Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

Na ovom delu prezentacije se možete upoznati sa detaljima najvažnijih aktuelnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad Udruženja:


Statut iz 2022 godine - preuzmi dokument


Dokumentacija o promeni naziva udruženja - skeniran dokument


Statut iz 2015 godine - kompletan tekst


Plaketa povodom obeležavanja 90 godina rada udruženja - skeniran dokument


Podaci o Udruženju - Izvod APR o podacima upisanim u registar udruženja - kompletan tekst


Rešenje o registraciji - Rešenje o registraciji Udruženja Fizijatara Srbije kod Agencije za privredne registre:
strana 1
strana 2


Rešenje o registraciji - Rešenje o registraciji Udruženja Fizijatara Srbije kod Agencije za privredne registre - kompletan tekst


Statut iz 2012 godine - Statut Udruženja Fizijatara Srbije iz 2012. godine - kompletan tekst


Statut iz 2010 godine - Statut Udruženja Fizijatara Srbije iz 2010. godine - kompletan tekst


Statut - Vrnjačka Banja, 04.11.2006 - Preciznije definiše osnovne delatnosti i organizaciju udruženja, prava i obaveze članova i sve ostale bitne aspekte vezane za rad udruženja - kompletan tekst


Zapisnik sa Skupštine - Vrnjačka Banja, 04.11.2006 - kompletan tekst


Odluka o promeni imena Udruženja - Vrnjačka Banja, 04.11.2006 - kompletan tekst


Odluka o izmenama i dopunama statuta Udruženja - Vrnjačka Banja, 04.11.2006 - kompletan tekst


Odluka o usvajanju teksta Statuta - Vrnjačka Banja, 04.11.2006 - kompletan tekst


Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnik - kompletan tekst


Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnik - kompletan tekst