NOTE: Due to the fact that meeting participants speak Serbian language, invitations are not regularly published in English. If interested, please check out our meeting invitations in Serbian or call for more information


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku i Godišnjoj skupštini Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 24. Januara 2014. godine, u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 13 časova.
 

D N E V N I     R E D

I GODIŠNJA SKUPŠTINA:
- Izveštaj o radu za 2013. godinu
- Finansijski izveštaj
- Plan rada za 2014.
- Predlozi za nagrade i priznanja

II STRUČNI DEO:
TEMA: SAVREMENI KONCEPT REHABILITACIJE NAKON AMPUTACIJE EKSTREMITETA

1. REHABILITACIJA BOLESNIKA NAKON AMPUTACIJE EKSTREMITETA
Prof. dr Ksenija Bošković, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad
2. PRIKAZ BOLESNIKA NAKON AMPUTACIJE GORNJEG I DONJEG EKSTREMITETA
Mr sc. Med. Dr Aleksandar Knežević, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

Sastanak je akreditovan (A-1-3038/2013) i nosi 2 boda za slušaoce.


S poštovanjem,


Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i                       
         
rehabilitaciju DLV-SLD                                                                
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.                                
                                                                  


 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete zajedničkom Stručnom sastanku Sekcije za hemostazu i trombozu i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 13. decembra 2013. godine, u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 13 časova.

TEMA: MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP PREVENCIJI TROMBOEMBOLIJSKIH KOMPLIKACIJA

13,00-13,30 PREVENCIJA VENSKE TROMBOEMBOLIJSKE BOLESTI TOKOM REHABILITACIJE
Prof. dr Gorana Mitić, Centar za laboratorijsku medicinu, KCV Novi Sad

13,30-14,00 REHABILITACIJA I FIZIKALNA TERAPIJA U PREVENCIJI VENSKOG TROMBOEMBOLIZMA
Mr sc. med. dr Tatjana Stojković Jovanović,Opšta bolnica”Đorđe Joanović”, Zrenjanin


Sastanak je akreditovan (A-1-3016/2013) i nosi 2 boda.
 S poštovanjem,


Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i                       
           Predsednik Sekcije za trombozu
rehabilitaciju DLV-SLD                                                                   i hemostazu
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.                                   Dr Sanja Gnip
                                                                  


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u četvrtak 12. decembra 2013. godine, u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 18 časova.TEMA: AUTOLOGNI KONDICIONIRANI SERUM (ACS) ORTHOKINE U TRETMANU OSTEOARTROZA – RANA ISKUSTVA


18,00-19,00 AUTOLOGNI KONDICIONIRANI SERUM (ACS) ORTHOKINE U TRETMANU OSTEOARTROZA –
RANA ISKUSTVA

Doc. dr Dušan Marić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine Novi Sad

Sastanak je akreditovan (A-1-3039/2013) i nosi 2 boda.


S poštovanjem,


Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
DOMAĆI KURS I KATEGORIJE (A-1-2321/2013) – Novi Sad, 11. oktobar 2013. godine


SAVREMENI PRISTUP BOLNIM STANJIMA U REHABILITACIJI
shock-wave terapija


P R O G R A M :

09,00 – 09,30 Registracija učesnika Kursa
09,30 – 10,00 Uvodna reč i rešavanje ulaznog testa
Doc. dr Snežana Tomašević-Todorović, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad
10,00 – 10,15 SHOCK WAVE TECHNOLOGY IMPROVES BIOLOGICAL EFFICACY
Prof. dr Nikos G. Malliaropoulos
10,15 – 10,30 IMPORTANCE OF STANDARDIZED PRESSURE DEVICE TO OBJECTIVELY MONITOR PAIN
Prof. dr Nikos G. Malliaropoulos
10,30 – 10,45 INDIKACIJE ZA PRIMENU ESWT I PRIKAZ METODA ZA EVALUACIJU DEJSTVA ESWT
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, KCV-Klinika za medicinsku rehabiltaciju Novi Sad
10,45 - 11,00 Pauza
11,00 – 11,15 ESWT FOR SOFT TISSUE (TENDINOPATIES, MUSCLE INJURIES, TRIGGER POINTS, PEMS)
Prof. dr Nikos G. Malliaropoulos
11,15 – 11,30 ESWT U TERAPIJI PATERALNE TENDINOPATIJE
Dr Borko Vukosav, Dom zdravlja “Novi Sad”
11,30 – 12,00 PRACTICAL WORKSHOP – Prof. dr Nikos G. Malliaropoulos, Dr Borko Vukosav
12,00 – 12,15 ESWT FOR CALCIFIED TENDINOPATIES
Prof. dr Nikos G. Malliaropoulos
12,15 – 12,30 KLINIČKA ISKUSTVA U LEČENJU KALCIFICIRAJUĆIH TENDINOPATIJA
SHOCKWAVE TERAPIJOM
Prof. dr Olga Popović Mladenović
12,30 – 13,00 PRACTICAL WORKSHOP – Prof. dr Olga Popović Mladenović
13,00 – 13,30 Koktel, pauza
13,30 – 13,45 ESWT FOR BONE INJURIES
Prof. dr Nikos G. Malliaropoulos
14,00 – 14,30 PRACTICAL WORKSHOP – Prof. dr Nikos G. Malliaropoulos,Prof. dr Ksenija Bošković
14,30 – 14,45 KOMPLIKACIJE U TOKU PRIMENE ESWT
Prof. dr Ksenija Bošković, KCV-Klinika za medicinsku rehabiltaciju Novi Sad
14,45 – 15,00 Zaključci, Rešavanje izlaznog testa, Podela certifikata

MESTO ODRŽAVANJA: Novi Sad, Društvo lekara Vojvodine SLD (Vase Stajića 9) u 9 časova.
Kurs je akreditovan i nosi 6 bodova za slušaoce. Kotizacija za učešće je 2.000,00 dinara (+PDV).
S obzirom da je broj učesnika ograničen, OBAVEZNA je prijava za kurs na telefone
021/528-767, 521-096 ili mailom: dlv@neobee.net do 8.10.2012. godine.
Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Todorović Tomašević


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 7. juna 2013. godine, u Novom Sadu u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 13 časova.


TEMA: SPECIFIČNOSTI TIMSKOG PRISTUPA U PULMOLOŠKOJ REHABILITACIJI

13,00-13,15 MD ANDRESON CANCER CENTER HOUSTON – PRIKAZ TIMSKOG PRISTUPA LEČENJU
Asist. dr Daliborka Bursać, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad

13,15-13,30 NEŽELJENI EFEKTI PRIMENE KORTIKOSTEROIDA KOD PACIJENATA SA TIMOMOM - PRIKAZ SLUČAJA
Asist. dr Daliborka Bursać, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad

13,30-14,00 OSTEOPOROZA – PROBLEM U REHABILITACIJI PULMOLOŠKIH BOLESNIKA
Prof. dr Ksenija Bošković, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad


Sastanak je akreditovan (A-1-1529/2013) i nosi 2 boda.


S poštovanjem,


Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
NEUROLOŠKA SEKCIJA
S
EKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Zajedničkom Stručnom sastanku Neurološke sekcije i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u sredu 29. maja 2013. godine, u Novom Sadu u prostorijama SPENS-a, sa početkom u 12 časova.


TEMA: KLINIČKI ZNAČAJ DETEKCIJE MIKROEMBOLUSA, NEUROPROTEKTIVNE TERAPIJE I FUNKCIJSKIH SPOSOBNOSTI KOD OBOLELIH OD ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA

12,00-12,30 ZNAČAJ DETEKCIJE CEREBRALNIH MIKROEBOLUSA KOD ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
Asist. dr Svetlana Ružička Kaloci, KCV-Klinika za neurologiju, Novi Sad

12,30-13,00 NEUROPROTEKTIVNA SREDSTVA U TERAPIJSKOM TRETMANU ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA
Prof. dr Nada Naumović, Medicinski fakultet Novi Sad

13,00-13,30 ZNAČAJ LIČNE PROCENE FUNKCIJSKIH SPOSOBNOSTI NA ISHOD REHABILITACIJE PACIJENATA SA HEMIPLEGIJOM NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA
Prim.doc. dr Mirjana Savić, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

Sastanak je akreditovan (A-1-1524/2013) i nosi 2 boda.

S poštovanjem,

Predsednik Neurološke sekcije DLV-SLD
Doc. dr Svetlana Simić, s.r.

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku i Godišnjoj skupštini Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD
koji će se održati u petak 18. januara 2013. godine, u Novom Sadu u prostorijama
Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 12 časova.

I GODIŠNJA SKUPŠTINA:

1. Izveštaj o radu za 2012. godinu

2. Finansijski izveštaj za 2012. godinu

3. Plan rada za 2013. godinu

4. Predlozi za nagrade i priznanja

 

II STRUČNI DEO:

TEMA: SPECIFIČNOSTI DEČJE HABILITACIJE I REHABILITACIJE

12,00-12,30 ZNAČAJ TERAPIJSKOG JAHANJA KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
Prof. dr Aleksandra Mikov, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

12,30-13,00 DEČJA CEREBRALNA PARALIZA – FAKTORI RIZIKA I KARAKTERISTIKE
Asist. dr sc. med. Čila Demeši Drljan, Institut za zdrav. zaštitu dece i oml. Vojvodine Novi Sad

13,00-13,30 SAVREMENI ASPEKTI FIZIKALNOG LEČENJA PACIJENATA SA HEMOFILIJOM
Dr Vera Bekić, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

13,30-14,00 DIFERENCIJALNO-DIJAGNOSTIČKI ASPEKTI BOLA U LEĐIMA KOD DECE
Prim. Dr Mirela Vulović, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad
 

Sastanak je akreditovan (A-1-2057/2012) i nosi 2 boda za polaznike pa Vas molimo da obavezno
ponesete i broj licence.
S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji
Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog
društva i Društva lekara Vojvodine SLD-a, koji će se održati u PETAK
30.11.2012. godine u 12.00 časova, u JP Sportskom i poslovnom centaru
Vojvodine, tj. SPENS-u, u ulici Sutjeska br. 2 u Novom Sadu.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„Aspekti vaskularnog kognitivnog oštećenja“

U okviru kog će se održati predavanja:

KONCEPT VASKULARNE DEMENCIJE
Doc.dr.sci.med.dr
Marija Semnic

KLINIČKA PRIMENA KOGNITIVNIH
EVOCIRANIH POTENCIJALA
Ass.mr.sci.med.dr
Mirjana Dejanović


POREMEĆAJI PAMĆENjA KOD BOLESNIKA
SA MOŽDANIM OŠTEĆENjEM VASKULARNE
ETIOLOGIJE

Mr.sci.med.
Natalija Stojkov
 


Stručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-3232/12 u oktobarskom akreditacionom roku 2012. godine i predavačima donosi po 3, a slušaocima po 2 poena.

Obezbeđen je prevoz autobousom sa parkinga Sava Centra uz prethodnu rezervaciju mesta na telefon 011 36 15 605 do 28.11.2012.


S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju SLD
Ass. mr Mirko Grajić, s.r.

16.11.2012, Beograd


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete KURSU u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 16. novembra 2012. godine, u Novom Sadu u prostorijama Društva lekara Vojvodine SLD (Vase Stajića 9), sa početkom u 12 časova.


D N E V N I    R E D :

TEMA:
OSTEOARTRITISI KOLENA – IZAZOVI U LEČENJU

 

12,00-12,30 Registracija učesnika Kursa

12,30-13,00 Uvodna reč i ulazni test

13,00-14,00 BIG ADVANCES IN OSTEOARTHRITIS
Prof. dr Fahad Hanna, Monasch University, Melbourne, Australia

14,00-15,00 BOL U OSTEOARTRITISIMA – PATOFIZIOLOGIJA
Doc. dr Snežana Tomašević, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

15,00-16,00 DIJAGNOSTIKA I EVALUACIJA OSTEOARTRITISA KOLENA
Asist. mr. sc. med. Karmela Filipović, Specijalna bolnica za reumatske bolesti N. Sad

16,00-16,15 Pauza

16,15-17,15 SAVREMENI ASPEKTI MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE OSTEOARTRITISA KOLENA
Prof. dr Ksenija Bošković, KCV-Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

17,15-18,15 ANALGETIČKI EFEKAT FIZIKALNIH PROCEDURA U OSTEOARTRITISIMA KOLENA
Asist. mr. sc. med. Jelena Zvekić Svorcan, Specijalna bolnica za reumatske bolesti N. Sad

18,15-19,00 RADIONICA – protokol dijagnostike i lečenja

19,00-19,30 Rešavanje izlaznog testa

19,30-20,00 Podela sertifikata


Kurs je akreditovan (A-1-2057/2012) i nosi 6 bodova za polaznike pa Vas molimo da obavezno ponesete i broj licence. Participacija za učešće na kursu je 1.000,00 dinara i uplaćuje se na tekući račun DLV-SLD 340-1861-70.

S obzirom da je broj mesta u Sali DLV ograničen, prijava za Kurs je obavezna na telefone
021/528-767, 021/521-096 ili putem maila: dlv@neobee.net do 15.11.2012. godine.
 


S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 26. oktobra 2012. godine, u Novom Sadu u Kongresnoj Sali Instituta u Sremskoj Kamenici (Put dr Goldmana 4), sa početkom u 12 časova.


D N E V N I    R E D :
 

TEMA:
LIMFEDEM RUKE KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM DOJKE: OD
PATOFIZIOLOGIJE DO TERAPIJE
 

1. SEKUNDARNI LIMFEDEM RUKE: PATOFIZIOLOGIJA I FAKTORI RIZIKA
Doc. dr Svetlana Popović Petrović, Institut za onkologiju Vojvodine Sremska Kamenica

2. LIMFEDEM RUKE NAKON OPERACIJE KARCINOMA DOJKE: KLINIČKE KARAKTERISTIKE I TERAPIJSKI ALGORITAM
Prim. Mr sc. med. Miroslav Nedeljković, Institut za onkologiju Vojvodine Sremska Kamenica

Sastanak je akreditovan (A-1-1945/2012) i nosi 2 boda za slušaoce.


Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.


S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 28. septembra 2012. godine, u Novom Sadu u prostorijama Klinike za medicinsku rehabilitaciju KCV (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 12 časova.


D N E V N I    R E D :
 

TEMA:
KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM – TERAPIJSKI ASPEKTI
 

1. SEGMENTNA NEUROMIOTERAPIJA U LEČENJU KOMPLEKSNOG REGIONALNOG BOLNOG SINDROMA
Dr sc. med. Milica Klopčič Spevak, Univerzitetni Inštitut za rehabilitacijo Slovenije, Soča, Ljubljana

2. FARMAKOTERAPIJA NEUROPATSKOG BOLA
Prof. dr Miroslava Pjević, Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju KCV Novi Sad


Sastanak je akreditovan (A-1-1935/2012) i nosi 2 boda za slušaoce.


Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.


S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 11. maja 2012. godine, u MELENCIMA u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci, sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

TEMA: SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE PACIJENATA SA PRELOMIMA KUKA

1. Pozdravna reč direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju “Rusanda”, Melenci – Dr Milivoja Popova

2. Mr sc. med. dr Zorica Ćulibrk, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci
REHABILITACIJA NAKON OPERATIVNO LEČENOG PRELOMA KUKA KOD STARIH OSOBA SA DEMENCIJOM I DEPRESIJOM

3. Mr. sc. med. dr Radmila Matijević, KCV-Klinika za ortopedsku hirurgiju I traumatologiju, Novi Sad
ZNAČAJ ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA KOŠTANE GUSTINE PACIJENATA SA PRELOMOM KUKA

Predavanje je akreditovano (A-1-1101/2012) i nosi 2 boda za slušaoce pa molimo kolege da obavezno ponesu i broj licence, kao i da Stručnoj službi (dlv@neobee.net) dostave svoje e-mail adrese


Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.


S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u sredu 4. aprila 2012. godine, u Klinici za medicinsku rehabilitaciju, Kliničkog centra Vojvodine Novi Sad (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

TEMA: POSLEDICE KRANIOCEREBRALNIH POVREDA – DIFERENCIJALNO-DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI ASPEKTI

1. Prim. dr. sci. med. Srbislav Stefanović, Klinika za medicinsku rehabilitaciju “dr Miroslav Zotović”, Beograd
“MOTORNE SLABOSTI KOD KRANIOCEREBRALNIH POVREDA”.

2. Prim. mr sc. med. Vladislava Stejin, Privatna ordinacija “W&S” Novi Sad
“LOKALNA APLIKACIJA BOTULINUM TOKSINA U TERAPIJI MIŠIĆNE SPASTIČNOSTI”.

Predavanje je akreditovano (A-1-1102/2012) i nosi 2 boda za slušaoce pa molimo kolege da obavezno ponesu i broj licence.


Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.


S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 16. decembra 2011. godine, na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine Novi Sad (Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 13 časova.

DNEVNI RED

I GODIŠNJA SKUPŠTINA
- Izveštaj o radu za 2011. godinu i plan rada
- Finansijski izveštaj
- Predlozi za priznanja
- Diskusija

II STRUČNI DEO

TEMA: DIJAGNOSTIČKE METODE U REHABILITACIJI – UPOTREBA I ZLOUPOTREBA

1. Dr Aleksandra Krstin, Klinika za medicinsku rehabilitaciju KCV Novi Sad
ELEKTROMIONEUROGRAFSKI PREGLED – INDIKACIJE, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA

2. Asist. mr sc. med. Karmela Filipović, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad
PRIMENA DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA U REHABILITACIJI

Predavanje je akreditovano (A-1-3661/11) i nosi 2 boda za slušaoce pa molimo kolege da obavezno ponesu i broj licence.

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.


S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr Snežana Tomašević Todorović, s.r.

 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.rs
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u sredu 28. aprila 2010. godine, sa početkom u 13 časova, u Novom Sadu, u MASTER CENTRU Novosadskog sajma (Novi Sad, Hajduk Veljkova 11).

T E M A: MEDICINA U WELLNESSU

DNEVNI RED:

1. Prof. dr Vesna Ivetić, Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta Novi Sad
MOTIVACIJA I WELLNESS

2. Prof. dr Nada Naumović, Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta Novi Sad
OPŠTI ASPEKTI WELLNESSA

3. Mr sc. med. Mirko Grajić,
Klinički centar Srbije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Beograd
ZDRAVLJE I WELLNESS

4. Prof. dr Ksenija Bošković, Klinika za medicinsku rehabilitaciju KCV Novi Sad
ADAPTIRANA FIZIČKA AKTIVNOST I WELLNESSOčekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

Podsećamo Vas da je sastanak akreditovan od Zdrastvenog saveta Srbije sa 3 boda za slušaoce i molimo Vas da prilikom prijave učešća obavezno upišete broj licence.

S poštovanjem,


Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV SLD
Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD I
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV - SLD

21000 NOVI SAD, Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
E-mail: dlv@neobee.net , Web: www.dlv.org.rs 
 

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 20. novembra 2009. godine, sa početkom u 13 časova, u KANJIŽI u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “BANJA KANJIŽA” (Kanjiža, Narodni park bb).

1. Prim. Dr Slobodan Branković, Institut za reumatologiju, Beograd
HONDROPROTEKTORI I VISKOSUPLEMENTI U LEČENJU OSTEOARTROZE

2. Prof. dr Branka Zavišić-Kovačev
Klinički centar Vojvodine – Klinika za endokrinologiju, Novi Sad
UNAPREĐENJE TERAPIJE OSTEOPOROZE

3. Asist. mr sc. med. Srđan Ninković, Klinički centar Vojvodine – Klinika za ortopediju, Novi Sad
HIRURŠKO LEČENJE POVREDE RAMENA

4. Dr Velimir Cvjetićanin, “Novartis” Beograd
AKLASTA C – JEDNA INFUZIJA ZAŠTITA OD TRAUMA TOKOM CELE GODINE


Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,
 

     Predsednik Sekcije za fizikalnu medicine i
     rehabilitaciju DLV-SLD
     Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD I
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV - SLD

21000 NOVI SAD, Vase Stajića 9
Tel: 021/528-767, 521-096
E-mail: dlv@neobee.net , Web: www.dlv.org.rs 
 

P O Z I V

Poštovani kolega/koleginice,

Pozivamo Vas da prisustvujete Zajedničkom stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV-SLD koji će se održati u petak 16. oktobra 2009. godine, sa početkom u 12 časova, u MELENCIMA u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “RUSANDA” Melenci.

1. Dr MILIVOJ POPOV, Direktor Specijalna bolnica “Rusanda” Melenci
POZDRAVNA REČ

2. Prim. dr RANKA KRUNIĆ
Klinički centar Srbije, Zavod za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju, Beograd
REHABILITACIJA PACIJENATA U JEDINICI ZA AKUTNI MOŽDANI UDAR

3. Dr JUGOSLAVA KRAJNOV, Klinika za medicinsku rehabilitaciju KCV, Novi Sad
KARDIOLOŠKI KOMORBIDITET - LIMITIRAJUĆI FAKTOR U
REHABILITACIJI NAKON MOŽDANOG UDARA


4. Mr sc. logoped SNEŽANA MAŽIĆ, Specijalna bolnica “Rusanda” Melenci
ANOMIJA KOD FLUENTNIH AFAZIJA

Nakon stručnog dela sastanka predviđen je obilazak Specijalne bolnice “Rusanda”.

Očekujemo Vaše prisustvo i molimo Vas da izvestite kolege iz svoje sredine.

S poštovanjem,
 

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu                   Predsednik Sekcije za fizikalnu medicine i
i rehabilitaciju SLD                                                     rehabilitaciju DLV-SLD
Prof. dr VLADISLAVA VESOVIĆ-POTIĆ, s.r.           Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE
SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
NEUROLOŠKA I FIZIJATRIJSKA SEKCIJA

Predsednik: Prim. dr MILE KRKLJEŠ

P O Z I V

Poštovane kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete sastanku Neurološke i Fizijatrijske sekcije, koja će se održati 10. aprila 2009.god. u Banji «Termal» Vrdnik Karađorđeva 6 , Vrdnik sa početkom u 10 časova.

Sastanak će se održati sa sledećim temama:

* KOMPRESIVNE LUMBALNE RADIKULOPATIJE
Doc. dr Milan Cvijanović

* MAGNETNA REZONANCA U EVALUACIJI STENOZE SPINALNOG KANALA
Doc. dr Robert Semnic

* NOVI TRENDOVI U LEČENJU LUMBALNE DISKOPATIJE
Prof. dr Tomislav Cigić

* OPERATIVNI NAČINI STABILIZACIJE SLABINSKE KIČME
Doc. dr Milan Stanković

* KVALITET ŽIVOTA OBOLELIH OD LUMBALNE DISKOPATIJE
Doc. dr Ksenija Bošković

* PREDSTAVLJANJE PREPARATA WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG
Dr Milica Ukropina

Po završetku zvaničnog dela programa sekcije, pozivamo Vas na druženje uz prigodan koktel u restoranu Banje Vrdnik „ Termal“. Molimo vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 03.04.2009. na telefon 063/ 105-14-14 .

S poštovanjem,

Predsednik neurološke sekcije
Prim dr Mile Krklješ

Predsednik fizijatrijske sekcije
doc dr Ksenija Bošković
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Obaveštavamo V as da će STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati U petak, 21. novembra 2008. godine u prostorijama Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "BANJA KANJIŽA" u Kanjiži, sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

1) Dr Mihok Vilmoš, pomoćnik direktora za stručno-medicinske poslove
Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "BANJA KANJIŽA"

POZDRAVNI GOVOR

2) Dr sc. med. Ioanna Batsialou


BALNEOTERAPIJSKI EFEKTI TERMOMINERALNIH VODA U TRETMANU HRONIČNOG LUMBALNOG SINDROMA

3) Dr ATILA KLIMO
Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "BANJA KANJIŽA"

ISPITIVANJE DEJSTVA TERMOMINERALNE VODE I PELOIDA BANJE KANJIŽE U LEČENJU POLIARTIKULARNE ARTROZE ŠAKE


4) NORDVIK: OSTEO-BIFLEKS I NOVA GENERACIJA HONDROPROTEKTORA

5) Razno

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.
 

S poštovanjem,


Sekretar Sekcije za fizikalnu medicinu                                   Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD                                                        i rehabilitaciju DLV SLD
Dr Jasna Ebenhe-Jovanović, s.r.                                            Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Obaveštavamo V as da će STRUČNI SASTANAK sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati U petak, 24. oktobra 2008. godine u prostorijama Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Termal" u Vrdniku (Ul. Karađorđeva bb), sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED

1) Branko Raskov, dipl. ecc. direktor

Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Termal" - Vrdnik

UVODNA I POZDRAVNA REČ

2) Asist. dr Snežana Tomašević-Todorović

Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

FIBROMIALGIJA - SAVREMENI ASPEKT DIJAGNOSTIKE I TERAPIJE

3) Prof. dr Miroslava Pjević, predsednik UITBS

Klinički centar Vojvodine, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Novi Sad

AKTUELNOSTI U FARMAKOTERAPIJI FIBROMIALGIJE

4) Izborna skupština Sekcije

5) Razno

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.S poštovanjem,


Sekretar Sekcije za fizikalnu medicinu                                   Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD                                                        i rehabilitaciju DLV SLD
Dr Jasna Ebenhe-Jovanović, s.r.                                            Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SLD

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine koji će se održati 26. septembra 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u SPECIJALNOJ BOLNICI ZA REHABILITACIJU „RUSANDA“, MELENCI.

Dnevni red:

1. UVODNA I POZDRAVNA REČ
Dr sc med Milivoj Popov
Direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci

2. OSTEOPOROZA – PRAKTIČNI PRISTUP DIJAGNOSTICI I TERAPIJI

Prof. dr Branka Kovačev – Zavišić
Klinika za endokrinologiju, Klinički Centar Vojvodine

3. ZNAČAJ FIZIKALNE MEDICINE U PREVENCIJI I LEČENJU BOLESNIKA SA OSTEOPOROZOM

Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički Centar Srbije

4. FORTEO – SNAŽNA PREVENCIJA KOMPLIKACIJA (PRELOMA) KOD BOLESNIKA SA OSTEOPOROZOM

Prof. dr Vladislava Vesović Potić
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički Centar SrbijePredsednik                                                                   Predsednik
Sekcije za FMR DLV-SLD                                             Sekcije za FMR SLD
Doc. dr Ksenija Bošković                                               Prof. dr Vladislava Vesović Potić
 


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
SEKCIJA ZA SPORTSKU MEDICINU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

O baveštavamo Vas da će Zajednički STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Sekcije za sportsku medicinu Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 16. maja 2008. godine u prostorijama Hotela "Fontana" u BAČKOJ PALANCI, sa početkom u 14 časova.

DNEVNI RED

1) Dr Snežana Mikulić-Gutman
Klinika za medicinsku rehabilitaciju
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

DISTORZIJA SKOČNOG ZGLOBA - DIJAGNOSTIKA I LEČENJE

2) Doc. dr Damir Lukač
Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Novi Sad


ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA SPORTSKIH POVREDA MEKIH TKIVA LOKOMOTORNOG SISTEMA


3) Asist. dr Miodrag Drapšin
Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Novi Sad

IZOKINETIČKA DINAMOMETRIJA KAO METOD ZA DIJAGNOSTIKU FUNKCIJE NATKOLENE MUSKULATURE

4) Razno

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za sportsku                                      Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
medicinu DLV-SLD                                                      
  i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr IVAN LUKIĆ, s.r.                                                       Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
SEKCIJA ZA SPORTSKU MEDICINU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

O baveštavamo Vas da će Zajednički STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Sekcije za sportsku medicinu Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 16. maja 2008. godine u prostorijama Hotela "Fontana" u BAČKOJ PALANCI, sa početkom u 14 časova.

DNEVNI RED

1) Dr Snežana Mikulić-Gutman
Klinika za medicinsku rehabilitaciju
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

DISTORZIJA SKOČNOG ZGLOBA - DIJAGNOSTIKA I LEČENJE

2) Doc. dr Damir Lukač
Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Novi Sad


ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA SPORTSKIH POVREDA MEKIH TKIVA LOKOMOTORNOG SISTEMA


3) Asist. dr Miodrag Drapšin
Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Novi Sad

IZOKINETIČKA DINAMOMETRIJA KAO METOD ZA DIJAGNOSTIKU FUNKCIJE NATKOLENE MUSKULATURE

4) Razno

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za sportsku                                      Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
medicinu DLV-SLD                                                      
  i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr IVAN LUKIĆ, s.r.                                                       Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net
 

P O Z I V


Obaveštavamo Vas da će STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u sredu, 23. aprila 2008. godine u prostorijama Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine (Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-11), sa početkom u 13 časova.
 

DNEVNI RED

1) Dr Krste Spirovski
Dom zdravlja "Dr Dušan Savić-Doda", Beočin

RELACIONE BAZE PODATAKA U MEDICINI I REHABILITACIJI


2) Dr Aleksandar Knežević
Klinika za medicinsku rehabilitaciju
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

PRETRAŽIVANJE INTERNET-a U FIZIKALNOJ MEDICINI I MEDICINSKOJ REHABILITACIJI


3) Razno


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.


S poštovanjem,

Sekretar Sekcije za fizikalnu medicinu                       Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD                                            i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr JASNA EBENHE-JOVANOVIĆ, s.r.                 
    Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.
 


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
NEUROLOŠKA SEKCIJA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Fax. 021/521-096
E-mail: dlv@neobee.net
Veb: www.dlv.org.yu

P O Z I V

Obaveštavamo Vas da će se Zajednički STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Neurološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 29. februara 2008. godine u Amfiteatru Hotela "PARK" u Novom Sadu, od 11 do 13 časova i sledećim

DNEVNIM REDOM:

1) Prof. dr Silva Soldo-Butković, Osijek
NEUROREHABILITACIJA MULTIPLE SKLEROZE

2) Prof. dr Čongor Nađ, Institut za neurologiju, Klinički centar Vojvodine
SPASTICITET I MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA SPASTICITETA

3) Doc. dr Ksenija Bošković, Klinika za medicinsku rehabilitaciju,
Klinički centar Vojvodine
COMMUNITY BASED REHABILITACIJA MULTIPLE SKLEROZE

4) Prof. dr Nada Naumović, Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta Novi Sad
FIZIKALNA TERAPIJA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE

5) Doc. dr Ivona Stanković, Niš
BAKLOFEN PUMPA U ALGORITMU TERAPIJE SPASTICITETA

6) Prim. mr sc. med. Vladislava Stejin, Specijalistička fizijatrijska ordinacija "WS", N. Sad
MODULACIJA SPASTIČNOSTI KOD NEUROLOŠKIH OBOLJENJA LOKALNOM
APLIKACIJOM BOTULINSKOG TOKSINA

7) Doc. dr Milan Cvijanović, mr sc. med Dragana Stefanović, Novi Sad
BOTULINUM TOXIN U TERAPIJI SPASTICITETA

8) Dr Zoran Cvetković, Novartis
SIRDALUD U TERAPIJI SPAZMA

9) Diskusija

Nakon stručnog dela sastanka pozivamo Vas na koktel u organizaciji NOVARTISA.

S poštovanjem,

Predsednik Neurološke sekcije
Prof. dr MILORAD ŽIKIĆ

Potpredsednik Neurološke sekcije
Prof. dr ČONGOR NAĐ

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ
 


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V


Obaveštavamo Vas da će se STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 21. decembra 2007. godine u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine (Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED:

I U SUSRET 40 GODINA DEČJE REHABILITACIJE U NOVOM SADU I VOJVODINI

1) Prof. dr KOSTA SAVIĆ
Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

DEČJA REHABILITACIJA - JUČE, DANAS, SUTRA

2) Doc. dr Aleksandra Mikov
Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

PROCENA SPONTANE MOTORNE AKTIVNOSTI ODOJČADI PO PRECHTLU

3) Asist. mr dr Čila Demeši
Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

ANTIGRAVITACIONA MUSKULATURA KOD POSTURALNOG STATUSA DECE UZRASTA 7 I 13 GODINA

4) Prof. dr Goran Čobeljić
Institut za ortopedske i hirurške bolesti "Banjica" Beograd

INDIKACIJE ZA ORTPEDSKO HIRURŠKO LEČENJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM

II GODIŠNJA SKUPŠTINA SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,


Sekretar Sekcije za fizikalnu medicinu                             Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD                                                  i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr JASNA EBENHE-JOVANOVIĆ                                 
 Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ


 

DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V
 

Obaveštavamo Vas da će STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 30. novembra 2007. godine u prostorijama Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Banja Kanjiža" u KANJIŽI (ul. Narodni park bb), sa početkom u 13 časova.

DNEVNI RED

1) Prim. dr Ferenc Agošton
Direktor Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža

UVODNA I POZDRAVNA REČ

2) Prof. dr Đorđe Jajić
Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju, Novi Sad

BOLEST CERVIKALNOG DISKA

3) Doc. dr Ksenija Bošković
Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

EVALUACIJA CERVIKALNOG SINDROMA I MOGUĆNOSTI REHABILITACIONOG TRETMANA

4) Dr Dragoljub Šurjančev
"Berlin-Chemie Menarini", Beograd

LEKOVI U FIZIJATRIJI

5) Prof. dr Slobodan Apostolski
Klinički centar Srbije, Institut za neurologiju, Beograd

BOLNA DIJABETIČNA NEUROPATIJA - SELEKTIVNA INDIKACIJA ZA PRIMENU ALFA LIPOINSKE KISELINE

6) Razno

Nakon radnog dela predviđen je koktel. Informacije: 024/875-163 (Recepcija).

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koja je posvećena proslavi 50 godina Rehabilitacije u Nišu. Sekcija će se održati 23.11.2007. godine, sa početkom u 11,30 sati u amfiteatru Univerziteta u Nišu.

Dnevni red:
1. 50 godina Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Nišu - prof. dr Zoran Kojović
2. Fizijatar juče, danas i sutra – prof. dr Milica Lazović
3. Spontana motorička aktivnost kao dijagnostički kriterijum – Prehtl-ov metod – doc. dr Lidija Dimitrijević
4. Uloga ultrazvučne stimulacije u rehabilitaciji – Ass. dr med sci Mirjana Kocić
5. Značaj uroterapije u lečenju dece sa funkcionalnim poremećajima mokrenja – mr sc dr Vesna Živković

DISKUSIJA
Nakon radnog dela predviđeno je druženje uz ručak.
Nadamo se da će te se odazvati u što većem broju.

NAPOMENA: Organizovan je prevoz autobusom iz Beograda, sa polaskom u 08,00 sati sa platoa ispred hotela Inerkontinental, sa savske strane. Polazak iz Niša za Beograd, planiran je za oko 17,30 sati.


Predsednik sekcije za FMR
Prof. Dr Vladislava Vesović - Potić

12.11.2007. god.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD DLV ODRŽAĆE SE DANA 21.09.2007. U SPECIJALNOJ BOLNICI „ DR BORIVOJE GNJATIĆ „ U STAROM SLANKAMENU SA POČETKOM U 12 ČAS (sastanak predsedništva sekcije u 11 čas) i sledećim

D N E V N I M    R E D O M :

-POZDRAVNA REČ - Albot M.

-PRIKAZ RADA I USTANOVE – Okiljevic-Obradovic D.

-NESTABILNE POVREDE VRATNE KIČME-NAŠA ISKUSTVA
Stanković M., Miličić A., Milankov M., Savić D., Ninković S., Radić S., Matijević R., Janjić N.
Klinički Centar Novi Sad
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

- TRETMAN NEUROGENE DISFUNKCIJE MOKRAĆNE BEŠIKE KOD
POVREDA VRATNE KIČME
Prim.dr Rade Babović , dr sci med.
Klinika za rehabilitaciju „M. Zotović“ Beograd

-PRIMENA PEMP U TRETMANU PACIJENATA SA SPINALNOM
LEZIJOM
Vuković-Janković B., Janković S.
Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja
„ Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen

-CONVEEN POMAGALA-lubrifikovani kateteri i sistem za spoljnu kolekciju urina
Dragana Tijanic,Magna pharmacija

- Ručak
 


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Obaveštavamo V as da će STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati U četvrtak, 7. juna 2007. godine u prostorijama Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Banje BEZDAN (Bezdan, ul. Rodina 7-9), sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED:

1) Dr Gustav Kedveš
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
UVODNA I POZDRAVNA REČ

2) Dr Gustav Kedveš
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
PRIKAZ IZRADE PRIVREMENE NADKOLENE PROTEZE I DILEME U PREPROTETIČKOJ FAZI

3) Dr Gustav Kedveš
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
SVETSKI TRENDOVI U CILJU SPREČAVANJA AMPUTACIJE DONJIH EKSTREMITETA

4) Dr Viktor Belanji
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
EVALUACIJA PRIMARNOG I SEKUNDARNOG USPEHA PROTETISANJA DONJIH EKSTREMITETA

5) Asist. mr sc. med. Tatjana Blagojević
Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd
PROTOKOLI PROTETIČKE REHABILITACIJE OSOBA SA AMPUTACIJAMA GORNJIH EKSTREMITETA

6) Dr ZVEZdana Marković
Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd
PROTOKOLI PROTETIČKE REHABILITACIJE OSOBA SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA

Nakon stručnog dela sastanka predviđen je ručak.

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.


S poštovanjem,


Sekretar Sekcije za fizikalnu medicinu                           Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
DLV-SLD                                                                  
  i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr JASNA EBENHE-JOVANOVIĆ                               
  Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

 


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Obaveštavamo Vas da će intersekcijski STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Reumatološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 18. maja 2007. godine u prostorijama EKO CENTRA na Paliću, sa početkom u 12 časova.


DNEVNI RED:

1) Dr Milijanka Lazarević, Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
ZNAČAJ PRAVOVREMENE DIJAGNOSTIKE REUMATOIDNOG ARTRITISA

2) Doc. dr Ksenija Bošković
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
PARAMETRI PROCENE AKTIVNOSTI REUMATOIDNOG ARTRITISA

3) Dr sc. med. Slobodan Branković, Institut za reumatologiju Beograd
FIZIJATRIJSKO LEČENJE REUMATOIDNOG ARTRITISA

4) Doc. dr Tatjana Ilić
Klinika za nefrologiju i imunologiju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
MabThera - KORAK PO KORAK

5) Dr Aleksandra Krstin
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
SINDROM HRONIČNOG BOLA

Nakon stručnog dela sastanka organizovan je ručak u Vili "Viktorija".


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,


Predsednik Reumatološke sekcije                     
   Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
DLV-SLD
                                                            i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr BILJANA VASIĆ                                              Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ
 


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

O baveštavamo V as da će zajednički STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva održa TI U petak, 20. aprila 2007. godine u prostorijama Banje "Junaković" - Apatin, sa početkom u 12 časova i sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1) Dr Živorad Smiljanić, predsednik Opštine Apatin, direktor Doma zdravlja
Apatin i Banje Junaković Apatin
UVODNA I POZDRAVNA REČ

2) Prof. dr Gordana Devečerski
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
OSNOVNI ELEMENTI BALNEOLOGIJE

3) Prof. dr Tomislav Jovanović, Medicinski fakultet, Institut za fiziologiju Beograd
BALNEOLOŠKI POTENCIJAL SRBIJE

4) Prof. dr Milica Lazović
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Niš
SAVREMENI KONCEPT WELLNESS-a

5) Doc. d r Radim Bečvar, Medicinski fa kultet Prag, Republika Češka
EFIKASNOST GELADRINK FORTE KOD PACIJENATA SA
OSTEOARTROZOM KOLENA - MULTICENTRIČNA STUDIJA


6) Pharm D r Richard Richter, Republika Češka
ISKUSTVO SA KOMBINOVANIM PREPARATIMA GELADRINK FAST I GELADRINK FORTE

Obezbeđen je prevod sa engleskog jezika.

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD


Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koja će se održati 30.03.2007. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u amfiteatru Instituta za rehabilitaciju „SELTERS“ u Mladenovcu. Sastanak Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju biće održan na istom mestu sa početkom u 11,00 sati.

Dnevni red:


1. Procena funkcionalnih sposobnosti pacijenata sa primarnom fibromialgijom - Mr sc med. dr Svetlana Krivokapić
2. Efekti kompleksnog fizikalnog tretmana na kvalitet života pacijenata obolelih od multiple skleroze - Mr sc med. dr Nataša Radosavljević
3. Efekat niskoenergetske terapije laserom na kliničke pokazatelje gonartroze - Mr sc med. dr Snežana Kostić
4. Značaj denzitometrijske procene koštane gustine i uloga fizijatra u kliničkoj praksi -
Dr sc med. dr Olivera Ilić
5. Fizička aktivnost u prevenciji i terapiji ateroskleroze - Prim. dr sc med.dr Vesna Knežević
DISKUSIJA

Izveštaj sa sastanka Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-a. Nakon radnog dela predviđen je koktel.

NAPOMENA: autobus polazi za Mladenovac u 09,15 sati sa platoa pored crkve „Svetog Marka“ u Beogradu. Povratak iz Mladenovca za Beograd u 16,00 sati.

Nadamo se da će te se odazvati u što većem broju.
S poštovanjem,


Sekretar sekcije                                                                    Predsednik sekcije
Prim. Dr Slađana Božilov                                                  
     Prof. dr Milica Lazović
018 541- 414                                                                         063 410-058


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU  SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona  19
Beograd

 P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koja će se održati 23.02.2007. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u „Beloj sali“ Doma omladine Kulturnog centra u Kruševcu (kod pozorišta). Sastanak Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju biće održan na istom mestu sa početkom u 11,00 sati.

 Dnevni red:

  1. Organizacija službe fizikalne medicine i rehabilitacije  u Zdravstvenom centru u Kruševcu – Dr Draginja Petrović, načelnik

  2. Fizikalni tretman dece sa kongenitalnim mišićnim tortikolisom sa pseudotumorom sternokleidomastoidnog mišića – mr sc dr Gordana Mijušković, ZC Kruševac

  3. Kombinovana primena fizikalnih agenasa i hondroitin sulfata u lečenju osteoartritisa kolena – mr sc dr Daniela Matić, ZC Kruševac.

  4. Testovi za procenu motorne funkcije kod dece sa cerebralnom paralizom – dr med sc Lidija Dimitrijević, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KC Niš.

  5. DISKUSIJA

 

Izveštaj sa sastanka Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-a.

Nakon radnog dela predviđen je koktel.

Nadamo se da će te se odazvati u što većem broju.

 S poštovanjem,

Sekretar sekcije                                                                       Predsednik sekcije

Prim. Dr Slađana Božilov                                                       Prof. dr Milica Lazović

018 541- 414                                                                              063 410-058P O Z I V

Poštovana koleginice / kolega,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV, koji će se održati u petak, 09.februara 2007 godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KC Novi Sad

Za sastanak je predložen sledeći dnevni red:

1. Multidimenzionalna gerijatrijska procena. Dr Jugoslava Krajnov, KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.

2. Zdravstveni problemi starih osoba. Dr Tisa Travica – Kojadinović, KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.

3. Psihosocijalni problemi i potrebe starih osoba. Dipl. Psiholog Nedeljko Platiša, KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.

4. Multidimenzionalna procena stare osobe sa hemiplegijom. Prim. mr sci dr Mirjana Savić KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

N. Sad, 29.01.2007 god.

Predsednik Sekcije za fiz. medicinu i
rehabilitaciju DLV - SLD
Doc. dr Ksenija Bošković

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU DLV - SLD
NOVI SAD, Vase Stajića 9
 P O Z I V

Dana 02.02.2007 u 12h u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović" održaće se sastanak sekcije za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa sledećim dnevnim redom:

1. Cervikalni sindrom, definicija, epidemiologija, diferencijalna dijagnoza, inicijalna evaluacija -doc dr Nada Vujasinović Stupar
2. Klinički oblici cervikalnog sindroma i fiziorehabilitacioni postupak-doc. dr Ljubica Konstantinović
3. Kineziterapijski pristupi u rehabilitaciji cervikalnog sindroma-dr Željko Kanjuh
4. Značaj neurofizioloških ispitivanja kod pacijenata sa cervikalnim sindromom -dr Sandra Sekulić, prim dr sc med Srbislav Stevanović


Predsednik sekcije
za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-a:
Prof dr sc med Milica Lazović
 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU DLV - SLD
NOVI SAD, Vase Stajića 9P O Z I V
 

Poštovana koleginice / kolega,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV, koji će se održati u sredu, 20. decembra 2006 godine sa početkom u 13 časova u amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KC Novi Sad

Za sastanak je predložen sledeći dnevni red:

1. Onkološka rehabilitacija. Asist. Mr sc.med. dr Svetlana Popović Petrović, Zavod za rehabilitaciju, Institut za onkologiju Sremska Kamenica

2. Rehabilitacija kod obolelih od malignih tumora CNS –a i kičmene moždine.
Mr sc.med. dr Miroslav Nedeljković, Zavod za rehabilitaciju, Institut za onkologiju
Sremska Kamenica

3. Durogestic u terapiji bola. Dejan Gordić Janssen-Cilag

4. GODIŠNJA SKUPŠTINA SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD


Nakon radnog dela predviđen je koktel u organizaciji Janssen-Cilag


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU
N. Sad, 1.12.2006 god.


Predsednik Sekcije za fiz. medicinu i
rehabilitaciju DLV - SLD
Doc. dr Ksenija BoškovićSEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivam Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koja će se održati 24.11.2006. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u amfiteatru Doma zdravlja „Dr Simo Milošević“ na Čukarici u Beogradu. Sastanak Predsedništva sekcije je planiran za 11,00 sati istog dana, na istom mestu.

Dnevni red:

1. Pozdravna reč – Dr Snežana Stevanović, Sekretar za zdravsto Grada Beograda
2. Služba fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“ – juče, danas i sutra – prim. dr Biljana Marjanović
3. Disfunctio posturalis – Dr Mirjana Bulajić, Dom zdravlja Čukarica
4. Rapten duo – „Hemofarm“ – prof. dr Dušan Stevanović
5. Izveštaj sa 6. Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore
6. Izveštaj sa sastanka Predsedništva ISPRM-a koji se održao 18. i 21. oktobra 2006. godine u Portugaliji - prof. dr Milica Lazović

Izveštaj sa sastanka Predsedništva sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Druženje uz ručak u restoranu „Kamp Košutnjak“.
Nadam se da će te se odazvati u što većem broju.

S poštovanjem,


Sekretar sekcije Predsednik sekcije
Prim. Dr Slađana Božilov Prof.dr Milica Lazović
018 541- 414 063 410-058
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU DLV - SLD
NOVI SAD, Vase Stajića 9

P O Z I V

Poštovana koleginice / kolega,


Pozivamo vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Sekcije za sportsku medicinu DLV - SLD, koji će se održati u petak, 17. novembra 2006 godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Lovačkog doma u Kikindi, Distrička bb


Za sastanak je predložen sledeći dnevni red:

1. Uvodna i pozdravna reč.
Prim. dr Dragan Pakaški, Podpredsednik opštine Kikinda, Načelnik službe za
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ZC Kikinda.
2. "Normalan motorni razvoj odojčeta – prva i presudna godina života"
Mr sci. med. dr Vladislava Stejin, specijalistička fizijatrijska ordinacija za decu i
odrasle "WS" Novi Sad
3. " Rana dijagnostika poremećaja centralne koordinacije kod dece sa prisutnim faktorima rizika – terapijske mogućnosti"
Mr sci. med. dr Vladislava Stejin, specijalistička fizijatrijska ordinacija za decu i
odrasle "WS" Novi Sad
4. "Primena Botulinum toksina u tretmanu spastičnosti kod dece obolele od cerebralne paralize"
Doc. dr Aleksandra Mikov, Institut za zdr. zaštitu dece i omladine Novi Sad
5. "Efekti primene Botulinum toksina kod spastične hemiplegije"
Mr sci. med. dr Ljiljana Đurović-Manojlović, ZC Subotica
6. «Lečenje hondromalacije kolena modifikovanim metodom po Shoilev-u»
Dr Ivan Lukić, Dom zdravlja Žitište

Nakon radnog dela predviđen je koktel.

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

N. Sad, 6.11.2006 god.

Predsednik Sekcije
Dr Ivan Lukić, s.r.

Za sportsku medicinu Sekcije za fiz. medicinu i
rehabilitaciju DLV - SLD
Doc. dr Ksenija BoškovićP O Z I V

 

Pozivam Vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine, koja će se održati 29.09.2006. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ u Kanjiži.

Dnevni red:

1. Uvodna i pozdravna reč – director Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju “Banja Kanjiža” – Prim. Dr Agošton F. Ferenc
2. Bol u krstima – lumbalna discus hernija – dijagnostički i terapijski izazovi – Prof. dr T. Cigić, Medicinski fakultet Novi Sad
3. Operativno lečenje degenerativnog oboljenja kičmenog stuba – fusion et not fusion technology – Dr. M.K. Savić, VMA Beograd
4. Ortotska pomagala kod reumatoloških pacijenata – Dr T. Nikolov-Tadić, Prof.dr B.Bobić
5. Značaj termovizije u praćenju bolesnika sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom – Prof.dr M. Lazović, Medicinski fakultet Niš
6. Fastumgel – Dr D. Šurjančev, Berlin-Chemie Menarini, GENERALNI SPONZOR

NAPOMENA: Do kraja oktobra meseca moramo da dostavimo SLD predlog održavanja sekcija u 2007. godini (INFORMATOR 2007.). Predloge dostaviti na fax. 018 526-709.
Na kongresu FIZIJATARA SRBIJE od 01. - 04. 11. 2006. godine održaće se izborna skupština Sekcije za FMR SLD. Dostavite predloge za članove Predsedništva Sekcije!!!!

Nakon radnog dela predviđen je koktel. Informacije: 024 875 163 – recepcija.
Nadam se da će te se odazvati u što većem broju.

S poštovanjem,

  Sekretar sekcije
Prim. Dr Slađana Božilov
018 541- 414
Predsednik sekcije
Prof.dr Milica Lazović
 063 410-058
 

 

 

 

 

DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
NEUROLOŠKA SEKCIJA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Fax. 021/521-096
E-mail: dlv@neobee.net
Veb: www.dlv.org.yu

P O Z I V

Obaveštavamo Vas da će se Zajednički STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Neurološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 29. februara 2008. godine u Amfiteatru Hotela "PARK" u Novom Sadu, od 11 do 13 časova i sledećim

DNEVNIM REDOM:

1) Prof. dr Silva Soldo-Butković, Osijek
NEUROREHABILITACIJA MULTIPLE SKLEROZE

2) Prof. dr Čongor Nađ, Institut za neurologiju, Klinički centar Vojvodine
SPASTICITET I MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA SPASTICITETA

3) Doc. dr Ksenija Bošković, Klinika za medicinsku rehabilitaciju,
Klinički centar Vojvodine
COMMUNITY BASED REHABILITACIJA MULTIPLE SKLEROZE

4) Prof. dr Nada Naumović, Zavod za fiziologiju Medicinskog fakulteta Novi Sad
FIZIKALNA TERAPIJA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE

5) Doc. dr Ivona Stanković, Niš
BAKLOFEN PUMPA U ALGORITMU TERAPIJE SPASTICITETA

6) Prim. mr sc. med. Vladislava Stejin, Specijalistička fizijatrijska ordinacija "WS", N. Sad
MODULACIJA SPASTIČNOSTI KOD NEUROLOŠKIH OBOLJENJA LOKALNOM
APLIKACIJOM BOTULINSKOG TOKSINA

7) Doc. dr Milan Cvijanović, mr sc. med Dragana Stefanović, Novi Sad
BOTULINUM TOXIN U TERAPIJI SPASTICITETA

8) Dr Zoran Cvetković, Novartis
SIRDALUD U TERAPIJI SPAZMA

9) Diskusija

Nakon stručnog dela sastanka pozivamo Vas na koktel u organizaciji NOVARTISA.

S poštovanjem,

Predsednik Neurološke sekcije
Prof. dr MILORAD ŽIKIĆ

Potpredsednik Neurološke sekcije
Prof. dr ČONGOR NAĐ

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V


Obaveštavamo Vas da će se STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 21. decembra 2007. godine u Amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine (Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-7), sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED:

I U SUSRET 40 GODINA DEČJE REHABILITACIJE U NOVOM SADU I VOJVODINI

1) Prof. dr KOSTA SAVIĆ
Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

DEČJA REHABILITACIJA - JUČE, DANAS, SUTRA

2) Doc. dr Aleksandra Mikov
Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

PROCENA SPONTANE MOTORNE AKTIVNOSTI ODOJČADI PO PRECHTLU

3) Asist. mr dr Čila Demeši
Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

ANTIGRAVITACIONA MUSKULATURA KOD POSTURALNOG STATUSA DECE UZRASTA 7 I 13 GODINA

4) Prof. dr Goran Čobeljić
Institut za ortopedske i hirurške bolesti "Banjica" Beograd

INDIKACIJE ZA ORTPEDSKO HIRURŠKO LEČENJE PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM

II GODIŠNJA SKUPŠTINA SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,


Sekretar Sekcije za fizikalnu medicinu                             Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD                                                  i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr JASNA EBENHE-JOVANOVIĆ                                 
 Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ


 

DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Obaveštavamo Vas da će STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 30. novembra 2007. godine u prostorijama Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Banja Kanjiža" u KANJIŽI (ul. Narodni park bb), sa početkom u 13 časova.

DNEVNI RED

1) Prim. dr Ferenc Agošton
Direktor Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju "Banja Kanjiža", Kanjiža

UVODNA I POZDRAVNA REČ

2) Prof. dr Đorđe Jajić
Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju, Novi Sad

BOLEST CERVIKALNOG DISKA

3) Doc. dr Ksenija Bošković
Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad

EVALUACIJA CERVIKALNOG SINDROMA I MOGUĆNOSTI REHABILITACIONOG TRETMANA

4) Dr Dragoljub Šurjančev
"Berlin-Chemie Menarini", Beograd

LEKOVI U FIZIJATRIJI

5) Prof. dr Slobodan Apostolski
Klinički centar Srbije, Institut za neurologiju, Beograd

BOLNA DIJABETIČNA NEUROPATIJA - SELEKTIVNA INDIKACIJA ZA PRIMENU ALFA LIPOINSKE KISELINE

6) Razno

Nakon radnog dela predviđen je koktel. Informacije: 024/875-163 (Recepcija).

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,
Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ, s.r.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koja je posvećena proslavi 50 godina Rehabilitacije u Nišu. Sekcija će se održati 23.11.2007. godine, sa početkom u 11,30 sati u amfiteatru Univerziteta u Nišu.

Dnevni red:
1. 50 godina Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Nišu - prof. dr Zoran Kojović
2. Fizijatar juče, danas i sutra – prof. dr Milica Lazović
3. Spontana motorička aktivnost kao dijagnostički kriterijum – Prehtl-ov metod – doc. dr Lidija Dimitrijević
4. Uloga ultrazvučne stimulacije u rehabilitaciji – Ass. dr med sci Mirjana Kocić
5. Značaj uroterapije u lečenju dece sa funkcionalnim poremećajima mokrenja – mr sc dr Vesna Živković

DISKUSIJA
Nakon radnog dela predviđeno je druženje uz ručak.
Nadamo se da će te se odazvati u što većem broju.

NAPOMENA: Organizovan je prevoz autobusom iz Beograda, sa polaskom u 08,00 sati sa platoa ispred hotela Inerkontinental, sa savske strane. Polazak iz Niša za Beograd, planiran je za oko 17,30 sati.


Predsednik sekcije za FMR
Prof. Dr Vladislava Vesović - Potić

12.11.2007. god.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD DLV ODRŽAĆE SE DANA 21.09.2007. U SPECIJALNOJ BOLNICI „ DR BORIVOJE GNJATIĆ „ U STAROM SLANKAMENU SA POČETKOM U 12 ČAS (sastanak predsedništva sekcije u 11 čas) i sledećim

D N E V N I M    R E D O M :

-POZDRAVNA REČ - Albot M.

-PRIKAZ RADA I USTANOVE – Okiljevic-Obradovic D.

-NESTABILNE POVREDE VRATNE KIČME-NAŠA ISKUSTVA
Stanković M., Miličić A., Milankov M., Savić D., Ninković S., Radić S., Matijević R., Janjić N.
Klinički Centar Novi Sad
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

- TRETMAN NEUROGENE DISFUNKCIJE MOKRAĆNE BEŠIKE KOD
POVREDA VRATNE KIČME
Prim.dr Rade Babović , dr sci med.
Klinika za rehabilitaciju „M. Zotović“ Beograd

-PRIMENA PEMP U TRETMANU PACIJENATA SA SPINALNOM
LEZIJOM
Vuković-Janković B., Janković S.
Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja
„ Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen

-CONVEEN POMAGALA-lubrifikovani kateteri i sistem za spoljnu kolekciju urina
Dragana Tijanic,Magna pharmacija

- Ručak


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Obaveštavamo V as da će STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati U četvrtak, 7. juna 2007. godine u prostorijama Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Banje BEZDAN (Bezdan, ul. Rodina 7-9), sa početkom u 12 časova.

DNEVNI RED:

1) Dr Gustav Kedveš
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
UVODNA I POZDRAVNA REČ

2) Dr Gustav Kedveš
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
PRIKAZ IZRADE PRIVREMENE NADKOLENE PROTEZE I DILEME U PREPROTETIČKOJ FAZI

3) Dr Gustav Kedveš
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
SVETSKI TRENDOVI U CILJU SPREČAVANJA AMPUTACIJE DONJIH EKSTREMITETA

4) Dr Viktor Belanji
Zdravstveni centar "Dr R.Simonović" Sombor - Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bezdan
EVALUACIJA PRIMARNOG I SEKUNDARNOG USPEHA PROTETISANJA DONJIH EKSTREMITETA

5) Asist. mr sc. med. Tatjana Blagojević
Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd
PROTOKOLI PROTETIČKE REHABILITACIJE OSOBA SA AMPUTACIJAMA GORNJIH EKSTREMITETA

6) Dr ZVEZdana Marković
Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd
PROTOKOLI PROTETIČKE REHABILITACIJE OSOBA SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA

Nakon stručnog dela sastanka predviđen je ručak.

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.


S poštovanjem,


Sekretar Sekcije za fizikalnu medicinu                           Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
DLV-SLD                                                                  
  i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr JASNA EBENHE-JOVANOVIĆ                               
  Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

 


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

Obaveštavamo Vas da će intersekcijski STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Reumatološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva održati u petak, 18. maja 2007. godine u prostorijama EKO CENTRA na Paliću, sa početkom u 12 časova.


DNEVNI RED:

1) Dr Milijanka Lazarević, Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad
ZNAČAJ PRAVOVREMENE DIJAGNOSTIKE REUMATOIDNOG ARTRITISA

2) Doc. dr Ksenija Bošković
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
PARAMETRI PROCENE AKTIVNOSTI REUMATOIDNOG ARTRITISA

3) Dr sc. med. Slobodan Branković, Institut za reumatologiju Beograd
FIZIJATRIJSKO LEČENJE REUMATOIDNOG ARTRITISA

4) Doc. dr Tatjana Ilić
Klinika za nefrologiju i imunologiju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
MabThera - KORAK PO KORAK

5) Dr Aleksandra Krstin
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
SINDROM HRONIČNOG BOLA

Nakon stručnog dela sastanka organizovan je ručak u Vili "Viktorija".


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,


Predsednik Reumatološke sekcije                     
   Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
DLV-SLD
                                                            i rehabilitaciju DLV-SLD
Dr BILJANA VASIĆ                                              Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ


DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
NOVI SAD,Vase Stajića 9
Tel. 021/528-767, Tel/Fax. 021/521-096
www.dlv.org.yu
E-mail: dlv@neobee.net

P O Z I V

O baveštavamo V as da će zajednički STRUČNI SASTANAK Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva održa TI U petak, 20. aprila 2007. godine u prostorijama Banje "Junaković" - Apatin, sa početkom u 12 časova i sledećim:

DNEVNIM REDOM:

1) Dr Živorad Smiljanić, predsednik Opštine Apatin, direktor Doma zdravlja
Apatin i Banje Junaković Apatin
UVODNA I POZDRAVNA REČ

2) Prof. dr Gordana Devečerski
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Vojvodine Novi Sad
OSNOVNI ELEMENTI BALNEOLOGIJE

3) Prof. dr Tomislav Jovanović, Medicinski fakultet, Institut za fiziologiju Beograd
BALNEOLOŠKI POTENCIJAL SRBIJE

4) Prof. dr Milica Lazović
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Niš
SAVREMENI KONCEPT WELLNESS-a

5) Doc. d r Radim Bečvar, Medicinski fa kultet Prag, Republika Češka
EFIKASNOST GELADRINK FORTE KOD PACIJENATA SA
OSTEOARTROZOM KOLENA - MULTICENTRIČNA STUDIJA


6) Pharm D r Richard Richter, Republika Češka
ISKUSTVO SA KOMBINOVANIM PREPARATIMA GELADRINK FAST I GELADRINK FORTE

Obezbeđen je prevod sa engleskog jezika.

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

S poštovanjem,

Predsednik Sekcije za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju DLV-SLD
Doc. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD


Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koja će se održati 30.03.2007. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u amfiteatru Instituta za rehabilitaciju „SELTERS“ u Mladenovcu. Sastanak Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju biće održan na istom mestu sa početkom u 11,00 sati.

Dnevni red:


1. Procena funkcionalnih sposobnosti pacijenata sa primarnom fibromialgijom - Mr sc med. dr Svetlana Krivokapić
2. Efekti kompleksnog fizikalnog tretmana na kvalitet života pacijenata obolelih od multiple skleroze - Mr sc med. dr Nataša Radosavljević
3. Efekat niskoenergetske terapije laserom na kliničke pokazatelje gonartroze - Mr sc med. dr Snežana Kostić
4. Značaj denzitometrijske procene koštane gustine i uloga fizijatra u kliničkoj praksi -
Dr sc med. dr Olivera Ilić
5. Fizička aktivnost u prevenciji i terapiji ateroskleroze - Prim. dr sc med.dr Vesna Knežević
DISKUSIJA

Izveštaj sa sastanka Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-a. Nakon radnog dela predviđen je koktel.

NAPOMENA: autobus polazi za Mladenovac u 09,15 sati sa platoa pored crkve „Svetog Marka“ u Beogradu. Povratak iz Mladenovca za Beograd u 16,00 sati.

Nadamo se da će te se odazvati u što većem broju.
S poštovanjem,


Sekretar sekcije                                                                    Predsednik sekcije
Prim. Dr Slađana Božilov                                                  
     Prof. dr Milica Lazović
018 541- 414                                                                         063 410-058


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU  SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona  19
Beograd

 P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koja će se održati 23.02.2007. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u „Beloj sali“ Doma omladine Kulturnog centra u Kruševcu (kod pozorišta). Sastanak Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju biće održan na istom mestu sa početkom u 11,00 sati.

 Dnevni red:

  1. Organizacija službe fizikalne medicine i rehabilitacije  u Zdravstvenom centru u Kruševcu – Dr Draginja Petrović, načelnik

  2. Fizikalni tretman dece sa kongenitalnim mišićnim tortikolisom sa pseudotumorom sternokleidomastoidnog mišića – mr sc dr Gordana Mijušković, ZC Kruševac

  3. Kombinovana primena fizikalnih agenasa i hondroitin sulfata u lečenju osteoartritisa kolena – mr sc dr Daniela Matić, ZC Kruševac.

  4. Testovi za procenu motorne funkcije kod dece sa cerebralnom paralizom – dr med sc Lidija Dimitrijević, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KC Niš.

  5. DISKUSIJA

 

Izveštaj sa sastanka Predsedništva Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-a.

Nakon radnog dela predviđen je koktel.

Nadamo se da će te se odazvati u što većem broju.

 S poštovanjem,

Sekretar sekcije                                                                       Predsednik sekcije

Prim. Dr Slađana Božilov                                                       Prof. dr Milica Lazović

018 541- 414                                                                              063 410-058P O Z I V

Poštovana koleginice / kolega,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV, koji će se održati u petak, 09.februara 2007 godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KC Novi Sad

Za sastanak je predložen sledeći dnevni red:

1. Multidimenzionalna gerijatrijska procena. Dr Jugoslava Krajnov, KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.

2. Zdravstveni problemi starih osoba. Dr Tisa Travica – Kojadinović, KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.

3. Psihosocijalni problemi i potrebe starih osoba. Dipl. Psiholog Nedeljko Platiša, KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.

4. Multidimenzionalna procena stare osobe sa hemiplegijom. Prim. mr sci dr Mirjana Savić KC Novi Sad Klinika za medicinsku rehabilitaciju.


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

N. Sad, 29.01.2007 god.

Predsednik Sekcije za fiz. medicinu i
rehabilitaciju DLV - SLD
Doc. dr Ksenija Bošković

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU DLV - SLD
NOVI SAD, Vase Stajića 9P O Z I V

Dana 02.02.2007 u 12h u Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović" održaće se sastanak sekcije za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa sledećim dnevnim redom:

1. Cervikalni sindrom, definicija, epidemiologija, diferencijalna dijagnoza, inicijalna evaluacija -doc dr Nada Vujasinović Stupar
2. Klinički oblici cervikalnog sindroma i fiziorehabilitacioni postupak-doc. dr Ljubica Konstantinović
3. Kineziterapijski pristupi u rehabilitaciji cervikalnog sindroma-dr Željko Kanjuh
4. Značaj neurofizioloških ispitivanja kod pacijenata sa cervikalnim sindromom -dr Sandra Sekulić, prim dr sc med Srbislav Stevanović


Predsednik sekcije
za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju SLD-a:
Prof dr sc med Milica Lazović

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU DLV - SLD
NOVI SAD, Vase Stajića 9P O Z I V

Poštovana koleginice / kolega,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DLV, koji će se održati u sredu, 20. decembra 2006 godine sa početkom u 13 časova u amfiteatru Klinike za medicinsku rehabilitaciju KC Novi Sad

Za sastanak je predložen sledeći dnevni red:

1. Onkološka rehabilitacija. Asist. Mr sc.med. dr Svetlana Popović Petrović, Zavod za rehabilitaciju, Institut za onkologiju Sremska Kamenica

2. Rehabilitacija kod obolelih od malignih tumora CNS –a i kičmene moždine.
Mr sc.med. dr Miroslav Nedeljković, Zavod za rehabilitaciju, Institut za onkologiju
Sremska Kamenica

3. Durogestic u terapiji bola. Dejan Gordić Janssen-Cilag

4. GODIŠNJA SKUPŠTINA SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DLV-SLD


Nakon radnog dela predviđen je koktel u organizaciji Janssen-Cilag


MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU
N. Sad, 1.12.2006 god.


Predsednik Sekcije za fiz. medicinu i
rehabilitaciju DLV - SLD
Doc. dr Ksenija BoškovićSEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivam Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koja će se održati 24.11.2006. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u amfiteatru Doma zdravlja „Dr Simo Milošević“ na Čukarici u Beogradu. Sastanak Predsedništva sekcije je planiran za 11,00 sati istog dana, na istom mestu.

Dnevni red:

1. Pozdravna reč – Dr Snežana Stevanović, Sekretar za zdravsto Grada Beograda
2. Služba fizikalne medicine i rehabilitacije u Domu zdravlja „Dr Simo Milošević“ – juče, danas i sutra – prim. dr Biljana Marjanović
3. Disfunctio posturalis – Dr Mirjana Bulajić, Dom zdravlja Čukarica
4. Rapten duo – „Hemofarm“ – prof. dr Dušan Stevanović
5. Izveštaj sa 6. Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore
6. Izveštaj sa sastanka Predsedništva ISPRM-a koji se održao 18. i 21. oktobra 2006. godine u Portugaliji - prof. dr Milica Lazović

Izveštaj sa sastanka Predsedništva sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Druženje uz ručak u restoranu „Kamp Košutnjak“.
Nadam se da će te se odazvati u što većem broju.

S poštovanjem,


Sekretar sekcije Predsednik sekcije
Prim. Dr Slađana Božilov Prof.dr Milica Lazović
018 541- 414 063 410-058


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU DLV - SLD
NOVI SAD, Vase Stajića 9

P O Z I V

Poštovana koleginice / kolega,


Pozivamo vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Sekcije za sportsku medicinu DLV - SLD, koji će se održati u petak, 17. novembra 2006 godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Lovačkog doma u Kikindi, Distrička bb


Za sastanak je predložen sledeći dnevni red:

1. Uvodna i pozdravna reč.
Prim. dr Dragan Pakaški, Podpredsednik opštine Kikinda, Načelnik službe za
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ZC Kikinda.
2. "Normalan motorni razvoj odojčeta – prva i presudna godina života"
Mr sci. med. dr Vladislava Stejin, specijalistička fizijatrijska ordinacija za decu i
odrasle "WS" Novi Sad
3. " Rana dijagnostika poremećaja centralne koordinacije kod dece sa prisutnim faktorima rizika – terapijske mogućnosti"
Mr sci. med. dr Vladislava Stejin, specijalistička fizijatrijska ordinacija za decu i
odrasle "WS" Novi Sad
4. "Primena Botulinum toksina u tretmanu spastičnosti kod dece obolele od cerebralne paralize"
Doc. dr Aleksandra Mikov, Institut za zdr. zaštitu dece i omladine Novi Sad
5. "Efekti primene Botulinum toksina kod spastične hemiplegije"
Mr sci. med. dr Ljiljana Đurović-Manojlović, ZC Subotica
6. «Lečenje hondromalacije kolena modifikovanim metodom po Shoilev-u»
Dr Ivan Lukić, Dom zdravlja Žitište

Nakon radnog dela predviđen je koktel.

MOLIMO VAS DA OBAVESTITE KOLEGE IZ SVOJE SREDINE O SASTANKU.

N. Sad, 6.11.2006 god.

Predsednik Sekcije
Dr Ivan Lukić, s.r.

Za sportsku medicinu Sekcije za fiz. medicinu i
rehabilitaciju DLV - SLD
Doc. dr Ksenija BoškovićP O Z I V

Pozivam Vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine, koja će se održati 29.09.2006. godine, sa poćetkom u 12,00 sati u Zavodu za specijalizovanu rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ u Kanjiži.

Dnevni red:

1. Uvodna i pozdravna reč – director Zavoda za specijalizovanu rehabilitaciju “Banja Kanjiža” – Prim. Dr Agošton F. Ferenc
2. Bol u krstima – lumbalna discus hernija – dijagnostički i terapijski izazovi – Prof. dr T. Cigić, Medicinski fakultet Novi Sad
3. Operativno lečenje degenerativnog oboljenja kičmenog stuba – fusion et not fusion technology – Dr. M.K. Savić, VMA Beograd
4. Ortotska pomagala kod reumatoloških pacijenata – Dr T. Nikolov-Tadić, Prof.dr B.Bobić
5. Značaj termovizije u praćenju bolesnika sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom – Prof.dr M. Lazović, Medicinski fakultet Niš
6. Fastumgel – Dr D. Šurjančev, Berlin-Chemie Menarini, GENERALNI SPONZOR

NAPOMENA: Do kraja oktobra meseca moramo da dostavimo SLD predlog održavanja sekcija u 2007. godini (INFORMATOR 2007.). Predloge dostaviti na fax. 018 526-709.
Na kongresu FIZIJATARA SRBIJE od 01. - 04. 11. 2006. godine održaće se izborna skupština Sekcije za FMR SLD. Dostavite predloge za članove Predsedništva Sekcije!!!!

Nakon radnog dela predviđen je koktel. Informacije: 024 875 163 – recepcija.
Nadam se da će te se odazvati u što većem broju.

S poštovanjem,

  Sekretar sekcije
Prim. Dr Slađana Božilov
018 541- 414
Predsednik sekcije
Prof.dr Milica Lazović
 063 410-058
 

 

 

 

 

 

Archive


Meeting invitations - Serbian  Medical Society

Meeting invitations - Serbian Medical Society, Vojvodina branch

 

Get Adobe Flash player

 

      

HOME  -  SITEMAP  -  CONTACT  MARKETING  -  CREDITS
ACTIVITIES  -  NEWS  -  MEMBERS  -  APPLICATION  -  DOCUMENTATION  -  CONGRESS  -  REPUBLIC COMMISSION FOR REHABILITATION  -  DEPARTMENT OF SERBIAN MEDICAL SOCIETY
© The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine