Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije


UEMS PRM Sekcija i Odbor su izdali E-book- PRM for medical students - udžbenik

„Physical and Rehabilitacione medicine for medical students“

 - Predlaže se slobodnu upotreba ovog materijala, naročito u dodiplomskoj nastavi medicinskih i drugih fakulteta.


UEMS PRM Sekcija i Odbor su na Godišnjoj skupštini u Bratislavi, 9/2017 doneli (Training Requirements for the Specialty of Physical and Rehabilitation Medicine. European Standards of Postgraduate Medical Specialist):


15th E.M.R.S.S. – Euro Mediterranean Rehabilitation Summer Schoolwebinar course

Le iscrizioni sono chiuse. Il webinar è visibile tramite il link: http://bit.ly/EMRSS_2020

Posebnu zahvalnost dugujemo MFPRM, ESPRM i UEMSPRM koji su omogućili da preko 30 mladih lekara, budućih specijalista PRM aktivno učestvuje na webinaru.

Guidelines
Multiple Sclerosis