Ime i prezime, ustanova u kojoj radi

01. Verica Vasic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
02. Vladislava Vesovic-Potic, Klinicki centar Srbije, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Bgd.
03. Jasna Vodovar, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
04. Dragan Vulovic, Klinika za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotovic'' Beograd
05. Mercedes Vuckovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
06. Marina Delic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
07. Lidija Dimitrijevic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
08. Aleksandra Dragin, Klinika za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotovic'' Beograd
09. Mihajlo Ðokic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
10. Milena Ðordevic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja -Kraljevo
11. Mirjana Ðoric, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
12. Leposava Ilic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
13. Nada Jokanovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
14. Stevan Jovic, Klinika za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotovic'' Beograd
15. Milan Kneževic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
16. Dragica Komnenic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
17. Aleksandra Krstovic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
18. Snežana Kostic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
19. Ranka Krunic-Protic, Klinicki centar Srbije, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Bgd.
20. Milica Lazovic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
21. Dušanka Majstorovic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
22. Olga Marinkovic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
23. Dubravka Mitrovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
24. Ivanka Nikic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
25. Miroslav Nikic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
26. Milijana Petrovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
27. Gordana Popovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
28. Tatjana Radojkovic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
29. Slobodan Radulovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' Igalo
30. Marina Salopek-Petrovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
31. Vladislav Smoljanovic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
32. Nikola Stankovic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
33. Silvana Stojcic-Ðulic, Klinicki centar Srbije, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
34. Emira Stojilkov, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
35. Ratko Stošic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
36. Laslo Švirtlih, Klinika za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotovic'' Beograd
37. Ratomir Tišma, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
38. Jelena Tojic, Klinicki centar Srbije, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Bgd.
39. Snežana Conic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd
40. Bratislav Cvetkovic, Klinicki centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Niš
41. Slavica Cvetkovic, Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja - Kraljevo
42. Dušanka Džakula-Tušup, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Simo Miloševic'' - Igalo
43. Marija Hrkovic, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Beograd

U Lepenskom Viru
14. 09. 2003.

 

Osnivacka skupstina

Odluka o osnivanju

Osnivaci udruzenja

Statut


  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2013