Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

Drage kolege,

Detaljno sam sagledala Nacrt plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite Republike Srbije ( www.optimizacijazdravstva.rs. ). Molim Vas da I Viu pogledate!

Želim da iznesem zahvalnost Ministarstvu zdravlja Republike Srbije i stručnim timovima koji su uradili Nacrt plana, ali moram da naglasim das u  neke važne stvari  od interesa za struku FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU ostale nerazjašnjene tako da moja pitanja i sugestije su: 

o    Na nivou Primarne zdravstvene zaštite - DOMA ZDRAVLJA nigde se ne pominje služba FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE.   Šta to znači? 

  • Na nivou Primarne zdravstvene zaštite - KUĆNO LEĆENJE, pominje se (citiram) “Uvodi se fizikalna terapija i rehabilitacija u kući koju sprovodi fizioterapeut zaposlen u domu zdravlja.”

KOMENTAR: specijalnost je FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA, a ne Fizikalna terapija i rehabilitacija, a da bi mogla da se sprovede od strane fizioterapeuta neophodno je da pacijent bude pregledan od strane specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije koji će na osnovu kliničkog pregleda i dijagnostike napraviti plan lečenja koji treba da sprovode fizioterapeuti.

Na nivou OPŠTE BOLNICE ne postoji služba fizikalne medicine i rehabilitacije pa se postavlja pitanje ko će sprovoditi akutnu (ranu) rehabilitaciju?

Na nivou OKRUŽNE BOLNICE postoji samo FIZIKALNA TERAPIJA, nigde nema FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, pa se pitamo koji kadar je zadužen za realizaciju? Gde je tu mesto specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije?

Na nivou REGIONALNA BOLNICA postoji fizikalna medicina i rehabilitacija, ako je ona prisutna samo na tom nivou, znači da će se jedino na tom nivou sprovoditi ambulantna fizikalna medicina i rehabilitacija, ali to ne odgovara vašim intencijama da se približi zdravstvena zaštita pacijentu.

Na pr. građani Beograda imaće fizikalnu medicinu i rehabilitaciju jedino u Institutu za rehabilitaciju i Klinici za medicinsku rehabilitaciju koja ulazi u sastav Instituta u ulici Sokobanjskoj 13 i 17. Šta će da rade pacijenti iz drugih udaljenih delova grada, a da ne govorimo o drugim regionima gde je još veća udaljenost.

Gledajući detaljno Plan regulacije vidim da skoro sve specijalnosti imaju tercijarni nivo, samo FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA su na regionalnom nivou. Institut za rehabilitaciju, Sokobanjska 17 i Klinika za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović su nastavne baze Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i poseduju visoko edukativni kadar i medicinsku opremu za sprovođenje specijalizovane rehabilitacije i one bi trebalo da budu na tercijarnom nivou, jer se po svim ključnim kriterijumima razlikuju od drugih REGIONALNIH institucija za rehabilitaciju.

U trenutku kad SZO promoviše razvoj rehabilitacije kroz projekat „Rehabilitacija 2030: Poziv na akciju” koji je okupio preko 200 rehabilitacionih stručnjaka iz 46 zemalja (na kome sam i ja učerstvovala). Inicijativa Rehabilitacija 2030 skreće pažnju na duboku nezadovoljenu potrebu za rehabilitacijom širom sveta i naglašava važnost jačanja zdravstvenih sistema za pružanje rehabilitacije. Inicijativa označava novi strateški pristup za globalnu rehabilitacionu zajednicu ističući da:

-        Rehabilitacija treba da bude dostupna čitavoj populaciji i kroz sve faze životnog veka.

-        Napori na jačanju rehabilitacije treba da budu usmereni ka podršci zdravstvenom sistemu u celini i integrisanju rehabilitacije u sve nivoe zdravstvene zaštite.

-        Rehabilitacija je suštinska zdravstvena usluga i presudna za postizanje univerzalnog zdravstvenog zbrinjavanja.

-        Sa starenjem populacije i povećanjem broja ljudi koji žive sa hroničnim bolestima, rehabilitacija je prioritetna zdravstvena strategija za 21. vek koja jedinstveno doprinosi optimizaciji funkcionisanja populacije. Pored toga, mnogi ljudi danas žive sa srednjoročnim i dugoročnim posledicama COVID-19 i trebaju rehabilitaciju da bi se oporavili od bolesti. Specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije Srbije ulažu posebne napore da unaprede rehabilitaciju i smanje posledice COVID-19.

 

Unapred vam se zahvaljujem,

 

Prof. Milica Lazovic, MD, PhD PM&R

Congress President ESPRM 2020        

Faculty of Medicine University of Belgrade

Institute for Rehabilitation, Belgrade, Serbia

President of the Serbian Association of PRM        

President of the Mediterranean Forum of PRM

cell+38163410058, E-mail: 

lazovicmilica15@gmail.com