ОBAVESTENJE - TERAPIJA BOLA - 19.03.2015.


MENADZMENT PRIMENE SVETLOSNE TERAPIJE U MEDICINI
23.01.2015 sa pocetkom u 11:00, VMA amfiteatar


BASIC PRINCIPLES OF PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND THERAPY OF MUSCULOSCELETAL PAIN - Beograd 11.04.2014. godine


Majski pulmološki dani ' 22. - 24. maj 2014


7. Evropski kongres zа integrаtivnu medicinu
"Budućnost Sveobuhvаtne brige o pаcijentimа"
10-11 oktobаr 2014, Beogrаd, Srbijа


Strucni sastanak na temu "prevencija osteoporoze indukovane glikokortikoidima" ce se odrzati 28. Marta 2013. godine sa pocetkom u 13:00 sati u Institutu za rehabilitaciju Selters Banja u Mladenovcu


PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKEMEĐUNARODNI KONGRES
ANTIFOSFOLIPIDNI SINDROM (HUGHES SINDROM)
AMFITEATAR KBC ”BEŽANIJSKA KOSA” Beograd
5.5–6.5. 2013.

 

Dijаgnostikа i tretmаn pаtoloških stаnjа rаmenog zglobа
Domаći kurs I kаtegorije, Amfiteаtаr VMA, IVetаž
07.decembаr 2012

 

OSTEOARTRITISI KOLENA – IZAZOVI U LEČENJU

 

MEDICINSKA GERONTOLOGIJA

 

KAKO POSTAVITI NAUČNU STUDIJU IZ REHABILITACIJE I OBJAVITI RAD
13.11.2012

 

SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
Drugi memorijalni simpozijum „Petar Arežina“

ISTRAŽIVANJA U NEUROLOŠKOJ REHABILITACIJI
09.Novembar 2012, Beograd, Svečana sala Srpske akademija nauka i umetnosti

Prvo obaveštenje

 

Festival Zdravlja Beograd i Medikal SPA Asocijacija Srbije organizuju
PRVU KONFERENCIJU MEDIKAL SPA ASOICIJACIJE SRBIJE
30.03 i 31.03.2012 u Beogradu


Prijavni list
 

INFORMACIJA O STRUČNOM STUDIJSKOM PUTOVANJU U SOLUN NA
18th European Congress of Physical & © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine, Science & Art in Physical & © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine

SAVREMENI PROTETIČKI SISTEMI ZA AMPUTACIJU DONJIH EKSTREMITETA 14. MART 2012
 

TERAPIJSKI KONCEPT KOMPLEKSNE DEKONGESTIVNE FIZIOTERAPIJE LIMFEDEMA


Informacija o stručnom putovanju u Barselonu na CORTy 2012 - The 1st World Congress on Controversies in Arthroplasty, Spine, Orthopaedic Trauma, Arthroscopic Surgery and Sports Medicine

Udruženje reumatologa Srbije organizuje “Treći muskuloskeletni ultrazvučni kurs u reumatologiji (osnovni i srednji)”, pod naučnim pokroviteljstvom Evropskog udruženja za borbu protiv reumatizma (EULAR), u periodu 29-31-03.2012 godine u hotelu “Continental “u Beogradu.
Pozivno pismo
Program

 

ULOGA LEKARA U PREPOZNAVANJU I TRETMANU ZLOSTAVLJANJA NA
RADNOM MESTU - 10.02.2012

 

REHABILITACIJA OSOBA SA DIJABETOM I AMPUTACIJOM, PONEDELjAK, 12.12.2011
 

SAVREMENI PROTETIČKI SISTEMI ZA AMPUTACIJU DONJIH EKSTREMITETA, PETAK, 11.11.2011.
 

MEĐUNARODNA ŠKOLA KVANTNE MEDICINE-OSNOVNI NIVO
SVEČANO OTVARANJE ŠKOLE, PETAK, 28.10.2011.

 

STRUČNI SASTANAK - KRITIČNA ISHEMIJA EKSTREMITETA -
AMPUTACIONA HIRURGIJA - 14.11.2011

 

STRUČNI SASTANAK NA TEMU - METODOLOGIJA PLANIRANJA I PISANJA NAUČNOG RADA U REHABILITACIJI - 27.09.2011
 

STRUČNI SASTANAK NA TEMU - KRITIČNA ISHEMIJA - AMPUTACIONA HIRURGIJA - 19.09.2011
 

SAVREMENE MEDICINSKE I KOMPLEMENTARNE METODE U DIJAGNOSTICI I TRETMANU LOKOMOTORNOG APARATA - Ćuprija, 10.09.2011 u 10:00
 

JEDNODNEVNI DOMAĆI KURS 21 - septembrа 2011.godine - „PROTOKOL PROTETIČKE REHABIBILITACIJE OSOBA SA AMPUTACIJOM NOGE“
 

JEDNODNEVNI DOMAĆI KURS 31mаjа 2011.godine - PROTOKOL PROTETIČKE REHABILITACIJE OSOBA SA AMPUTACIJOM RUKE
 

MEDJUNARODNI SIMPOZIJUM - REDUKCIJA GLOBALNIH KARDIOVASKULARNIH RIZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA METABOLIZAM LIPIDA - 02. april 2011
 

Programi kontinuirane edukacije koji su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a koje realizuje Centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji (CERMES)
 

PROTOKOL PROTETIČKE REHABIBILITACIJE OSOBA SA AMPUTACIJOM NOGE - JEDNODNEVNI DOMAĆI KURS - 24. mаrtа 2011. godine
 

SPAVANJE I POREMEĆAJI U SPAVANJU - Jednodnevni seminar - Zgrada SANU, Beograd, petak, 13.maj 2011 (Power Point)
 

AKREDITOVAN EDUKATIVNI KURS - CERVIKALNI SINDROM - JEDAN UZROK ZA BROJNE SIMPTOME - Novi Sаd, 02. аpril 2011
 

Jednodnevni  domaći kurs - 09. februara 2011. godine - Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija osoba sa amputacijom noge i perifernim arterijskim oboljenjem
 

Drugi kurs muskuloskeletnog ultrazvuka u reumatologiji - početni i srednji nivo - od 18. do 20. novembra 2010. godine u hotelu “Continental” u Beogradu
 

SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM: ISTRAŽIVANJA U NEUROLOŠKOJ REHABILITACIJI, 22.10.2010, Svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti - DRUGO OBAVEŠTENJE

 

Jednodnevni domaći kurs 23. septembra 2010.
„Tim u protetičkoj rehabilitaciji“
akreditovan sa 5 bodova za slušaoce

 

Treći kongres fizijatara Bosne i Hercegovine
sa meðunarodnim učešćem i Prva ISPO konferencija Bosne i Hercegovine
sa meðunarodnim učešćem
- PDF 6MB

 

STRUCNO STUDIJSKO PUTOVANJE U LIMASSOL NA 8.MEDITERANSKI
KONGRES FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE
29.09./02.10.2010.

 

Tim u protetckoj rehabilitaciji
09. Juna 2010.
Prijave kandidata do 08. Juna 2010.


Lipidni status kao faktor rizika i prezivljavanja kod kardiovaskularnih oboljenja
Pozivnica
Prijava
12. Juna 2010.


INFORMACIJA O STRUCNIM PUTOVANJIMA NA MEDJUNARODNE SPECIJALISTICKE MANIFESTACIJE

RIM - Evropski kongres na temu reumatologije EULAR 2010
LONDON - XXIX Kongres Evropske akademije za alergologiju i imunologiju - EAACI
MINHEN - 47. Kongres evropskog renalnog udruzenja i evropskog udruzenja za dijalizu i transplantaciju - ERA EDTA

Više informacija

 

SEMINAR: Epilepsija u dečjem uzrastu - detaljne informacije

SEMINAR: Glavobolje
- detaljne informacije

SEMINAR: Laringomikroskopska hirurgija
- detaljne informacije

SEMINAR: TIA
- detaljne informacije

SEMINAR: Zdravstvena nega u neonatologiji
- detaljne informacije

SEMINAR: Zna
čaj i uloga lekara opšte medicine
- detaljne informacije

EDUKATIVNI SEMINAR - ELEKTROFIZIOLOŠKE PROCEDURE U DIJAGNOSTICI RADIKULOPATIJA I MIJELOPATIJA
detaljne informacije

SEMINAR: POVREDE SKELETA DECE I ADOLESCENATA – ŠTA JE NOVO?
UNIVERZITET U NIŠU, MEDICINSKI FAKULTET
CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU, KATEDRA ZA HIRURGIJU
detaljne informacije

Joint European Project 2006 - Palliative and Pain Medicine Project - detaljne informacije
 

ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU "PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ": Teorijsko-praktične edukacije: RANO OTKRIVANJE I TRETMAN POREMEĆAJA PSIHOMOTORNOG RAZVOJA: CEREBRALNO UGROŽENO DETE I DETE SA CEREBRALNOM PARALIZOM I SRODNIM STANJIMA - od 19.10.2007. godine - detaljne informacije

DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV OSTEOPOROZE SRBIJE, INSTITUT “NIŠKA BANJA”, UDRUŽENJENJE REUMATOLOGA SRBIJE, REUMATOLOŠKA SEKCIJA SLD: INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM: DIJAGNOSTIKA I LEČENJE OSTEOPOROZE - 12-13.10.2007. - detaljne informacije

UDRUŽENJE FLEBOLOGA SRBIJE: I Kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem - 12 – 14. oktobar 2007. - detaljne informacije

 

 
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije