VA
ŽNI DOKUMENTI - OBAVEZNO POGLEDATI

Članovi udruženja imaju pravo, kao članovi ESPRM, na elektronsku knjigu: Mišičnoskeletni UZ u FRM. Instrukcije za prijem knjige u nastavku, a za individualnu šifru se obratite Udruženju.

Instrukcije


MEĐUNARODNA STANDARDNA NEUROLOŠKA KLASIFIKACIJA
LEZIJE KIČMENE MOŽDINE


Bartelov indeks (Barthel index) – ocena funkcionalnosti nakon moždanog udara (može se koristiti i nakon povrede kičmenog stuba)


Mini Mental Status (MF Folstein, SE folstein & PR McHugh, 1975)


 

 




  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

 



     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije