Dobrodošli na Internet prezentaciju
Udruženja za fizikalnu
i rehabilitacionu medicinu Srbije


Udruženje za fizikalnu
i rehabilitacionu medicinu Srbije osnovano je 14. septembra 2003. godine u Lepenskom Viru kada je na osnivačkoj skupštini Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore donesena Odluka o osnivanju ovog Udruženja. Sedište Udruženja je u Institutu za rehabilitaciju Beograd, Sokobanjska 17.

Udruženje je osnovano u skladu sa potrebama za ostvarivanje što bolje saradnje između profesionalaca, pacijenata i javnosti kao i neophodne komunikacije i saradnje sa sličnim društvima i udruženjima u svetu. Pored ovog, cilj Udruženja je unapređivanje delatnosti u rešavanju stručno - naučnih pitanja iz oblasti prevencije i lečenja u okviru fizikalne
i rehabilitacione medicine, koordinacija aktivnosti članova, unapređenja njihove aktivnosti i rešavanje drugih pitanja od značaja za članstvo i struku uopšte, a osnovano kao udruženje građana.
 ESPRM CONGRESS 2020, Belgrade

 
1-6 Maj 2020  
19-23 Septembar
2020

22. Evropski kongres fizikalne i rehabilitacione medicine i
20. Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije

www.esprm2020.com


UEMS PRM Board Examination


UPITNIK
o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji


Za specijaliste i specijalizante fizikalne medicine I rehabilitacije, doktore medicine i članove rehabilitacionog tima.
 

  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLVSaznajte više o Republičkoj Komisiji za rehabilitaciju
Saznajte više o Sekciji Srpskog lekarskog društva

 
   

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije