Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDICINU SRBIJE


23. MEĐUNARODNI KONGRES FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE SRBIJE

Nove perspektive u razvoju Fizikalne i rehabilitacione medicine

 

 

 

 

 

 

 

PRELIMINARNI PROGRAM

 

21 – 24. septembar 2023. godine

Kongresni centar ”Hotel Mona”, Zlatibor


Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 22. maja 2023. godine (odluka broj: 153-02-00118/2023-01), 23. Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije “Nove perspektive u razvoju Fizikalne i rehabilitacione medicineje akreditovan kao Međunarodni kongres pod  Evidencionim brojem: A-1-893/23.

Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 10 bodova, a po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene i poster prezentacije (do 3 koautora).

Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima.

 

Dobro došli na 23. Međunarodni kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije  – Zlatibor 2023.

 

Poštovane koleginice i kolege,

 

 Čast nam je da Vas u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije (SUFRM), pozovemo da učestvujete u radu 23. Kongresa fizikalne i rehabilitacione medicine  Srbije – Međunarodnom kongresu, koji se održava na Zlatiboru  u Kongresnom centru “Hotel Mona” od 21 – 24. septembra 2023. godine pod nazivom: “NOVE PERSPEKTIVE U RAZVOJU FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE”. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (odluka broj: 153-02-00118/2023-01) od 22.05.2023. godine, Kongres je akreditovan kao Međunarodni  kongres pod Evidencionim brojem: A-1-893/23. Pokušaćemo da kroz predavanja i diskusije na Kongresu damo odgovore na pitanja:

Kako Izradti plan upravljanja rehabilitacijom, individualnim programom rehabilitacije I rehabilitacionim ciklusima; Smernice I mogućnosti primene elektromiografije kao značajne dijagnostičke procedure u rehabilitaciji; Preporuke I dobra klinička praksa u dečjoj rehabilitaciji;  Klinički pristup lečenja akutnih lumbosakralnih radikulopatija i aktuelnim smernicama i kliničkim putokazima; Novine u rehabilitaciji nakon moždanog udara; Značaj rešavanja bola I onesposobljenosti u rehabilitaciji; Uloga fizičke aktivnosti i vežbi u prevenciji i tretmanu specifičnih populacija; Razvoj akutne rehabilitacije u jedinicama intenzivne nege; Novine u protetičkoj rehabilitaciji pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta; Perspektive razvoja fizikalne I rehabilitacione medicine u svetu, Evropi i Srbiji.

Verujemo da ćemo na Zlatiboru u prelepom ambijentu Hotela Mona  imati sve uslove za radni deo Kongresa uz veliki broj predavanja najeminentnijih stručnjaka iz oblasti Fizikalne i rehabilitacione medicine iz zemlje i inosrtranstva. Kolege iće imati priliku da na kongresu iznesu svoje ideje, koje će biti uzete u obzir u planiranju radionica i edukativnih sesija.

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju specijaliste fizikalne i rehabilitacione medicine i sve članove rehabilitacionog tima, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti Fizikalne i rehabilitacione medicine, a sa ciljem unapređenja zdravlje naših pacijenata.
Uspešna organizacija 22.  ESPRM  kongresa 2020 godine u Beogradu je bila velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije je redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član UEMS-PRM Borda i Sekcije i član Mediteranskog foruma za PRM.

Svi radovi koji prođu recenziju naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa Balneoclimatologia, biće pripremljeni za štampu i biće štampani u celini u časopisu. Nadamo se da će sponzorisana predavanja i simpozijumi dodatno proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih. Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti i dopuniti svoja znanja najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

                                     

                                                                                               Predsednik Organizacionog odbora          Predsednik Naučnog odbora
                                                                                                     Prof. dr Milica Lazović                        Prof. dr Ivana Petronić-Marković

 

 

 

 

POČASNI ODBOR

 

Prof. dr Danica Grujičić, Ministar zdravlja Republike Srbije

Prof. Dr Slavica Djukić Dejanović, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS
Dr Mirsad Đerlek, Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. Dr Radoje Čolović, Predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Milisav Čutović

 

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG  ODBORA
Prof. dr Ivana Petronić-Marković
Prof. dr Milica Lazović

NAUČNI ODBOR

Prof. Dr Mirjana Kocić, Srbija

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović, Srbija

Prof. dr Snežana Tomašević, Srbija

Prof. dr Aleksandra Vidaković, Srbija

Dr KlemeneGrabljevec, President of the ESPRM, Slovenia

Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, Portugal

Prof. dr Gülseren Akyüz, Marmara University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Prof. dr Nicolas Christodoulou, Past President of the ESPRM, Cyprus

Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, RS, BiH

Prof. dr Francesca Gimigliano, President of the ISPRM, Italy

Prof. dr Dragana Ćirović, Srbija

Prof. dr Mirsad Muftić, Sarajevo, BiH

Prof. Dr Aleksandra Jurišić Škevin, Srbija

Prof. dr Ksenija Bošković, Srbija

Prof. dr Vesna Bokan, Montenegro

Prof. dr Goran Talić, RS, BiH

SEKRETARI KONGRESA

Doc. dr Nela Ilić, Generalni

Ass. Dr med sc Ivan selaković

 

111000 Beograd, Pasterova 2
e-mail: fizijatris@gmail.com

kongresfizijatara@gmail.com
http://www.fizijatri.org

 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT  

KONGRESA

 

Miross Travel Agency

IATA No 95-22167 4

Majke Jevrosime 19

11000 Belgrade, Serbia

Tel: +381 11 30 33 225,

30 33 226

Fax: +381 11 30 34 615

 • www.miross.rs

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović, potpredsednik

Doc. dr Dragan Zlatanović,

Doc. dr Dejan Nikolić,

Prim. Dr Željko Kanjuh

Doc. dr Igor Simanić,

Dr mr sci.med Danijela Baščarević,

Doc. dr Sanja Tomanović Vujadinović,

Doc. dr Vesna Grbovic

Prof. dr Aleksandra Vukomanović

Doc. dr Saša Milićević

Dr Milena Adžić, Crna Gora

Valentina Koevska, NRM

 

  

TEME KONGRESA

 

 

I.                 SMERNICE U ELEKTRODIJAGNOSTICI

II.                PREPORUKE I DOBRA KLINIČKA PRAKSA U DEČJOJ REHABILITACIJI

III.              KLINIČKI PRISTUP LEČENJA AKUTNIH LUMBOSAKRALNIH RADIKULOPATIJA - AKTUELNE SMERNICE I KLINIČKI PUTOKAZI

IV.             IZAZOVI U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA

V.               BOL I ONESPOSOBLJENOST

VI.             REHABILITACIJA SPECIFIČNIH POPULACIJA: ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI I VEŽBI

VII.            NOVINE U AKUTNOJ REHABILITACIJI

VIII.         REHABILITACIJA PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA

IX.             NEW PERSPECTIVES IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE

X.               RAZNO

 

 

 

 

RASPORED DOGAĐANJA

 

21. 09. 2023. Četvrtak

Hol Hotela Mona

11:00                           Registracija učesnika

 

Kongresni centar Hotel Mona

15:00 – 16:00             Usmene prezentacije Grupa I

 

16:00 – 17:30             Uvodna predavanja Tema I

 

17:30 – 18:30            PRATEĆI SADRŽAJI

 Sponzorisana predavanja

 

19:00    Otvaranje kongresa

Hotel Mona

20:00                            Druženje

 

22. 09. 2023. Petak

Kongresni centar Hotel Mona

 

08:30 – 10:00             Uvodna predavanja Tema VI

10:00 – 10:30              Uvodna predavanja Tema VIII

 

10:30 – 11:10              Usmene prezentacije Grupa II

 

11:10 -  11:30             Pauza

 

Kongresni centar Hotel Mona

11:30 – 14:00             PRATEĆI SADRŽAJI

Sponzorisana predavanja

 

14:00 - 15:30

Hotel Mona – Pauza

             

Kongresni centar Hotel Mona

15:30 - 16:45             Uvodna predavanja Tema III

16:45 – 18:05             Uvodna predavanja Tema IV          

                       

Mala sala Hotel Mona

18:10 – 18:45         Oodbrana Poster prezentacije Grupa I

18:10 – 18:45         Odrbrana            Poster prezentacije Grupa II

 

23. 09. 2023. Subota

Kongresni centar Hotel Mona

 

08:30 –10:00          Uvodna predavanja - Tema II

10:00 - 11:15           Uvodna predavanja - Tema VII

 

11:15 - 11:35            Pauza

Kongresni centar Hotel Mona

11:35 – 13:10            PRATEĆI SADRŽAJI

Sponzorisana predavanja

 

13:10 – 14:00           Usmene prezentacije GRUPA III

 

14:00 - 15:30             Pauza Hotel Mona

15:30 – 16:10           Uvodna predavanja - Tema IX

16:15 – 17:30            Specijalna bolnica „Čigota“

 

24. 09. 2023. Nedelja

Kongresni centar Hotel Mona

 

08:30 – 09:50               Uvodna predavanja – Tema V

 

09:50 – 11:20               Usmene prezentacije Grupa IV

 

11:20 – 12:00              Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

 

 

PROGRAM

 

21. 09. 2023. Četvrtak

 

Kongresni centar Hotela Mona

15:00 – 16:00  Usmene Prezentacije

 

Radno predsedništvo:  Vesna Živković, Gabriela Mirkovic

1.

BOTULINUM TOKSIN (BT) TIP A U TERAPIJI DISTONIJE U PEDIJATRIJSKOM UZRASTU - SERIJA SLUČAJEVA - Vesna Đurić, Momčilović-Kostadinović D.

2.

PROCENA KVALITETA ŽIVOTA ADOLESCENATA SA IDIOPATSKOM SKOLIOZOM – PREGLED LITERATURE- Vesna Živković, Lidija Dimitrijević, Hristina Čolović, Dragan Zlatanović, Nataša Savić,  Milica Lazović

3.

SEGMENTAL RIB INDEX AND SPINAL DEFORMITY: AETIOLOGICAL IMPLICATIONS - Theodoros B. GRIVAS, Nikola JEVTIC, Danka LJUBOJEVIC , Samra PJANIC, Filip GOLIC and Elias Vasiliadis

4.

COMP ( CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE) KAO MJERA PRAĆENJA REZULTATA ROBOTSKI ASISTIRANOG TRENINGA DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZO -Gabriela Mirković, Laštro D.

5.

EFEKTI FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILTIACIJE NA FUNKCIONALNI OPORAVAK NAKON POROĐAJNE PAREZE BRAHIJALNOG PLEKSUSA - Jasna Stojkovć, Ivana Petronić Marković, Dragana Ćirović, Dejan Nikolić, Tatjana Knežević, Milica Kangrga

6.

EFEKTI NEOPERATIVNOG TRETMANA KOD PACIJENATA SA ADOLECENTSKOM IDIOPATSKOM SKOLIOZOM - Sanja Dimitirjević, Aleksandra Rakić, Jovana Marković, Danijela Baščarević

Diskusija

 

16:00 – 17:30  Uvodna predavanja Tema I

SMERNICE U ELEKTRODIJAGNOSTICI

Moderator: Dejan Nikolić

 

 1. Prof. dr Gulseren Akyuz: Importance of EMG in PMR practice
 2. Branka Mladenović: Elektromioneurografija – mogućnosti, indikacije i ograničenja
 3. Čila Demeši-Drljan: Specifičnosti elektromioneurografije u dečjem uzrastu
 4. Marija Hrković: Diferencijalno-dijagnostički značaj elektrodijagnostičkog ispitivanja kod “pada stopala”
 5. Dejan Nikolić: Specifičnosti elektrodijagnostičkog ispitivanja kod pleksopatija
 6. Tatjana Knežević: Značaj i karakteristike elektrodijagnostičkog ispitivanja kod miopatija

Diskusija

 

17:30 – 18:30 PRATEĆI SADRŽAJI           

Sponzorisana predavanja

 

19:00    CEREMONIJA OTVARANJA KONGRESA

 

Hotel Mona

20:00                            Druženje

 

22. 09. 2023. Petak

 

Kongresni centar Hotela Mona

 

08:30 – 10:00 Uvodno predavanje Tema VI

REHABILITACIJA SPECIFIČNIH POPULACIJA: ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI I VEŽBI

Moderator: Milica Lazović

 1. Milica Lazović: Kako povećati fizičku aktivnost Specifičnih populacija? Kakva je uloga fizikalne i rehabilitacione medicine?

2.     Vesna Grbović:  Fizička aktivnost u prevenciji i lečenju dijabetesne polineuropatije

 1. Tamara Filipović: Osteoporoza i život: od detinjstva do starenja ili Efikasna i održiva strategija za sekundarnu prevenciju preloma
 2. Valentina Koevska:   The importance of exercises in the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis

5.     Tamara Popović: Osteoporosis - Modern Approach to the Treatment with Physical Modalities

Diskusija

 

10:00 - 10:30           Uvodna predavanja - Tema VIII

VIII REHABILITACIJA PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA

Moderator: Igor Simanić

 

1.     Igor Simanić: quality of life of patients with major amputation of the lower extremity

2.     Vesna Bokan: Značaj ispitivanja kvaliteta života kod osoba sa amputacijom donjih ekstremiteta

Diskusija

10:30 – 11:10      Usmene prezentacije

 

Radno predsedništvo: Tanja Zečević Luković, Dragana Bojinović-Rodić

1.

FANTOMSKI BOL I NEUROPSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE KOD PROTETISANIH PACIJENATA NAKON AMPUTACIJA DONJIH EKSTREMITETA- Tijana Spasojevic, Pantelinac S., Simić-Panić D., Savić D., Nikolić S., Tomašević-Todorović S.

2.

FUNKCIONALNA PROCENA KAO PREDIKTOR IZBORA PROTETSKIH KOMPONENTI ZA DONJE EKSTREMITETE- Ljubica Spasić, I. Simanić ,M. Konstantinović, M. Aleksić, A. Vasilić

3.

ANALIZA FAKTORA KOJI UTIČU NA FUNKCIONALNI ISHOD PACIJENATA SA JEDNOSTRANOM TRANSFEMORALNOM AMPUTACIJOM -Tanja Zečević Luković, Parezanović Ilić, Milošević J,  Kovačević M.

4.

MINERALNA KOŠTANA GUSTINA I STATUS VITAMINA D KOD PACIJENTKINJA SA LIMFEDEMOM NAKON KARCINOMA DOJKE - Dragana Bojinović-Rodić, Tamara Popović, Aleksandra Karalić, Jelena Nikolić-Pucar, Marica Vujnić

Diskusija

 

11:10 - 11:30              Pauza

Kongresni centar Hotela Mona

 

11:30 – 14:00       PRATEĆI SADRŽAJI

SPONZORISANA PREDAVANJA

 

Hotel Mona

14:00 - 15:30 Pauza

 

Kongresni centar Hotela Mona

15:30 - 16:45     Uvodna predavanja Tema III

KLINIČKI PRISTUP LEČENJA AKUTNIH LUMBOSAKRALNIH RADIKULOPATIJA - AKTUELNE SMERNICE I KLINIČKI PUTOKAZI

Moderator: Emilija Dubljanin Raspopović

 

 1. Mirjana Kocić: Bolni lumbalni sindrom od anamneze do dijagnoze
 2. Emilija Dubljanin Raspopović: Akutna lumbosakralna radikulopatija vs. sindrom piriformisa - diferencijalno dijagnostički izazov
 3. Tatjana Nožica Radulović: Savremeni  koncept autorizovanih tehnika u rehabilitaciji pacijenata sa bolom u leđima
 4. Aleksandra Vukomanović: Ne farmakološki pristup u lečenju akutnih lumbosakralnih radikulopatija - dokazi i klinička iskustva
 5. Anđela Milovanović: Farmakološki pristup u lečenju akutnih lumbosakralnih radikulopatija

Diskusija

16:45 – 18:05   Uvodna predavanja Tema IV        

IZAZOVI U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA

Moderator: Aleksandra Vidaković

 

 1. Aleksandra Vidaković: Primena funkcionalnih testova u proceni hoda pacijenata nakon moždanog udara
 2. Olivera Đorđević: Primena testovau proceni funkcije ruke kod pacijenata nakon moždanog udara
 3. Nela Ilić: Rehabilitacione procedure nakon moždanog udara – procedure zasnovane na dokazima
 4. Sindi Mitrović: Neurorestorativna terapija kod moždanog udara
 5. Anita Stanković: Efikasnost vežbi stabilizacije mišića lumbalnog regiona na poboljšanje balansa prilikom sedenja, funkcije paretičnog donjeg ekstremiteta i sigurnosti hoda kod pacijenata nakon preležanog moždanog udara

Diskusija

 

Mala sala Hotel Mona

18:10 – 18:45             Poster prezentacije I grupa

18:10 – 18:45             Poster prezentacije II grupa

 

23. 09. 2023. Subota

Kongresni centar Hotel Mona

 

08:30 –10:00          Uvodna predavanja - Tema II

PREPORUKE I DOBRA KLINIČKA PRAKSA U DEČJOJ REHABILITACIJI

Moderator: Ivana Petronić Marković

 

1.     Prof. dr Ivana Petronić Marković: Inovativne tehnike za funkcionalni oporavak kod oštećenja brahijalnog pleksusa u ranoj razvojnoj fazi

2.     Prof. dr Aleksandra Mikov: Idiopatski hod na prstima - uloga dečjeg fizijatra u lečenju

3.     Prof. dr Lidija Dimitrijević: Normalne varijacije skeletnog rasta - preporuke za procenu i tretman

4.     Doc. dr Dragan Zlatanović: Konzervativno lečenje deformiteta kičmenog stuba kod dece - najnovije preporuke

5.     Prim. dr Danijela Baščarević: Definicija, dijagnozs, intervencije i psihosocijalni aspekti neurorazvojnih poremećaja - preporuke dobre kliničke prakse

6.     Mirsad Muftić: Exopulse Mollii Suit – Novi terapijski pristup u tretiranju MS, CP

Diskusija

 

10:00 - 11:15           Uvodna predavanja - Tema VII

NOVINE U AKUTNOJ MEDICINSKOJ REHABILITACIJI

Moderator: Sanja Tomanović Vujadinović

 1. Sanja Tomanović Vujadinović: Sarkopenija kao prediktor mortaliteta kod kritično obolelih pacijenata u jedinicama intezivnog lečenja
 2. Aleksandra Jurišić Škevin: Akutna rehabilitacija nakon operativnog lečenja karcinoma dojke
 3. Nataša Mujović: Respiratorna rehabilitacija u Jedinicama intezivnog lečenja – značaj rane mobilizacije
 4. Nevena Krstić: Rehabilitacija bolesnika sa akutnom i hroničnom okluzivnom bolesti perifernih arterija
 5. Ljubica Nikčević Krivokapić: Primarna prevencija cerebro i kardiovaskularnih bolesti

Diskusija

11:15 - 11:35            Pauza

 

Kongresni centar Hotel Mona

11:35 – 13:10            PRATEĆI SADRŽAJI

Sponzorisana predavanja

 

13:10 – 14:00           Usmene prezentacije

 

Radno predsedništvo: Sonja Nejkov,

1.

LEKOVITE VODE BAČKE - Natalija Tatić1, Milan Tomić2

2.

Balneoterapijski aspekt kvaliteta flaširanih voda Srbije - Lekić Olga

3.

SMERNICE U ODREĐIVANJU NIVOA NEUROGENE LEZIJE U ELEKTRODIJAGNOSTIČKIM  STUDIJAMA- Jasmina Milovanović – Arsić 1, S. Marković 1, A. Jokić 1

4.

UTICAJ PSIHOLOŠKIH FAKTORA NA FUNKCIJU KOLENA NAKON TOTALNE ARTROPLASTIKE KOLENA USLED OSTEOARTRITISA - Milenković Marina, Kocić, Stojanivić Z, Stanković A, Stojanović S

5.

RANA REHABILITACIJA PACIJENATA NAKON KARDIOHIRURŠKIH OPERACIJA - Sonja Nejkov¹, Vesna Bokan Mirković¹, ², Marijana Karadžić1

 

14:00 - 15:30             Pauza Hotel Mona

 

15:30 – 16:10           Uvodna predavanja - Tema IX

THE INDIVIDUAL REHABILITATION PROJECT AS THE CORE OF PERSON-CENTERED REHABILITATION

 1. Prof. dr Franceska Gimigliano: ClinFIT: ISPRM’s Universal Functioning Information Tool based on the WHO’s I
 2. Klemen Grabljevec:  Practice, science and governance in interaction: European effort for the system-wide implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in Physical and Rehabilitation Medicine

 

16:15 – 17:30            Specijalna bolnica „Čigota“

24. 09. 2023. Nedelja

Kongresni centar Hotel Mona

 

08:30 – 09:45               Uvodna predavanja – Tema V

BOL I ONESPOSOBLJENOST

Moderator: Snežana Tomašević -Todorović

1.     Snežana Tomašević -Todorović: Strah od pokreta limitirajući faktor u rehabilitaciji pacijenata sa hroničnim bolom

2.     Olivera Ilić Stojanović: Kada prelomi ne bole? Kako ih dijagnostikovati i lečiti?

3.     Aleksandar Knežević:  Procena funkcionalnog statusa pacijenata sa hronicnim bolom - Upitnik o invaliditetu prouzrokovanim bolom

4.     Ivan Selaković: Modaliteti Intraartikularne terapije osteoartritisa kolena

5.     Dušica Simić Panić: Bol kod pacijenata nakon moždanog udara

Diskusija

09:50 – 11:20               Usmene prezentacije

 

Radno predsedništvo: Ksenija Boškovic, Katarina  Parezanović Ilić, Rozita Filipov

1.

PREDIKTORI ISHODA REHABILITACIJE KOD PACIJENATA TRETIRANIH ROBOTSKIM UREĐAJEM ZA GORNJI EKSTREMITET I KONVENCIONALNOM TERAPIJOM NAKON MOŽDANOG UDARA - Tijana Dimkić Tomić, Vidaković A., Đorđević O., Mitrović S., Dedijer Dujović S., Konstantinović Lj.

2.

KOMORBIDITETI I STEPEN AKTIVNOSTI BOLESTI KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA– POSTOJI LI POVEZANOST? - Jelena Obradović, J. Zvekić Svorcan, T. Nikolov, T. Nikolić, A. Savić, K. Bošković

3.

EFEKAT KINEZITERAPIJSKOG TRETMANA NA STRAH OD PADA KOD INSTITUCIONALIZOVANIH STARIH OSOBA - Stojanović Zorica, Kocić M, Milenković M, Stojanović S.

4.

REHABILITACIJA NAKON ARTROSKOPSKOG OPERATIVNOG LIJEČENJA ROTATORNE MANŽETNE RAMENA - Maja Vučkovi, Monika Jelačić, Tatjana Nožica Radulović, Dragana Janković, Danijela Kuzmanović

5.

UTICAJ PREOPERATIVNO SPROVEDENOG FIZIKALNOG TRETMANA NA ISHOD OPERATIVNO LEČENIH PACIJENATA SA LUMBALNOM DISKUS HERNIJOM - Parezanović Ilić Katarina, Zečević Luković T,Kovačević V

6.

FIZIKALNI AGENSI U LEČENJU PACIJENATA SA KOMPLEKSNIM REGIONALNIM BOLNIM SINDROMOM- Irena Dimitrijevic, Mirjana Koci, Milica Lazovic, Rozita Filipo1, Marina Zlatanović-Terzić

7.

EVALUATION WITH FUNCTIONAL TESTS IN SMA PATIENTS FOR ONE YEAR - Mitrevska Biljana,   Koevska V. Gjerakaroska Savevska  C. Gocevska M. Kalcovska B.

8.

IZOKINETIČKE VJEŽBE U MEDICINSKOJ I SPORTSKOJ REHABILITACIJI NAKON HIRURŠKIH ZAHVATA NA KOLJENU - Dragana Dragičević-Cvjetković, Stanislav Palija, Siniša Nikolić

9.

OSTEOPOROZA KAO UZROK PRELOMA PRI PADU- Rozita Filipov

Diskusija

 

11:20 – 12:00              Zatvaranje Kongresa, dodela nagrada

 

 

POSTER PREZENTACIJE

22.09.2023. Petak

 

Mala sala Hotel Mona

08:00 – 20:00                   Poster prezentacije Grupa I

08:00 – 20:00                   Poster prezentacije Grupa II

 

18:10 – 18:45             Odbrana radova Grupa I

18:10 – 18:45             Odbrana radova Grupa II

 

Grupa I

Radno predsedništvo: Nela Ilić, Hrković Marija

1.

UTICAJ EMG-FES NA PARETIČNU MUSKULATURU GORNJIH EKSTREMITETA, NAKON MOŽDANOG UDARA - Kristijan Krstić

2.

FAKTOR V LEIDEN TROMBOFILIJA KAO MOGUĆI UZROK TROMBOZA KOD PACIJENTA SA TRANSTIBIJALNOM AMPUTACIJOM I HEMIPAREZOM – PRIKAZ SLUČAJA - Maša Aleksić, Ljubica Spasić, Igor Simanić, Marijana Konstantinović, B. Gavrilović, A. Vasilić

3.

NEŽELJENI DOGAĐAJI  U PROTETIČKOJ  REHABILITACIJI NAKON AMPUTACIONE HIRURGIJE -Nikola Bajić, dr Biljana Majstorović, dr Mladen Pešta

4.

SAVREMENO PROTETISANJE - IZAZOVI PROTETIČKIH STOPALA - Gavrilović Borka, Grujičić B,Vasilić A, Spasić Lj, Simanić I.

5.

SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE U GERONTOLOGIJI- Dejana Petrović

6.

EFEKAT PRIMENJENJE FIZIKALNE TERAPIJE I REHABILITACIJE KOD PACIJENTA NAKON OPERATIVNOG LEČENJA SINDROMA KUBITALNOG I KARPALNOG TUNELA – PRIKAZ SLUČAJA - Ana Divjak, Grbović V, Jurišić Škevin A, Peulić M, Kovačević V, Petrovć M.

7.

UTICAJ ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE NA OPORAVAK PACIJENATA SA ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM NAKON SPROVEDENE MEDICINSKE REHABILITACIJE - Nikola Bilbija, Boris Prodanović, Dušica Jokić

8.

REHABILITACIJA PACIJENTA SA TROSTRUKOMA ARTRODEZOM LIJEVOG STOPALA-PRIKAZ SLUČAJA -

Dušica Jokić ¹, Boris Prodanović ¹, Dragana Dargičević-Cvjetković 1, Nataša Nuždić

9.

EFIKASNOST FIZIKALNOG TRETMANA KOD PACIJENATA SA SINDROMOM AKSILARNE MREŽE NAKON OPERACIJE KARCINOMA DOJKE- Aleksandra Karalić, Bojinović Rodić D., Nikolić Pucar J., Vujnić M., Milanović B

10.

PERIOPERATIVNA NEUROKOGNITIVNA DISFUNKCIJA – EFEKTI SUBAKUTNE REHABILITACIJE – PRIKAZ SLUČAJA - Bojana Spasić, Vukomanović A.

11.

EFEKAT MYOFASCIAL RELEASE TEHNIKE KOD PLANTARNOG FASCITISA NA BOL I FUNKCIJU - Brezovska Elena, Ivanovska M1, Veterova-Miljkovic  L, Ljatif -Petrushovska S, Dimitrijevska T, Jakovljevic N. (SRM)

12.

EKSTRAKORPOROLNA TERAPIJA UDARNIM TALASIMA  U LEČENJU MORTONOVOG  NEURINOMA – PRIKAZ SLUČAJA - Jovana Kojovic

 

Poster prezentacija Grupa II

 

Radno predsedništvo:  Dejan Nikolić, Tamara Filipović

1.

BRZA PROCENA RIZIKA HIPOTONIČNOG NOVOROĐENČETA - Kristina Mladenović, Jurišić Škevin A, Grbović V, Kovačević M

2.

KVALITET  ŽIVOTA  DECE TOKOM  BOLNIČKOG  REHABILITACIONOG  TRETMANA - Krasnik Rastislava, Mikov A, Demeši Drljan Č.

3.

POROĐAJNA PARALIZA PLEKSUS BRAHIJALISA UDRUŽENA SA LUKSACIJOM ZGLOBA LAKTA- PRIKAZ SLUČAJA - Kostić Milica, Zlatanović Dragan, Čolović Hristina, Dimitrijević Lidija, Živković Vesna, Stanković A,

4.

POSTURALNI DEFORMITETI KOD PACIJENATA SA BOLOM U DONјEM DELU LEĐA - Branislava Bošković, Vukomanović A, Ivanović Ilić N, Mernjik F, Sarić J

 5.

ULOGA I ZNAČAJ FIZIKALNE TERAPIJE KOD POROĐAJNE LEZIJE BRAHIJALNOG PLEKSUSA – PRIKAZ SLUČAJA - Milica Kangrga, Ivana Petronić, Dejan Nikolić, D. Ćirović, Tatjana Knežević, Jasna Stojković

6.

EFEKTI FIZIKALNE TERAPIJE KOD PACIJENTA SA BOLOM U KOLENU - Zorana  Zorić

7.

OBOSTRANA AVASKULARNA NEKROZA GLAVE BUTNE KOSTI - KAKO SPASITI PACIJENTA OD ARTROPLASTIKE KUKA? – PRIKAZ SLUČAJA - Nevena Ivanović Ilić, Vukomanović A.

8.

CASE REPORT: TREATMENT OF A PARTIAL TEAR OF GASTROCNEMIUS VASTUS MEDIALIS DEXTER IN A 43-YEAR-OLD PATIENT - Olivera Chaparoska (NRM)

9.

INTRAARTIKULARNA UPOTREBA HIPERKONCENTROVANE PLAZME BOGATE TROMBOCITIMA U LEČENJU OSTEOARTRITISA KUKA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA I RENDGENSKOG C LUKA - Ivan Dragonjić, Popović Dragonjić L.

10.

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE U LEČENJU PACIJENATA SA HRONIČNIM, BOLNIM LUMBALNIM SINDROMOM - Aleksandar Pavlović

11,

ZNAČAJ FIZIKALNE TERAPIJE  NA FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA SA CERVIKALNIM BOLNIM SINDROMOM - Trivunović Sandra, Nožica Radulović T

12.

VRAT VIŠE BOLI ŽENE NEGO MUŠKARCE - DA LI JE TAKO I KOD NAS? - Ljubica Radojičić, Vukomanović A, Šović S

 

OPŠTE INFORMACIJE

 

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se na recepciji Hotela Mona od 11:00 sati 21. septembra 2023. godine. Početak stručnog rada predviđen je za četvrtak, 21. 09. 2023. godine u 15:00 časova. Predavanja po pozivu i usmena saopštenja će se održavati u amfiteatru Kongresnog hotela Mona. Prateći sadržaji će se održavati na istom mestu.

Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa, kao i sertifikat za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno predavanje. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije od 22. maja 2023. godine (odluka broj: 153-02-00118/2023-01), 23. Kongres fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije “Nove perspektive u razvoju Fizikalne i rehabilitacione medicine“ je akreditovan kao Međunarodni kongres pod  Evidencionim brojem: A-1-893/23. Svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 10 bodova, a po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene i poster prezentacije (do 3 koautora).


MESTO ODRŽAVANJA: Kongresni centar Hotela Mona, Zlatibor.

WEBSITE: www.fizijatri.org

ZVANIČNI JEZIK: Srpski i engleski
SMEŠTAJ SA KOTIZACIJOM (paket) – u prijavnom listu

Paket uključuje: kotizaciju, smeštaj na bazi pansiona, ketering dobrodošlice sa programom

Kotizacija uključuje: učeće u radu kongresa, kongresni materijal, primerak časopisa Balneoclimatologia, identifikacioni bedž, pristup izložbenom prostoru, pristup prostoru za poster prezentaciju, otvaranje kongresa – ketering dobrodošlice, prisustvo društvenom programu i dodelu sertifikata o prisustvu ili aktivnom učešću.

 

PREZENTACIJA RADOVA

Naučni odbor kongresa je selektovao radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova je zasnovana na stručnoj vrednosti poslatih radova u celosti ili sažetaka. Način prezentacije je poslat svakom autoru rada, objavljen na web sajtu kongresa i Programu kongresa.

 

Instrukcije za usmenu prezentaciju

Vreme izlaganja predavanja po pozivu je 12 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta. U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u ili USB memoriji. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

 

Instrukcije za poster prezentaciju

Poster mora doneti izlagač lično, a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm. Materijal za postavljanje postera je u nadležnosti izlagača postera.

 

NAGRADA
Najbolji mladi istraživač

Naučni odbor 23. Kongresa za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije dodeliće nagradu na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 24. septembra 2023. godine u 11:30 časova. Nagrda najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije.

Kriterijumi za dodelu nagrade su: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do 21. septembra 2023. godine (za nagradu najboljem mladom istraživaču).

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.

 

DRUŠTVENI PROGRAM

Svečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom je u četvrtak 21. 09. 2023. god. u 19:00 sati u Amfiteatru kongresnog centra Hotela Mona. Večera sa umetničkim programom je 22. 09. 2023. godine u svečanoj dvorani hotela Mona.  Svečana večera 23. 09. 2023 u 21:00 sati u Svečanoj sali hotela ''Mona''.

 

UEMS PRM BOARD EXAMINATION
Dodela Sertifikata za položeni  evropski ispit iz Fizikalne I rehabilitacione medicine:

 

MEDITERANSKA ŠKOLA IZ FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE U SIRAKUZI

Na Kongresu izabrani  mlad istraživač će dobiti besplatnu školarinu i obezbeđen smeštaj u Mediteranskoj školi Fizikalne i rehabilitacione medicine u Sirakuzi, na Siciliji u