: за слање сажетака и радова је
20. март 2009. године
 ● Сажетке и радове можете слати:
 е - маилом:
fizijatris@gmail.com  за сажетке и радове по позиву
 он-лине:
http://www.fizijatri.org  за сажетке
 
 Потврда о пријему сажетака
 До 20. априла 2009. године бићете на е-маил адресу коју сте навели у сажетку, обавештени да ли је Ваш рад прихваћен, а на сајту ће у програму бити објављен начин презентације.
Прихваћени радови биће штампани у Зборнику радова.
Објавиће се само они радови за које је до 01. маја 2009. године уплаћена котизација или пакет аранжман
.

 
 
 ВАЖНИ ДАТУМИ
 Пријава учешћа до 15. фебруара 2009. године
 Сажетци радова до 20. марта 2009. године
 Потврда о пријему до 20. априла 2009. године
 
Котизација до 15. априла 2009. године

 
 

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА
 Научни одбор конгреса ће селектовати радове за усмену или постер презентацију. Селекција радова за презентацију биће засновано на научној вредности послатих сажетака. Начин презентације биће објављен на wеб сајту конгреса после 20. априла 200
9. године
 Инструкције за усмену презентацију
 У Салама за рад су обезбеђени технички услови за компјутерске презентације. Компјутерске презентације припремити у програму МС Поwер Поинт и донети на ЦД-у, УСБ меморији или на сопственом нотебоок рачунару. Предлажемо да ваше презентације буду инсталиране и тестиране најмање два сата пре излагања.
 Инструкције за постер презентацију
 Постер мора донети излагач лично а не да буде послат поштом раније. Захтеване димензије су 90цм (ш) са 120 цм (х). На врху постера обезбедите наслов рада, као и имена аутора и коаутора као и институцију из које долазе са болдованим словима величине 2,5 до 3 цм.
 
 
 НАГРАДЕ
 Најбоља постер презентација
 Научни одбор
9. Конгреса Физијатара Србије доделиће две награде на церемонији затварања Конгреса,  16.05.2009. год у 10 часова.
 Најбољи млади истраживач
 Научни одбор ће доделити награду најбољем младом истраживачу за научно истраживачки рад на пољу физикалне медицине и рехабилитације. Критеријуми за доделу награде: клинички или експериментални научно истраживачки рад; оригинални; квалитетна усмена презентација; мање од 40 година до 1
3. маја 2008. године.
 
 
 ИЗЛОЖБА
 У току Конгреса биће одржана пратећа изложба. Најзначајнији производјачи лекова, лабораторијске и друге медицинске опреме и пратеће индустрије изложиће своје најновије производе.
 Детаљније информације о могућностима и условима учешћа на изложби у Секретаријату Конгреса.


ДРУШТВЕНИ ПРОГРАМ
Свечано отварање конгреса са уметничким програмом и коктелом добродошлице је у среду 13. 05. 2009. год. у 18:30 сати у Свечаној већници Градске куће (Трг слободе 1), а вечера добродошлице истог дана у Балској сали хотела Galleria у 21:00 сати.

СМЕШТАЈ

Хотели:Galleria (www.galleria-center.com), (Матије Корвина 17), Глорија (www.hotelgloriasubotica.com), (Корзо 10), Патриа (www.hotelpatria.rs) (Димитрија Туцовића 2)

ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА

ПОЛОЖАЈ, КЛИМА И САОБРАЋАЈНЕ ВЕЗЕ

Суботица и њена околина заузимају централни положај Панонске низије и опкољене су Карпатима, Алпима и планинама Балканског полуострва. Суботица лежи на контакту рразличитих геоморфолошких целина. На њеном југу је Телечка лесна зараван која према северу прелази у Суботичко-хоргошку пешчару. Град заузима централно место између Дунава на западу и Тисе на истоку и представља најизразитије градско седиште између ових река.Клима овог подручја је изразито панонска са врло топлим летима и врло хладним зимама уз малу годишњу количину талога

Од различитих ветрова који допиру до ових подручја најчешћи су северни хладни и западни влажни ветрови, а последично овом климату одговара степска вегетација, која је временом замењена културном.

Наиме, Суботица лежи на транзитном интернационалном путу Е-75, а у њеној близини се налазе два нејфреквентнија гранична прелаза. Данас се преко Хоргоша и Келебије обавља највећа интеракција путника и робе, како друмским тако и железничким саобраћајем, што генерално Суботици даје епитет повољности. На изразиту повољност њеног положаја највише утичу саобраћајни фактори, нарочито ако се зна да овај град лежи на тренутно најважнијем просторном-стратешком правцу Коридору X.
 

 

ИЗЛЕТ: Палић, језеро

Палић има туристичку традицију 160 година а представља јединствен амбијент настао спојем природних вредности и архитектонског наследја. Палићко језеро је свега 8 км од Суботице и представља једно од најомиљенијих излетишта јер пружа изузетно богатство садржаја. Хотели, као и приватне собе и апартмани нуде смештај на Палићу по највишим светским стандардима. Гости и посетиоци могу се окрепити у многобројним ресторанима .....Туристицка понуда Палица оставице Вас без даха. На простору такозваног "Великог парка" смештени су хотели, ресторани, тениски терени, Летња позорница, Велика тераса, диско "Омега", биоскоп "Абазија"... Мушки и женски штранд су омиљена купалишта Суботицана, али не само то. Познато је да Палиц има просецно око 2100 сунцаних цасова годишње , па је боравак на "штранду" првенствено повезан са сунцањем. У удобним столицама женског штранда можете пијуцкати лимунаду и уз тиху музику излагати се заиста благотворним зрацима сунца.

 

                                                                                                                                            Врх стране

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СМЕШТАЈУ

  

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ КОНГРЕСА

Т.А. Мондорама Београд: 011 30 35 941, 011 30 35 951- ул.Хиландарска 3 - 11000 Београд,
е-маил:
 mondoramabgd@eunet.yu

Т.А. Мондорама Ниш : 018 257 115, 257 109, фаx:018 523 400 Душанов базар лок 216 - 18000 Ниш
е-маил:
mondoramasuzana@medianis.net
 

 

Предузеће за производњу и трговину медицинском опремом MEDICOLINE д.о.о. Рајићева 36/М Ниш
Тел. 018 526-708, факс. 018 526-709, Е-маил:
 medicoline@nadlanu.com

 

 

 

Licence 333

www.mondoramanis.co.yu

Т.А. Мондорама Београд: 011 30 35 941, 011 30 35 951- ул.Хиландарска 3 - 11000 Београд,
mondoramabgd@eunet.yu

Т.А. Мондорама Ниш : 018 257 115, 257 109, фаx:018 523 400 Душанов базар лок 216 - 18000 Ниш 
 
mondorama@medianis.net

 

                                                                                                                                            Врх стране

 

Он-лине сажетак

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА

Детаљи са претходног конгреса

Програм конгреса

Организатори

Теме конгреса

Почасни одбор, секретари конгреса, секретаријат конгреса

Научни одбор

Опште информације о конгресу

Опште информације о смештају

Он-лине сажетак

Пријавни формулар

Цене смештаја  Позиви на састанке СЛД

  Позиви на састанке СЛД ДЛВ

 

 

 

      

НАСЛОВНА  -  МАПА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  -  КОНТАКТ  МАРКЕТИНГ  -  CREDITS
АКТИВНОСТИ  -  НОВОСТИ  -  ЧЛАНОВИ  -  ПРИСТУПНИЦА  -  ДОКУМЕНТАЦИЈА  -  КОНГРЕС  -  РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  -  СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
© УДРУЖЕЊЕ ФИЗИЈАТАРА СРБИЈЕ 2008