Radovi sa sekcije SLD

Klinička primena ICF klasifikacije
PowerPoint prezentacija 744 KB, Februar 2010

ICF model u rehabilitaciji pacijenata sa moždanim udarom
PowerPoint prezentacija 357 KB, Februar 2010

ICF model u rehabilitaciji pacijenata sa lumbalnim bolnim sindromom
PowerPoint prezentacija 754 KB, Februar 2010

PRVA FAZA REHABILITACIONOG TRETMANA BOLESNIKA
SA  KRANIOCEREBRALNOM TRAUMOM
- R. Krunic - Protic, B. Djurovic
PowerPoint Prezentacija

PROTOKOL REHABILITACIJE PACIJENATA SA OSTECENJEM PERIFERNIH NERAVA
M.Pavicevic-Stojanovic, B. Ilic, M. Manojlovic-Opacic, V.Vesovic-Potic
PowerPoint Prezentacija

PROTOKOLI RESPIRATORNE REHABILITACIJE KOD POVREDA GRUDNOG KOSA
Natasa Mujovic
PowerPoint Prezentacija

Rehabilitacija u replantacionoj hirurgiji
V. Vesovic-Potic, M. Pavicevic-Stojanovic, M. Manojlovic-Opacic
PowerPoint Prezentacija

Hemiartroplastika ramena kod preloma i znacaj rane rehabilitacije
Vladimir Vukov, Marko Zdravkovic, Tatjana Radovanovic
PowerPoint Prezentacija

Protokol rehabilitacije hemiartroplastike ramena kod preloma
Radovanovic Tatjana, Vukov Vladimir, Vesovic-Potic Vladislava, Manojlovic-Opacic Mirjana
PowerPoint Prezentacija

PROTOKOL REHABILITACIJE POSLE PRELOMA KUKA
Dr Sanja Tomanovic-Vujadinovic, Prof. dr Borislav Dulic, Prof. dr Vladislava Vesovic-Potic, Dr Mirjana Manojlovic-Opacic
PowerPoint Prezentacija

REHABILITACIONI POSTUPCI KOD POVREDA KOLENA
Dr. Emilija Dubljanin-Raspopovic
PowerPoint Prezentacija

 

 

 

 
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije