Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu SrbijeKategorija časopisa BALNEOCLIMATOLOGIA prema Kategorizaciji naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauka i tehnološkog razvoja Republike Srbije


Kategorija časopisa BALNEOCLIMATOLOGIA prema Kategorizaciji naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauka i tehnološkog razvoja RS

Godina

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kategorija

M52

-

-

M53

M53

M53

M51

M51

M52

M53

M53

M53