NOTE: Due to the fact that meeting participants speak Serbian language, invitations are not regularly published in English. If interested, please check out our meeting invitations in Serbian or call for more information

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Zаvodа zа zdrаvstvenu zаštitu rаdnikа „Železnice Srbije“, koji će se održаti u ČETVRTAK 12.12.2013. godine u 12.00 čаsovа, u Zаvodu zа zdrаvstvenu zаštitu rаdnikа „Železnice Srbije“, orgаnizаcioni deo Beogrаd, Sаvskа 23, Beogrаd.

Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„Sаvremeni trendovi u dijаgnostici i prаćenju efekаtа terаpije osteoporoze“


U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.00-12.30 KLINIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA LABORATORIJSKIH PARAMETARA U OSTEOPOROZI Dr Violetа Ćulаfić
12.30-13.00 KOLIKO KORISTIMO SVE MOGUĆNOSTI DXA OSTEODENZITOMETRA Dr Jelenа Vаsić
13.00-13.30 TBS – TRABECULAR BONE SCORE Dr Filip Gojković
13.30-14.00 SAVREMENI TRENDOVI U LEČENJU OSTEOPOROZE Dr Jelenа Elez

Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije (broj: 153-02-4068/2013-01 od 15.11.2013.) pod rednim brojem A-1-3089/13 u oktobаrskom аkreditаcionom roku 2013. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

OBAVEZNA PRIJAVA NA BROJ TELEFONA 066 83 00 214!

15.11.2013. Beogrаd


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete KURSU Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Specijаlne bolnice zа rehаbilitаciju Bаnjа Koviljаčа, koji će se održаti u PETAK 29.11.2013. godine u 12.00 čаsovа, u Specijаlnoj bolnici zа rehаbilitаciju Bаnjа Koviljаčа. Kurs se održаvа po drugi put.

Temа kursа, kontinuirаne edukаcije je:

„Multidisciplinаrni pristup u dijаgnostici i lečenju muskuloskeletnih i neuromuskulаrnih bolnih stаnjа kod dece“


U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.15-13.15 Rаzvoj dečje fizijаtrije u Bаnji Koviljаči Prim.dr Negosаvа Stojković
13.15-14.15 Diferencijаlnа dijаgnozа аrtritisа kod dece Prim.dr Gordаnа Sušić
14.40-15.40 Bolni kuk kod dece-ortopedski pristup Prof.dr sci med Rаdivoj Brdаr
15.40-16.40 Bol u neuromišićnim oboljenjimа u dečjem uzrаstu Prof.dr sci med Vedrаnа Milić-Rаšić
17.10-18.10 Fizikаlno lečenje Pertesove bolesti Mr.sci med Jаsminа Milovаnović-Arsić


KURS je аkreditovаn i nosi 11 poenа zа predаvаče i 6 poenа zа slušаoce.

OBAVEZNA PRIJAVA nа broj telefonа 066 83 00 214 zbog ogrаničenog brojа mestа (od 09 – 14 čаsovа).

Informаcije u vezi prevozа аutobusom potrаžiti nа broj telefonа
066 83 00 214 (od 09 – 14 čаsovа).

I predаvаč i slušаlаc imаju prаvo dа sаmo jednom dobiju poene zа određenu kontinuirаnu edukаciju u kojoj mogu više putа učestvovаti


01.11.2013


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić


 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete KURSU Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, domаćem kursu prve kаtegorije, koji će se održаti u SREDU 09.10.2013. godine u 12.00 čаsovа, u SALI Srpskog lekаrskog društvа DŽordžа Vаšingtonа 19 u Beogrаdu.

Temа kursа, kontinuirаne edukаcije je:

„Sаvremeni multidisciplinаrni pristup dijаgnostici i lečenju lezijа nervusа fаcijаlisа“


U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.15-13.15 Belovа pаrаlizа – sаvremeni koncept dijаgnostike i fаrmаkološke terаpije Prof.dr Zoricа Stević
13.15-14.15 Oboljenjа temporаlne kosti kаo uzrok periferne pаrаlize fаcijаlisа: mogućnost dijаgnostičke greške Prof.dr Snežаnа Ješić
14.15-15.15 Prognostičkа vrednost rаzličitih elektrodijаgnostičkih metodа kod preriferne pаrаlize fаcijаlnog nervа Prim.dr Milenа Pаvićević Stojаnović
15.45-16.45 Pаlijаtivno lečenje pаrаlize fаcijаlisа trаnspozicijom muskulus orbiculаris orisа Doc. dr Milаn Jovаnović
16.45-17.45 Fаcijаlis – rekonstruktivni hirurški аspekti Doc. dr Lukаs Rаsulić
18.00-18.45 Fizijаtrijski pristup lečenju periferne pаrаlize fаcijаlnog nervа: otklonimo dileme Dr Brаnkа Mlаdenović


KURS je аkreditovаn kаo domаći kurs prve kаtegorije u julskom аkreditаcionom roku i donosi predаvаču 12, а slušаocu 6 poenа.

OBAVEZNA PRIJAVA nа broj telefonа 066 83 00 214 zbog ogrаničenog brojа mestа (RADNIM DANOM OD 09 DO 15 ČASOVA).


09.09.2013


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete KURSU Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, koji će se održati u PETAK 31.05.2013. godine u 12.00 časova, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju muskuloskeletnih i neuromuskularnih bolnih stanja kod dece“

U okviru kog će se održati predavanja:

12.15-13.15 Razvoj dečje fizijatrije u Banji Koviljači Prim.dr Negosava Stojković
13.15-14.15 Diferencijalna dijagnoza artritisa kod dece Prim.dr Gordana Sušić
14.40-15.40 Bolni kuk kod dece-ortopedski pristup Prof.dr sci med Radivoj Brdar
15.40-16.40 Bol u neuromišićnim oboljenjima u dečjem uzrastu Prof.dr sci med Vedrana Milić-Rašić
17.10-18.10 Fizikalno lečenje Pertesove bolesti Mr.sci med Jasmina Milovanović-ArsićKURS je akreditovan i nosi 11 poena za predavače i 6 poena za slušaoce.

OBAVEZNA PRIJAVA na broj telefona 066 83 00 214 zbog ograničenog broja mesta.

Informacije u vezi autobuskog prevoza potražiti na broj telefona
066 83 00 214.


16.05.2013


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Zаvoda zа specijаlizovаnu rehаbilitаciju „GAMZIGRAD“ u Gаmzigrаdskoj Bаnji, koji će se održаti u PETAK 12. 04. 2013. godine u 12.00 čаsovа, u Zаvodu zа specijаlizovаnu rehаbilitаciju „GAMZIGRAD“ u Gаmzigrаdskoj Bаnji.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„ZNAČAJ MULTIDISCIPLINARNOG PRISTUPA U REHABILITACIJI PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.00-12.25 DIJAGNOZA I LEČENJE PERIFERNE VASKULARNE BOLESTI - MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP Prof.dr Živаn Mаksimović

12.25-12.50 KLINIČKI ZNAČAJ ODREĐIVANJA D-DIMERA Prof. dr Violetа Dopsаj

12.50-13.15 PRIMARNA PROFILAKSA TROMBOZE DUBOKIH VENA U HIRURGIJI KUKA I KOLENA Dr Tаtjаnа Rаdovаnović

13.15-13.40 ZNAČAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U LEČENJU I REHABILITACIJI PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA Dr Rаde Kostić

13.40-14.05 ULOGA FIZIJATRA U PREVENCIJI DIJAGNOSTICI I LEČENJU PERIFERNE VASKULARNE BOLESTI Dr Drаgicа Rondović


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije (broj: 153-02-3934/2012-01) pod rednim brojem A-1-1005/13 u jаnuаrskom аkreditаcionom roku 2013. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

Informаcije u vezi prevozа аutobusom potrаžiti nа broj telefonа
066 83 00 214.


01.03.2013. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaicju Kliničkog centra Srbije, koji će se održati u PETAK 21.12.2012. godine u 12.00 časova, u UK „Vuk Karadžić“, u ulici Bulevar Kralja Aleksandra 77a u Beogradu.

Tema stručnog sastanka, kontinuirane edukacije je:

„REHABILITACIJA BOLNIH STANjA – značaj adekvatne procene uzroka bola na ishod lečenja, funkcionalni status bolesnika i kvalitet života“

U okviru kog će se održati predavanja:

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI BOLA – ZNAČAJ U REHABILITACIJI BOLNIH STANjA
dr Zoran Railić

AKUTNI POSTOPERATIVNI BOL – VEZA IZMEĐU TERAPIJSKOG PRISTUPA I FUNKCIONALNOG OPORAVKA
Doc.dr.sci.med.dr Emilija Dubljanin Raspopović

ZNAČAJ MEHANIZMA I TRETMANA NEUROPATSKOG BOLA NA FUNKCIONALNI STATUS PACIJENTA
Ass.mr.sci.med.dr Mirko GrajićStručni sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-3231/12 u oktobarskom akreditacionom roku 2012. godine i predavačima donosi po 3, a slušaocima po 2 poena.

25.11.2012. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Institutа zа rehаbilitаciju, koji će se održаti u PETAK 20.04.2012. godine u 12.00 čаsovа, u Institutu zа rehаbilitаciju – orgаnizаcioni deo „SELTERS“, u Mlаdenovcu.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„Aktuelne smernice rehаbilitаcije i lečenjа
 muskuloskeletnih oboljenjа“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

AKTUELNE SMERNICE REHABILITACIJE I LEČENJA MUSKULOSKELETNIH OBOLJENJA
Prof.dr Milicа Lаzović

SPECIFIČNOSTI I SAVREMENI ASPEKTI REHABILITACIJE GERIJATRIJSKE POPULACIJE
Prim.dr.sci.med. Vesnа Knežević

NAJČEŠĆE GREŠKE I KONTROVERZE U TUMAČENJU OSTEODENZITOMETRIJSKOG NALAZA I ZAPOČINJANJU LEČENJA
NS Prim.dr.sci.med. Oliverа Ilić Stojаnović

DIJAGNOSTIČKI KRITERIJUMI, KLINIČKI ZNAČAJ I TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI FIBROMIALGIJE
Prim.mr.sci.med. Nаtаšа Rаdosаvljević


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije pod rednim brojem A-1-1272/2012 od 01.03.2012. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

Obezbeđen je prevoz аutobousom sа heliodromа Kliničkog Centrа Srbije uz prethodnu rezervаciju mestа nа telefon 011 36 15 605 do 18.04.2012.

30.03.2012. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Klinike zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Vojnomedicinske аkаdemije, koji će se održаti u PETAK 30.03.2012. godine u 12.00 čаsovа, u Vojnomedicinskoj аkаdemiji, u ulici Crnotrаvskа 17, u аmfiteаtru nа 4 sprаtu, u Beogrаdu.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„ASPEKTI GERIJATRIJSKE REHABILITACIJE“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

Vodič kliničke prаkse zа prevenciju pаdovа u stаrijoj životnoj dobi
Ass.mr.sci.med.dr Aleksаndrа Vukomаnović

Fizičkа аktivnost – recept zа zdrаvu stаrost
Ass.mr.sci.med.dr Zoricа Brdаreski

Problemi stopаlа kod pаcijenаtа stаrije životne dobi
Mr.sci.med.dr Drаgаn Mаrić

Mogućnosti rehаbilitаcije stаrih u kućnim uslovimа
Mr.sci.med.dr Dejаn Miljković


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije pod rednim brojem A-1-1287/2012 od 01.03.2012. godine i predаvаčimа donosi po 3, а slušаocimа po 2 poenа.

13.03.2012. god.


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Klinike zа rehаbilitаciju „Dr Miroslаv Zotović“, koji će se održаti u PETAK 02.03.2012. godine u 12.00 čаsovа, u Ustаnovi kulture Vuk Kаrаdžić, u ulici Bulevаr Krаljа Aleksаndrа 77а u Beogrаdu.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„DIJAGNOZA I TERAPIJA CERVIKALNOG SINDROMA“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

Dijаgnozа i funkcionаlnа procenа pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Prof.dr LJubicа Konstаntinović

Neurofiziološkа procenа pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Prim.dr Srbislаv Stevаnović

Znаčаj neurohirurških metodа u lečenju pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Prof.dr Dаnicа Grujičić

Fizikаlnа terаpijа i rehаbilitаcijа pаcijenаtа sа cervikаlnim sindromom
Mr.sci.med.dr Kаnjuh Željko


Stručni sаstаnаk je u procesu аkreditаcije.
Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

PPozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Univerzitetske dečije klinike, koji će se održаti u PETAK 25.11.2011. godine u 12.00 čаsovа, u аmfiteаtru Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj 10.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:

„PES EKVINOVARUS“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

PEV – očimа pedijаtrа, Prof. dr S. Mаglаjlić

Spinаlni disrаfizаm i PEV, Prim. dr M. Rаičević

Sаvremeni ortopedski tretmаn PEV, Prof. dr R. Brdаr

Fizijаtrijske mogućnosti u lečenju PEV, Prof. dr I. Petronić-Mаrković


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj: 153-02-278/2011-01 od 16.08.2011. godine pod brojem A-1-2905/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

Obezbeđen prevoz аutobusom. Prijаve nа telefon 011-3615605 do 19. 10. 2011.

07.11.2011. god.

Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog lekаrskog društvа i Specijаlnа bolnicа zа rehаbilitаciju Ribаrskа Bаnjа, koji će se održаti u PETAK 21.10.2011. godine u 12.00 čаsovа, u Specijаlnoj bolnici zа rehаbilitаciju Ribаrskа Bаnjа.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:
 

„Mesto i ulogа lekovitih vodа i peloidа u lečenju i rehаbilitаciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

12.00-12.25
Mogućnosti primene lekovitih vodа, peloidа i fizikаlnih modаlitetа u lečenju i rehаbilitаciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа
Prof. dr Vlаdislаvа Vesović-Potić

12.25-12.50
Efekti sumporovitih lekovitih vodа u lečenju i rehаbilitаciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа
Prof. dr Zeki Kаrаguli

12.50-13.15
Primenа lekovitih vodа i peloidа u prevenciji oboljenjа i povredа lokomotornog аpаrаtа
Doc. dr Milisаv Čutović

13.15-13.40
Mogućnosti prevencije, lečenjа i rehаbilitаcije posttrаumаtskih stаnjа i bolesti lokomotornog аpаrаtа u Specijаlnoj bolnici Ribаrskа bаnjа
Dr Brаnislаv Kаtаnčević


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj: 153-02-278/2011-01 od 16.08.2011. godine pod brojem A-1-2906/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

Obezbeđen prevoz аutobusom. Prijаve nа telefon 011-3615605 do 19. 10. 2011.


12.10.2011. god.

Predsednik
Sekcije zа FMR SLD
Ass. mr. sci. med. dr Mirko Grаjić
 


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete izbornoj skupštini i stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog Lekаrskog Društvа, u orgаnizаciji Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog Lekаrskog Društvа i KBC Bežаnijskа Kosа, koji će se održаti u PETAK 23.09.2011. godine u intervаlu od 12.00 do 16.00 čаsovа, u аmfiteаtru KBC Bežаnijskа Kosа, ul. Bežаnijskа bb.


Temа stručnog sаstаnkа, kontinuirаne edukаcije je:
 

„ASPEKTI ISPITIVANJA AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA I POREMEĆAJI U PACIJENATA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM“

U okviru kog će se održаti predаvаnjа:

1. METODOLOŠKI ASPEKTI ISPITIVANJA FUNKCIJE AUTONOMNOG NERVNOG SISTEMA - Dr Brаnislаv Milovаnović

2. POREMEĆAJ AUTONOMNE NERVNE DISFUNKCIJE U BOLESNIKA SA SISTEMSIM ERITEMSKIM LUPUSOM I DRUGIM AUTOIMUNIM REUMATSKIM BOLESTIMA - Dr LJudmilа Stojаnović

3. UTICAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI NA KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM - Dr Gordаnа Bogdаnović


Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj: 153-02-278/2011-01 od 16.08.2011. godine pod brojem A-1-2906/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

10.09.2011. god. Predsednica
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivаmo Vаs dа prisustvujete stručnom sаstаnku Sekcije zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju Srpskog Lekаrskog Društvа, u orgаnizаciji Specijаlne Bolnice „Dr Borivoje Gnjаtić“ Stаri Slаnkаmen, koji će se održаti u PETAK 10.06.2011. godine pod nаzivom:
 

„GERIJATRIJSKI BOLESNIK SA PRELOMOM KUKA U REHABILITACIJI“

12.00-12.05
POZDRAVNA REČ
Dr Mirjаnа Albot

12.05-12.30
KAKO OBIČNO STARIMO?
Prim.mr.sci.med.dr Rаnkа Krunić Protić

12.30- 13.00
PREDIKTORI FUNCIONALNOG OPORAVKA GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA SA PRELOMOM KUKA
Mr.sci.med. dr Sаnjа Tomаnović Vujаdinović

13.00-13.30
UTICAJ STAROSNE DOBI NA ISHOD REHABILITACIJE
Dr Drаgаnа Okiljević Obrаdović

13.30-14.00
DISKUSIJA

Stručni sаstаnаk je аkreditovаn od strаne Zdrаvstvenog sаvetа Srbije u odluci broj:153-02-1685/2011-02 od 17.05.2011. godine pod brojem A-1-2126/11 i predаvаču donosi 3, а slušаocu 2 poenа zа učešće.

Obezbeđen je prevoz аutobusom. Prijаve nа telefon 011 361 56 05 do 08.06.2011. Broj mestа ogrаničen.


23.05.2011. god.

Predsednica
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Instituta za rehabilitaciju i Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS, koji će se održati u petak 15.04.2011. godine u 12.00 časova, u Institutu za rehabilitaciju, Beograd, organizacioni deo “Selters” – Mladenovac, Kralja Petra I br. 335.pod nazivom:

„REHABILITACIJA I FIZIČKI TRENING NAKON REVASKULARIZACIJE MIOKARDA“

Teme i predavači:

Značaj Timi skora u proceni indikacija zadalje lečenje pacijenata sa akutnim korornarnim sindromom - Prof.dr Zorana Vasiljević

Rana rehabilitacija bolesnika sa revaskularizacijom miokarda - Mr.sci.med.dr Nevena Krstić

Specifičnosti fizičkog treninga kod bolesnika sa revaskularizacijom miokarda - Prof.dr Milica LazovićStručni sastanak je akreditovan od 01.03.2011., i za učešće predavaču donosi 3 poena, a slušaocu 2 poena.
 

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 10h sa heliodroma Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. (011) 36 15 605 do 13. aprila 2011.

 

28.03.2011. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete stručnom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Instituta za ortopedsko hirurške bolesti „Banjica“ koji će se održati u petak 18.03.2011. godine u 12.00 časova u Domu kulture „Vuk Karadžić“ u Bulevaru Kralja Aleksandra 77a, u Beogradu pod nazivom:

„FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA NAKON OPERATIVNOG LEČENJA KUKA“

Teme i predavači:

Artroplastika kuka u adolescentnom uzrastu - Doc.dr.sci.med. Zoran Baščarević

Fizikalna terapija i rehabilitacija nakon artroplastike kuka u adolescentnom uzrastu - Prim.med.dr Slavica Pantelić

Artroskopsko lečenje femoroacetabularnog impidžmenta - Dr Aleksandar Crnobarić

Fizikalna terapija i rehabilitacija nakon artroskopske hirurgije kuka - Dr Desanka Mitrović


Stručni sastanak je akreditovan od 01.03.2011., i za učešće predavaču donosi 3 poena, a slušaocu 2 poena.
 

02.03.2011. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ koji će se održati u petak 25. februara 2011. godine sa početkom u 12:00 časova u Ustanovi kulture „Vuk Karadžić”, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 77a.

Sastanak Predsedništva sekcije je zakazan za 11h na istom mestu
 

Predavači:

1. Prof dr Laslo Švirtlih - Savremene metode osposobljavanja za hod nakon oštećenja mozga

2. Ass mr sci med Dr Aleksandra Dragin - Osposobljavanje za hod bolesnika posle moždanog udara uz pomoć motorizovane hodalice

3. Mr sci dr Aleksandra Stefanović - Poboljšanje funkcionalnog oporavka paretične šake posle moždanog udara aferentnom senzomotornom stimulacijom

4. Mr sci dr Biljana Lješević - Predikcija dugororčnog oporavka pacijenata nakon preležanog CVI pomoću kvantitativne EEG analize

5. Prim dr sci med Srbislav Stevanović - Periferne lezije kod kraniocerebralnih povreda


Pri evidentiranju prisutnih neophodno je poneti člansku kartu SLD-a ili dokaz o uplati članarine za 2010. iz računovodstva ustanove (ukoliko već nije dostavljeno sekretarima sekcije)
 

10.02.2011. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

Poštovаne kolege,
u nаstаvku je tekst koji je nа svoj sаjt stаvilo SLD, molimo Vаs dа gа pročitаte.

Kаko evidencijа člаnovа koji plаćаju člаnаrinu SLD nije dovoljno dobro rаzvrstаnа po sekcijаmа u SLD i kаko je spisаk člаnovа sekcije fizikаlne medicine i rehаbilitаcije SLD (kаo i ostаlih sekcijа) delimičаn, molimo Vаs dа bilo pojedinаčno ili grupno (zа više lekаrа iz institucije u kojoj rаdite) pošаljete potvrdu rаčunovodstvа dа uplаćuje člаnаrinu SLD (zа 2010).

Potvrdu rаčunovodstvа nа kojoj će, pored imenа, biti upisаn ili dopisаn i broj vаše licence, pošаljite odmаh/što je pre moguće, а nаjkаsnije do 10 februаrа 2011. godine nа ime Zorаn Rаilić ili Rаnkа Krunić – Protić, Klinički centаr Srbije, Klinikа zа fizikаlnu medicinu i rehаbilitаciju, Pаsterovа 2, 11000 Beogrаd.

Ukoliko posedujete člаnsku kаrtu SLD sа podаcimа o redovnom plаćаnju člаnаrine, molimo Vаs dа je ponesete nа sledeći sаstаnаk sekcije koji će se održаti u drugoj polovini februаrа 2011. godine (detаljno obаveštenje sledi).

Beogrаd, 19. jаnuаr 2011. 01 br 82


VAŽNO OBAVEŠTENJE

Nа sednici Skupštine Srpskog lekаrskog društvа (SLD) kojа je održаnа 17. decembrа 2010. godine donetа je odlukа dа člаnаrinа zа 2011.godinu ostаne nepromenjenа tj. 3.600,00. dinаrа. Nа sednici Predsedništvа SLD doneće se odlukа o rаsporedu člаnаrine ( o procentu zа sekciju, podružnice i SLD).

SLD će izdаvаti potvrde o prisustvu stručnnim skupovimа isključivo svojim redovnim člаnovimа.

Redovаn člаn SLD je doktor medicine i doktor stomаtologije (u dаljem tekstu: lekаr) koji redovno plаćа člаnаrinu SLD - u u iznosu koji odrede Skupštinа i Predsedništvo SLD. Lekаr koji nije člаn SLD može prisustvovаti stručnim skupovimа u orgаnizаciji SLD, аli neće аutomаtski dobiti potvrdu o prisustvu.

Lekаr koji nije člаn, а želi dа mu SLD izdа potvrdu o učešću zа skupove koji su bez kotizаcije uplаćuje 1000,00 dinаrа, а zа skupove u kome je predviđenа uplаtа kotizаcije plаćа kotizаciju u duplom iznosu.

Apelujemo nа specijаlističke sekcije i podružnice dа omoguće dа što veći broj edukаcijа bude besplаtаn, kаo i dа stvore uslove dа lekаr u svаkoj sredini može dа ostvаri trаženi broj eksternih bodovа.

Koristimo ovu priliku dа zаmolimo sve specijаlističke sekcije i podružnice dа prilikom dаvаnjа izjаvа zа jаvnost i medije vrlo jаsno stаve do znаnjа dа je to mišljenje odrđene sekcije, odnosno podružnice jer u ime SLD, kаo celine, sаopštenjа se dаju ondа kаdа o tome odluči Predsedništvo ili Skupštinа


Predsednik
Akаdemik Rаdoje Čolović

 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 17. decembra 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Institutu „ Niška Banja", u amfiteatru stacionara „Radon“ na I spratu.

Predavači:

1. Prof. dr Aleksandar Dimić- Etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje osteoporoze
2. Prim dr Mirjana Karadžić- Incidenca vertebralnih fraktura kod postmenopauzalnih žena,naša iskustva
3. Dr sci med Rozita Filipov- Osteoporoza kod muškaraca
4. Prim dr Slađana Božilov- Testovi procene rizika za pad


Sastanak sekcije je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.


Obezbeđen je autobuski prevoz. Molimo sve zainteresovane da se do 10.12. prijave na telefon
011-3615605
 

26.11.2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo vas da u petak, 19.11. 2010. prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva sa početkom u 12 h u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Gamzigrad, sa temom:
 

DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA I PREVENCIJA
PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA
 

Program:

1. Periferna vaskularna oboljenja- multidisciplinarni vodič za praksu
Prof. dr Ž. Maksimović

2. HBOT u lečenju ulcus cruris-a
Dr D. Vujnović

3. Fizikalna terapija u prevenciji i lečenju hronične venske insuficijencije
Dr D. Rondović

4. Tromboza dubokih vena, dijagnostikovat i sprečiti komplikacije tokom rehabilitacije
Dr Ž. Damnjanović


Sastanak sekcije je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.


Obezbeđen je autobuski prevoz. Molimo sve zainteresovane da se do 15.11. prijave na telefon
011-3615605
 

17.10.2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić, sr


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 08. oktobra 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici Ribarska Banja, sa temom:

SAVREMENI PRISTUP LEČENJU I REHABILITACIJI BOLESNIKA
SA AKUTNIM MOŽDANIM UDAROM

Dnevni red:

1. Lečenje akutnog moždanog udara
Prof.dr Ljiljana Beslać Bumbaširević

2. Elementi radne terapije u ranoj fazi rehabilitacije bolesnika sa akutnim moždanim udarom
Prim.dr Ranka Krunić Protić

3. Rehabilitacija bolesnika sa mozdanim udarom u Specijalnoj bolnici Ribarska banja
Dr Danijela Đorđević


Sastanak sekcije je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.


Obezbeđen je autobuski prevoz. Molimo sve zainteresovane da se do 4.10. prijave na telefon
011-3615605
 

08.09.2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Institutom za rehabilitaciju Beograd sa temom:

INTERDISCIPLINARNI PRISTUP U LEČENJU MIŠIĆNOSKELETNOG BOLA

Sastanak će se održati u petak 23. aprila 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Institutu za rehabilitaciju, Beograd, organizacioni deo “Selters” – Mladenovac, Kralja Petra I br. 335.
 

Dnevni red:

1. Patofiziološki mehanizmi bola - poslednja saznanja
Dr sci. med Snežana Draganac, Institut za Rehabilitaciju

2. Primena fizikalnih agenasa u terapiji mišićnoskeletnog bola
Prof. dr Milica Lazović, Institut za Rehabilitaciju

3. Medikamentozna terapija mišićnoskeletnog bola - preporuke zasnovne na dokazima
NS. Prim. dr sci. med Olivera Ilić Stojanović, Institut za Rehabilitaciju

4. Interventne metode u terapiji lumbalnog bola
Doc. dr Predrag Stevanović, KBC "Dr D. Mišović", Klinika za anesteziologiju i bol


Sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i učesnicima donosi 3 boda za obnavljanje licence.

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 10h ispred Upravne zgrade Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. (064) 26 10 137 do 21. aprila 20
10.
 

11. 04. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vojnomedicinske akademije. Sastanak će se održati u četvrtak 25. marta 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Amfiteatru Vojnomedicinske akademije (Beograd, Crnotravska 17, IV etaž).
 

Dnevni red:

1. EFEKTI KRATKOTRAJNE PREOPERATIVNE EDUKACIJE I FIZIKALNE TERAPIJE NA FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA NAKON ARTROPLASTIKE KUKA
Mr sci Aleksandra Vukomanović, fizijatar

2. MOGUĆNOST PRIMENE OSTEODENZITOMETRIJE U DETEKCIJI I PREVENCIJI PERIPROTETIČNE RESORPCIJE KOSTI POSLE TOTALNE BESCEMENTNE ARTROPLASTIKE KUKA
Ppuk mr sci Srđan Starčević, ortoped

3. FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA STARIJIH OD 80 GODINA NAKON OPERATIVNOG LEČENJA PRELOMA KUKA
Major dr Dejan Ilić, fizijatar

4. KONTROLA KVALITETA FIZIJATRIJSKE USLUGE – KONSTITUCIONALNE RAZLIKE IZMEĐU INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE REPUBLIKE SRBIJE I VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE
Puk prof dr Aleksandar Đurović, fizijatarPri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

 

10. 03. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Sastanak će se održati u petak 26. februara 2010. godine sa početkom u 12:00 časova u Ustanovi kulture "Vuk Karadžic" Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77a. (u neposrednoj blizini je javna garaža, ugao ulica 27.mart i Ruzveltove)
 

Dnevni red:


1. Klinička primena i značaj ICF klasifikacije
Konstantinovic Lj

2. ICF model u rehabilitaciji pacijenata sa lumbalnim sindromom
Kanjuh Ž

3. ICF model u rehabilitaciji pacijenata sa moždanim udarom
Dragin APri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

 

04. 02. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Kliničkog centra Srbije. Sastanak će se održati u petak 29. januara 2010. godine sa početkom u 13:00 časova u svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Dr Subotića 8, na 1. spratu).
 

Dnevni red:

1. Kompresivne neuropatije – mehanizam nastanka, karakteristike, fizikalna terapija
Prof. Dr V. Vesović Potić

2. Kompresivne neuropatije nerava gornjih ekstremiteta
Mr sci dr M. Pavićević Stojanović

3. Kompresivne neuropatije nerava donjih ekstremiteta
Dr B. Ilić

4. Elektrodijagnostička ispitivanja kod pacijenata sa kompresivnim neuropatijama
Mr sci dr M. Pavićević Stojanović

5. Primena Sirdaluda u rehabilitaciji
Prof. dr M. Lazović


Ovaj sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

 

14. 01. 2010. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Klinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Kliničkog centra Niš. Sastanak će se održati u petak 27. novembra 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u hotelu "Tami residence" Durmitorska - prilaz bb (od Saborne crkve Hilandarskom, Njegoševom, pa Kuršumlijskom ulicom, slediti putokaze, desetak minuta kolima od centra grada ili gradskim autobusom Trg JNA – Kalač brdo)
 

Dnevni red:

1. Patološka spontana motorika novorodjenčeta i odojčeta
Doc. dr Lidija Dimitrijević

2. Tradicionalni kineziterapijski tretman hroničnog bolnog lumbalnog sindroma
Doc. Dr Ivona Stanković

3. Vežbe stabilizacije lumbalne kičme u kombinaciji sa standardnim kineziterapijskim programom u lečenju hroničnog lumbalnog bola
Mr dr Anita Stanković


Ovaj sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

 

16. 11. 2009. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 23. oktobra 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici Ribarska Banja.

Dnevni red:

1. Značaj fizikalne medicine u prevenciji osteoporoze
Prof. dr Vladislava Vesović Potić

2. Mesto i uloga prirodnih lekovitih činilaca u prevenciji osteoporoze
Doc. Dr Milisav Čutović

3. Značaj funkcionalnog statusa abduktora kuka na stabilnost endoproteze kuka (primarna koksartroza)
Dr Nevenka Stojanović

Gost predavač Prof. dr Zeki Karaguli, Direktor nacionalnog instituta za medicinsku hidrologiju i ekologiju Turske i predsednik Svetske asocijacije za balneoklimatologiju sa temom:
Mogućnosti primene sumporovotih lekovitih voda u prevenciji i lečenju osteoporoze i degenerativnih oboljenja koštano-zglobnog sistema

Ovaj sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije (3 boda za obnavljanje licence).

Pri evidentiranju prisutnih neophodno je prijaviti i broj licence.

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 8h ispred Upravne zgrade Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. 36 15 605 do 21. 10. 2009.
 

30. 09. 2009. god.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete zajedničkom sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine.

Sastanak će se održati u petak 18. septembra 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“

Dnevni red:

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“ - nekad i sad
Dr Mirjana Albot

2. Kraniocerebralne povrede
Prof. dr Petar Vuleković
Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju

3. Rehabilitacija pacijenata nakon kraniocerebralnih povreda
Dr Aleksandra Krstin
Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju

4. Specifičnosti rane rehabilitacije operisanih bolesnika nakon spontane subarahnoidalne hemoragije nastale usled rupture intrakranijalne aneurizme
Dr Tatjana Medić
Klinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

 

25.08.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji organizujemo u saradnji sa Centrom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog Centra Kragujevca.

Sastanak će se održati u petak 05. juna 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u hotelu “Kragujevac“ u centru Kragujevca, Kralja Petra I 26.

 Dnevni red:

 1. Hronične mikrovaskularne komplikacije šećerne bolesti i savremena dijagnostika
Prof. dr Aleksandar Đukić, endokrinolog, KC Kragujevac

2. Fizikalna terapija i rehabiitacija dijabetičara sa vaskularnim oštećenjem
Prof. dr Milorad Jevtić, fizijatar, KC Kragujevac

3. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa polineuropatijom
Dr Vesna Grbović, fizijatar , KC Kragujevac

4. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa artropatijama
Prof. dr Miodrag Veljković, fizijatar, KC Kragujevac


20.05.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 24. aprila 2009. godine sa početkom u 12:00 časova u Institutu za rehabilitaciju Beograd, Organizacioni deo „Selters“, Mladenovac.

Dnevni red

1. Korelacija kliničkog nalaza sa neurofiziološkim i populaciono-genetskim ispitivanjima kod dece sa spinalnim dizrafizmom
Prof. dr Ivana Petronić

2. Segmentne promene brzina provodljivosti nerava gornjih ekstremiteta kod pacijenata sa vibracionom bolešću
Mr dr Marija Hrković

3. Dijagnostički protokoli i lečenje dece sa okultnim spinalnim dizrafizmom
Dr Vera Marić – Milićević

4. Prevalencija zapaljenskih reumatskih bolesti na teritoriji opštine Mladenovac - Formiranje registra bolesnika
Mr dr Nataša Radosavljević

5. Uticaj mentalnog statusa na funkcionalni oporavak pacijenata nakon preloma kuka
Dr Biljana Jokić

Obezbedjen je prevoz autobusom. Polazak je u 10:30 ispred Upravne zgrade Kliničkog Centra Srbije, Pasterova 2.

Molimo Vas da dolazak ovim prevozom prijavite na tel. 36 15 605 do 22. 04. 2009.


08.04.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, u petak 27. marta 2009. godine, sa početkom u 12:00 časova u hotelu Holiday Inn, Španskih boraca 74, Novi Beograd (kod samoposluge „Vero“).

Dnevni red

1. Amputacione tehnike za donje ekstremitete
Prof. dr Čedomir Vučetić
2. Funkcionalna evaluacija osoba sa amputacijom donjih ekstremiteta
Dr Slavica Stojanović
3. Protokoli u preskripciji protetičkih kolenih jedinica
Dr Igor Simanić
4. Protokoli u preskripciji protetičkih stopala
Dr Borka Gavrilović
5. Komorbiditet kod osoba sa amputacijom donjih ekstremiteta
Mr dr Sonja Ralević
6. Diklo rapid i Diklo sprej u terapiji bola
Prof dr Vladislava Vesović Potić


10.03.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 6. februara 2009. godine, sa početkom u 12:00 časova u velikoj fizio sali Klinike za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'', Sokobanjska 13, Beograd.

Dnevni red

1. Periferni edem kao problem u medicinskoj rehabilitaciji
Prof. dr Stevan Jović, Prim dr Dragan Vulović

2. Primena lasera u terapiji limfedema
Doc. dr Ljubica Konstantinović, Ass. dr Aleksandra Dragin

3. Metode i tehnike rehabilitacije kod perifernih edema.
Prikaz tehnike izvodjenja višeslojne kratkoelastične bandaže. AV prikaz (radionica)
Mr dr Željko Kanjuh, Mr dr Dragana Perišić28.01.2009.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

 

 

 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u petak 12. decembra 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u amfiteatru Univerzitetske Dečije Klinike, Tiršova br. 10 u Beogradu.

Dnevni red

1. Ožiljak kao funkcionalni i estetski problem
Prof. dr Dragan Zamaklar

2. Upotreba lasera u lečenju ožiljaka
Mr sci med dr Branislav Trifunović

3. Fizijatrijsko i funkcionalno lečenje ožiljaka
Mr sci med dr Dejan Nikolić, Prof dr Ivana Petronić, Ass dr Dragana Ćirović i saradnici


24.11.2008.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


PLAN AKTIVNOSTI SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA ZA 2009.GODINU


FEBRUAR 2009.

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

1. Periferni edem kao problem u medicinskoj rehabilitaciji
Prof. dr Stevan Jović, Prim dr Dragan Vulović
2. Primena lasera u terapiji limfedema
Doc. dr Ljubica Konstantinović, Ass. dr Aleksandra Dragin
3. Metode i tehnike rehabilitacije kod perifernih edema. Prikaz tehnike izvodjenja višeslojne kratkoelastične bandaže. AV prikaz u realnom vremenu (radionica)
Mr dr Željko Kanjuh, Mr dr Dragana Perišić

MART 2009.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

1. Amputacione tehnike za donje ekstremitete
Prof. dr Marko Bumbaširević, ortoped
2. Funkcionalna evaluacija osoba sa amputacijama donjih ekstremiteta
Dr Slavica Stojanović
3. Protokoli u preskripciji kolenih jedinica
Dr Igor Simanić
4. Protokoli u preskripciji stopala
Dr Borka Gavrilović
5. Komorbiditet osoba sa amputacijama donjih ekstremiteta
Dr Sonja Ralević

APRIL 2009.

Institut za rehabilitaciju Beograd, Organizacioni deo „Selters“, Mladenovac

1.Korelacija kliničkog nalaza sa neurofiziološkim i populaciono-genetskim ispitivanjima kod dece sa spinalnim dizrafizmom
Prof. dr Ivana Petronić
2. Segmentne promene brzina provodljivosti nerava gornjih ekstremiteta kod pacijenata sa vibracionom bolešću
Mr dr Marija Hrković
3. Dijagnostički protokoli i lečenje dece sa okultnim spinalnim dizrafizmom
Dr Vera Marić - Milićević
4. Prevalencija zapaljenskih reumatskih bolesti na teritoriji opštine Mladenovac-Formiranje registra bolesnika
Mr dr Nataša Radosavljević:
5. Uticaj mentalnog statusa na funkcionalni oporavak pacijenata nakon preloma kuka.
Dr Biljana Jokić

MAJ 2009.

9. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM
13 – 16. MAJ, SUBOTICA

Teme:
1. Novine u prevenciji i lečenju bolesnika sa osteoporozom
2. Re-habilitacija dece sa cerebralnom paralizom
3. Balneoklimatologija
4. Rehabilitacija bolesnika u kućnim uslovima
5. Rehabilitacija bolesnika sa polineuropatijom
6. Primena agenasa u dečijem uzrastu
7. Slobodne teme

Radionice:
1. Dijagnostika i lečenje bolesnika sa kompresivnim neuropatijama
Moderator: Dr Milena Pavićević Stojanović
2. Funkcionalna električna terapija u restoraciji pokreta hemiplegične ruke
Prof. dr Laslo Švirtlih

JUN 2009.

Klinički centar Kragujevac, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1. Hronične mikrovaskularne komplikacije šećerne bolesti i savremena dijagnostika
Prof. dr Milorad Jevtić
2. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa polineuropatijom
Prof. dr Miodrag Veljković
3. Fizikalna terapija i rehabiitacija dijabetičara sa vaskularnim oštećenjem
Prof. dr Ljiljana Bajević, endokrinolog
4. Fizikalna terapija i rehabilitacija dijabetičara sa artropatijama
Dr Vesna Grbović

SEPTEMBAR 2009.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“

Zajednički sastanak Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva i Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva

1. Kraniocerebralne povrede
Prof. dr Petar Vuleković, Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurohirurgiju
2. Rehabilitacija pacijenata nakon kraniocerebralnih povreda
Dr Aleksandra Krstin, Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju
3. Specifičnosti rane rehabilitacije operisanih bolesnika nakon spontane subarahnoidalne hemoragije nastale usled rupture intrakranijalne aneurizme
Dr Tatjana Medić, Klinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
4.Specijalna bolnica za rehabilitaciju neuroloških bolesnika „Stari Slankamen“–nekad i sad
Dr Mirjana Albot

OKTOBAR 2009.

1. Značaj fizikalne medicine u prevenciji osteoporoze
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
2. Mesto i uloga prirodnih lekovitih činilaca u prevenciji osteoporoze
Doc. Dr Milisav Čutović
3. Ishod lečenja u zavisnosti od ortopedskog pristupa pri ugradnji endoproteze kolena
Prim. Dr Ljubomir Zajić, ortoped
4.Značaj funkcionalnog statusa abduktora kuka na stabilnost endoproteze kuka (primarna koksartroza)
Dr Nevenka Stojanović

Gost predavač Prof. dr Zeki Karaguli, Direktor nacionalnog instituta za medicinsku hidrologiju i ekologiju Turske i predsednik Svetske asocijacije za balneoklimatologiju:

Nove aplikacije prirodnog faktora u prevenciji i lečenju povredjenih i obolelihNOVEMBAR 2009.

Klinički centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1. Značaj primene ICF-a (International Classification of Functioning, Disability and Health) u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
Prof. dr Milica Lazović
2. Patološka spontana motorika novorodjenčeta i odojčeta
Doc. dr Lidija Dimitrijević
3. Rehabiitacija bolesnika sa poremećajem periferne cirkulacije
Dr Marija Spalević
4.Vežbe stabilizacije lumbalne kičme u kombinaciji sa standardnim kineziterapijskim programom u lečenju hroničnog lumbalnog bola
Mr dr Anita StankovićDECEMBAR 2009.

Klinički centar Srbije, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1.Savremeni koncept rane rehabilitacije
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
2. Značaj rane rehabilitacije u AIM nakon PCA
Doc. dr Dragana Matanović
3. Značaj kliničkog i elektrodijagnostičkog pregleda u diferencijalnoj dijagnostici kompresivnih neuropatija
Dr Milena Pavićević Stojanović
4. Respiratorna rehabilitacija u sobama intenzivne nege
Ass. dr Nataša Mujović
5. Rehabilitacija pacijenata sa opekotinama
Ass. dr Mirko Grajić
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati u četvrtak 20. novembra 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“ u Beogradu.

Dnevni red:

1.Greške i zamke u elektroneurografiji
Dr Sanja Pavlović

2.Značaj rane rehabilitacije bolesnika operisanih zbog preloma vrata butne kosti

Dr Slađan Timotijević, Dr Gordana Bogdanović

3.Uticaj rane rehabilitacije na dužinu hospitalizacije i pojavu postinfarktnih komplikacija kod pacijenata sa AIM
Dr Maja Nikolić

4.Rana rehabilitacija onkoloških pacijenata

Dr Gordana Bogdanović

5.Psihološka rehabilitacija onkoloških pacijenata
Violeta Ristić Ćalović, Dr Maja Nikolić
 Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić


 

SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd
 

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 17. oktobra 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Koviljača“.

Dnevni red:

1. Cervikalni sindrom – dijagnostika i terapija
Ksenija Bošković
2. Vertebrobazilarni sindrom – klinički aspekti i neuroangiološka dijagnostika
Jovo Kolar
3. Povezanost cervikalne spondiloze i vertebrobazilarne insuficijencije
Snežana Vasić
4. Primena Sirdaluda u terapiji bolesnika sa cervikalnim i lumbalonim sindromom
Vladislava Vesović - Potić


Predstavljanje Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“:

1. Značaj fizikalnog lečenja politraumatizovanih bolesnika sa frakturom karlice
S. Marković, S. Vasić, Lj. Petrović, N. Sremčević
2. Redukciona dijeta u sklopu primene balneofizikalnog tretmana
G. Mihajlov, N. Kurteši, N. Sremčević

Obezbedjen je autobuski prevoz sa polaskom u 7:45 časova sa platoa ispred Upravne zgrade Kliničkog centra Srbije (ulaz iz Pasterove ulice).

Molimo Vas da svoj dolazak ovim prevozom prijavite na telefon (011) 36 15 605 do 15. oktobra.


06. 10. 2008. god.

Predsednik sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, sr.
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd
 

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva koji će se održati 27. juna 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u SPECIJALNOJ BOLNICI ZA REHABILITACIJU „GAMZIGRAD“ U GAMZIGRADSKOJ BANJI.

Dnevni red:

1. KLASIFIKACIJA I DIJAGNOSTIČKO - TERAPIJSKI ALGORITAM
PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA
Maksimović Ž

2. PERIFERNA VASKULARNA OBOLJENJA I HIPERBARIČNA OKSIGENACIJA
Vujnović D, Kostić R.

3. ULTRAZVUCNA DIJAGNOSTIKA U ODLUCI NACINA LECENJA BOLESTI PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA, FIZIKALNA TERAPIJA U KONZERVATIVNOM LECENJU
Rondović D, Kostić R, Damnjanović Ž

4. EDEM EKSTREMITETA NAKON ORTOPEDSKIH INTERVENCIJA –
DIJAGNOSTICKI PROBLEM U REHABILITACIJI
Damnjanović Ž, Kostić R, Rondović D, Ljumović G, Nikolić P.


Obezbedjen je autobuski prevoz (jedan autobus) sa polaskom u 7:30 časova sa parkinga pored rampe Urgentnog Centra u Beogradu (ispred Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS).
Molimo Vas da svoj dolazak ovim prevozom prijavite na telefon (011) 36 15 605 do 24. juna.

Predsednik
Sekcije za FMR SLD
Prof. dr Vladislava Vesović Potić
 


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU Srpsko lekarsko društvo
I REHABILITACIJU SLD Džordža Vašingtona 19
Beograd
 

P O Z I V
 

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 18. aprila 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova u Specijalnoj bolnica za ortopedska, koštano-zglobna i degenerativna oboljenja, Ribarska Banja

Dnevni red:

1. Primena prirodnih lekovitih činilaca u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić
2. Nova Banja- praktični oblik primene prirodnih lekovitih činilaca
Doc. dr Milisav Čutović
3. Wellness -praktična forma holističkog pristupa čoveku
Dr Mirko Grajić
4. Značaj prevencije u rehabilitaciji i primarnoj zaštiti
Prim. dr Biljana Marjanović
5. Balneoklimatološki potencijal Ribarske Banje
Dr Dragan Ivanov
6. Balneofizikalni pristup u lečenju povreda Ahilove tetive
Dr Nevenka Stojanović

Obezbedjen je autobuski prevoz sa polaskom u 8 časova sa parkinga pored rampe Urgentnog Centra u Beogradu (ispred Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS). Molimo Vas da svoj dolazak ovim prevozom prijavite na telefon (011) 36 15 605 do 15. aprila.


02. 04. 2008. god.

Predsednik sekcije za FMR
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, sr.
 


СЕКЦИЈА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ СЛД
Српско лекарско друштво
Џорџа Вашингтона 19
Београд

П О З И В
 


Позивамо Вас да присуствујете састанку Секције за физикалну медицину и рехабилитацију Српског лекарског друштва, који ће се одржати 28. марта 2008. године, са почетком у 12:00 часова у Сали научно-наставног већа Војномедицинске академије ул. Црнотравска бр 2, Београд.

Дневни ред:

1. Оперативно лечење лумбале дискус херније
Пук. Проф. Др сц мед. Зоран Рогановић

2. Утицај спиналне манипулативне терапије на промену величине лумбалне херније дискуса
Др сц мед. Љиљана Крстић

3. Физичка активност у превенцији и лечењу остеопорозе
Др Александра Вукомановић

4. „Гарс-гаит абнормалитy ратинг сцале” у анализи нормалног и патолошког хода код старих испитаника
Ппук. Др Дејан Миљковић

5. Физијатрија данас и јуче: шта и како истражујемо?
Пук. Доц Др Александар Ђуровић


28. 02. 2008. год. Председник секције за ФМР
Проф. Др Владислава Весовић - Потић, ср.
 


АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
Б Е О Г Р А Д

Џорџа Вашингтона 19 тел/факс 3233-578
e-mail: bosama@bvcom.net

Организује

28. фебруара 2008. године

Научни скуп

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ПРИМЕНЕ
ПРИРОДНИХ ЛЕКОВИТИХ ЧИНИЛАЦА

Организатори: проф. др Јован Мићић и проф. др Милисав Чутовић


1. Нова бања – практичан облик примене природних лековитих чинилаца
Милисав Чутовић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Научни скуп ће се одржати у просторијама Српског лекарског друштва у Београду, Џорџа Вашингтона 19. Почетак у 12,30 часова.


Генерални секретар Председник

Проф. др Љубица Ђукановић, с.р. Проф. др Радмио Јовановић, с.р.


SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd
 

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 08. februara 2008. godine, sa početkom u 12:00 sati u Velikoj fizio sali Klinike za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'', Sokobanjska 13, Beograd.

Dnevni red:
1. Dekubitalni ulkus - mehanizam nastanka i faktori rizika
Dr Aleksandra Dragin, mr sc, Dr Željko Kanjuh, mr sc
2. Principi hirurškog lečenja dekubitalnih rana
Dr Olivera Đorđević, mr sc
3. Uloga savremenih prekrivača za rane u lečenju dekubitalnih ulkusa kod bolesnika sa lezijom kičmene moždine
Dr Radoje Čobeljić, mr sc


Predsednik sekcije za FMR
Prof. Dr Vladislava Vesović – Potić, sr.


24. 01. 2008. god.
 SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD

Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd

P O Z I V

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva, koji će se održati 14. decembra 2007. godine, sa početkom u 11:30 časova u BIBLIOTECI GRADA BEOGRADA, Knez Mihailova 56.

Dnevni red:

1. Značaj rane detekcije intrauterine lezije n.radialisa
Blagojević D, Vesović Potić V, Krunić Protić R, Krstić N.

2. Lezije akcesornog nerva: dijagnostika i terapija
Pavićević Stojanović M, Ilić B, Vesović Potić V.

3. Rana rehabilitacija bolesnika sa kominutivnim pilon prelomom tibije lečenog minimalnom unutrašnjom i dinamičkom spoljašnjom fiksacijom
Stojičić Đulić S, Lešić A, Milošević I, Krunić Protić R, Vesović Potić V.

4. Uticaj kognitivnog statusa na prijemu na rani funkcionalni ishod kod starih sa operativno lečenim prelomom kuka
Dubljanin Raspopović E, Manojlović Opačić M, Tomanović Vujadinović S, Radovanović T.

5. Postoperativna rehabilitacija zadnje, nevoljne subluksacije ramena
Radovanović T, Vukov V, Vesović Potić V, Manojlović Opačić M, Tomanović Vujadinović S, Dubljanin Raspopović E.

6. Razno

Sponzori: Biblioteka grada Beograda i Pharma Swiss


2. 12. 2007. god.

Predsednik sekcije za FMR
Prof. Dr Vladislava Vesović – Potić, sr.
 


 

АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
Б Е О Г Р А Д

Џорџа Вашингтона 19 тел/факс 3233-578
e-mail: bosama@bvcom.net
15. 11. 2007. год.

АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКУХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Организује

27. новембра 2007.

Научни скуп

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ ПРИМЕНЕ
ПРИРОДНИХ ЛЕКОВИТИХ ЧИНИЛАЦА

Организатори: проф. др Јован Мићић и проф. др Милисав Чутовић

Програм

1. Медицинска хидрологија и медицинска биоклиматологија у савременом концепту рехабилитације – могућности и искушења
Добривоје Стокић, Methodist rehabilitation center Jackson, Missisipi USA
2. Примена природних лековитих чинилаца у физикалној медицини и рехабилитацији
Владислава Весовић-Потић, Медицински факултет Универзитета у Београд
3. Термалне, термоминералне и минералне воде Србије
Олга Крунић, Хидрогеолошки факултет Универзитета у Београду
4. Wellnes као практична форма холистичког приступа човеку
Томислав Јовановић, Медицински факултет Универзитета у Београду
5. Нова бања – практичан облик примене природних лековитих чинилаца
Милисав Чутовић, Медицински факултет Универзитета у Београду

Научни скуп ће се одржати упросторијама Српског лекарског друштва у Београду, Џорџа Вашингтона 19. Почетак у 10,30 часова.

Генерални секретар                                                              Председник

Проф. др Љубица Ђукановић, с.р.                                      Проф. др Радмио Јовановић, с.р.

 


  SEKCIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU
I REHABILITACIJU SLD
Srpsko lekarsko društvo
Džordža Vašingtona 19
Beograd
 

 

PLAN RADA SEKCIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SLD ZA 2007. GODINU:

 Januar: 02. 03. 2007. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

                                                ''Dr Miroslav Zotović'' - Beograd

Februar:           22 - 24. 02. 2007. Intersekcijski sastanak fizijatara Srbije i Crne Gore,

                                                Igalo, Crna Gora

Mart:                30. 03. 2007. Institut za rehabilitaciju Beograd, Selters - Mladenovac

April:                19. 04. 2007. Zajednički sastanak fizijatara SLD i fizijatara DLV SLD, Palić

Maj:                 25. 05. 2007. Zajednički sastanak sa Sekcijom reumatologa Srbije

                                                (gosti Sekcija fizijatara Bosne i Hercegovine)

                                                Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

Jun:                  22. 06. 2007. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Sijerinska Banja

Septembar:       21. 09. 2007. Zajednički sastanak fizijatara SLD i fizijatara DLV SLD,

                                                Specijalna bolnica za rehabilitaciju Slankamen

Oktobar           10 - 13. 10. 2007. Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Tara

Novembar:       23. 11. 2007. Jubilej Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KC Niš -

                                                50 godina rada, Zajednička sekcija fizijatara i reumatologa Srbije

Decembar:        14. 12. 2007. Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Srbije, Beograd

  


Međunarodni kongresi:

-         1st European meeting on © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine in Physical Activitie, Sport & Spa 22 - 25 march, Bad Hofgastein, Salzburg, Austria. Visit www.emrmpa.org or contact Veronika Fialka - Moser at emrmpa2007@medacad.org

-         4th International Congress of the Cuban Physical Medicine and Rehabilitation Society. March 26 / 30, Havana, Cuba. Visit www.disabilityworld.org/07-08_01/conferences/pmrconf.shtml or contact jorge.martin@infomed.sld.cu

-         4th ISPRM World Congress - June 10 - 14, 2007 in Seoul, Korea - www.isprm2007.org

-         9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation (EFRR), 26 to 29 August, 2007 Budapest, Hungary. Theme: ‘’Partnership in rehabilitation research’’ - Contact: Prof. lajos Kullmann, l.kullmann@rehabint.hu

-         EULAR Congress 2007 Barcelona, Spain 13 - 16 June 2007 - Evropski kongres reumatologa, www.eular.org

 

Sekretar                                                                                   Predsednik

Prim. dr Slađana Božilov                                                           Prof. dr Milica Lazović

 

 

 

 

 

Section for physical medicine and rehabilitation
Serbian medical society
George Washington St. 19
Belgrade, Serbia

INVITATION

We would like to invite you to attend a meeting of the Section for Physical Medicine and Rehabilitation of the Serbian Medical Society that will take place on Friday, 27 November 2009 with the beginning at 12:00 at the "Tami Residence" Hotel in Nis.

AGENDA

1. Pathological spontaneous motor skills in newborns and infants
Doc. Dr. Lidija Dimitrijevic

2. Traditional Kinetic treatments of chronic painful lumbar syndrome
Doc. Dr. Ivona Stankovic

3. Lumbar spine stabilization exercises in combination with standard Kinesio teraphy program in the treatment of chronic lumbar pain
Mr. Dr. Anita Stankovic


This meeting is accredited by the Health Council of Serbia (3 points for license renewal).

During registration it is necessary to have the number of your license ready.

 

16.11.2009.

Section of FMR SLD
Vladislava Vesović Potić
MDPhD, President


 

Section for physical medicine and rehabilitation
Serbian medical society
George Washington St. 19
Belgrade, Serbia

INVITATION

We would like to invite you to attend a meeting of the Section for Physical Medicine and Rehabilitation of the Serbian Medical Society that will take place on Friday, 23 October 2009 with the beginning at 12:00 at the Special Hospital "Ribarska Banja"

AGENDA

1. The importance of physical medicine in the prevention of osteoporosis
Prof. Vladislava Vesović Potić,
MDPhD

2. Place and role of natural healing factors in the prevention of osteoporosis
Assis. Prof. Dr. Milisav Čutović, MDPhD

3. The importance of functional status abduktora hip stability endoproteze hip (primary  cocsartrosis)
Nevenka Stojanović, MD

Guest lecturer Professor. Dr. Zeki Karaguli, director of the National Institute for Medical hydrology and ecology of Turkey and President of World Association for balneoclimatology with the theme:
Possibilities of application sulfurized healing waters in the prevention and treatment of osteoporosis and degenerative diseases of the bone-joint system

This meeting is accredited by the Health Council of Serbia (3 points for license renewal).

During registration it is necessary to have the number of your license ready.

Transport provided the bus. Departure is at 8am in front of the Administration building of the Clinical Center of Serbia, 2 Pasterova, Belgrade

To reserve your transportation by bus, please call this number 011 36 15 605 by 21.Oct 2009t
 

30.09.2009.

Section of FMR SLD
Vladislava Vesović Potić
MDPhD, President


Section for physical medicine and rehabilitation
Serbian medical society
George Washington St. 19
Belgrade, Serbia

INVITATION

We would like to invite you to attend a joint meeting of the Section for Physical Medicine and Rehabilitation of the Serbian Medical Society and the Section for Physical Medicine and Rehabilitation Society of Vojvodina.

The meeting will be held on Friday, 18 September 2009. The beginning at 12:00 at the Special Hospital for Rehabilitation of neurological patients "Stari Slankamen"

AGENDA

1. Special hospital for rehabilitation of neurological patients "Stari Slankamen" - past and present
Dr. Mirjana Albot

2. Craniocerebral injuries
Prof. Dr. Peter Vulekovic
Clinical Center of Vojvodina, Clinic for neurosurgery

3. Rehabilitation of patients after craniocerebral injury
Dr. Aleksandra Krstin
Clinical Center of Vojvodina, Clinic for Medical Rehabilitation

4. Specific features of early rehabilitation of patients after spontaneous Subarachnoidal hemorrhage caused by ruptured intracranial aneurysms
Dr. Tatjana Medic
Clinical Center of Serbia, Clinic for Physical Medicine and Rehabilitation

25.08.2009.

Section of FMR SLD
Vladislava Vesović Potić
MDPhD, President


Section for physical medicine and rehabilitation
Serbian medical society
George Washington St. 19
Belgrade, Serbia

INVITATION

We would like to invite you to attend the meeting organized by Section for Physical Medicine and rehabilitation of the Serbian Medical Society and Center for Physical Medicine and Rehabilitation by Clinical Center of Kragujevac. The meeting will be held on Friday 5th June 2009, beginning at 12:00 in the Hotel "Kragujevac" in the center of Kragujevac, Kralja Petra I 26

AGENDA

1. Chronic micro vascular complications of diabetes and modern diagnostic methods
Prof. Dr. Aleksandar Djukic, endocrinologist, CC Kragujevac

2. Physical therapy and rehabilitation of diabetic patients with vascular damage
Prof. Dr. Milorad Jevtic, physiatrist, CC Kragujevac

3. Physical therapy and rehabilitation of diabetic patients with polyneuropathies
Vesna Grbović, physiatrist, CC Kragujevac

4. Physical therapy and rehabilitation of diabetic patients with arthropathies
Prof. Dr. Miodrag Veljković, physiatrist, CC Kragujevac


20.05.2009.

Section of FMR SLD
Vladislava Vesović Potić
MDPhD, President


 

Section for physical medicine and rehabilitation
Serbian medical society
George Washington St. 19
Belgrade, Serbia

INVITATION

We invite you to attend the meeting organized by Section for Physical Medicine and rehabilitation of the Serbian Medical Society, which will be held on Friday 24th April 2009. The beginning at 12:00 hours at the Institute for Rehabilitation Belgrade, organizational part of "Selters" Mladenovac.

AGENDA

1. Correlation of clinical findings with neurophysiological and population-genetic testing in children with spinal dysraphism
Prof. Dr. John Petronić

2. Segmented changes of conductivity speeds in nerves of upper extremities in patients with vibratory disease
Mr. Dr. Mary Hrković

3. Diagnostic protocols and treatment of children with Occult spinal dysraphism
Dr. Vera Maric - Milicevic

4. Prevalence inflammatory rheumatic diseases in the municipality of Mladenovac - the formation of the patient registry
Mr. Dr. Natasa Radosavljevic

5. Influence of mental status of the functional recovery of patients after hip fracture
Dr. Biljana Jokic


Bus transportation is provided. Departure is at 10:30 in front of administrative building, Clinical Center of Serbia, Pasterova 2, Belgrade

Please apply for this transport by phone 011 36 15 605 before 22. 04. 2009.


08.04.2009.

Section of FMR SLD
Vladislava Vesović Potić
MDPhD, President


 

IMPORTANT NOTICE: LISTING FOR ALL MEETINGS PRIOR TO APRIL 2009 ARE AVAILABLE IN SERBIAN LANGUAGE ONLY

TO BROWSE THROUGH THOSE, PLEASE FOLLOW THIS LINK
MEETING INVITATIONS AND AGENDAS


 


Meeting invitations - Serbian  Medical Society

Meeting invitations - Serbian Medical Society, Vojvodina branch

  

     

HOME  -  SITEMAP  -  CONTACT  MARKETING  -  CREDITS
ACTIVITIES  -  NEWS  -  MEMBERS  -  APPLICATION  -  DOCUMENTATION  -  CONGRESS  -  REPUBLIC COMMISSION FOR REHABILITATION  -  DEPARTMENT OF SERBIAN MEDICAL SOCIETY
© THE SERBIAN ASSOCIATION OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 2013