Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe

Bela knjiga Fizikalne i rehabilitacione medicine u Evropi

 

Objavljeno je treće izdanje: “Bela knjiga Fizikalne i rehabilitacione medicine u Evropi” (White Book of Physical and Rehabilitation Medicine in Europe...  www.whitebookprm.eu

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2018 April ...

Bela knjiga je napisana u dvogodišnjem razdoblju od strane stotinak autora, a recenzija je urađena u Evropi i ostatku sveta. Autorsko pravo pripada Evropskom udruženju za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ESPRM ), Evropskoj akademiji rehabilitacione medicine (European Academy of Rehabilitation Medicine – EARM), ), Sekciji fizikalne i rehabilitacione medicine Evropske unije medicinskih specijalista (European Union of Medical Specialist Physical and Rehabilitation  Medicine Section - UEMS PRM Section) i Evropskom odboru za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (European College of Physical and Rehabilitation Medicine – served by the UEMS-PRM Board), okupljenih pod imenom: “European PRM Bodies Alliance”.

Specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije su radili na stvaranju ovog dela kao deo ove alijanse, koje bi trebalo poslužiti ne samo lekarima i drugim zdravstvenim radnicima u struci, već i kreatorima zdravstvene politike savremenog sveta. Ova knjiga prikazuje poziciju  Fizikalne i rehabilitacione medicine u Evropi,  definiše struku, njen rad, nadležnost njenih praktičara i njihove odnose prema drugim medicinskim disciplinama i profesijama posvećenih zdravlju. Poštujući te principe, ova knjiga detaljno opisuje obuku i veštine specijalista FRM. Ona takođe daje osnovne principe specijalizovane rehabilitacije koja će omogućiti kreatorima zdravstvene politike, medicinskim i nemedicinskim radnicima u zdravstvu da spoznaju kako FRM deluje  i kako može pomoći ljudima sa onesposobljenjem da se vrate i zauzmu puno učešće u društvu. 

Drugo izdanje: “Bela knjiga Fizikalne i rehabilitacione medicine u Evropi” (White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe) objavljeno je septembra  meseca 2006. godine od strane UEMS Sekcija fizikalne i rehabilitacione medicine pod autorskim rukovodstvom svog predsednika i predsedavajućeg komiteta profesionalne prakse i predsednika Evropske akademije za rehabilitacionu medicine (EARM).  To izdanje Bele knjige je bilo nadgradnja Prvog izdanja iz 1989. godine

Izdanje na srpskom jeziku “Bela knjiga Fizikalne i rehabilitacione medicine u Evropi” izdato je 2008. godine od strane Udruženja fizijatara Srbije I promovisano na 6. Kongresu fizijatara Srbije u Ivanjici.