Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

FIZIKALNA I REHABLITACIONA MEDICINA - IZAZOVI KOJI NAS OČEKUJUTEME KONGRESA

1.    PREPORUKE U PEDIJATRIJSKOJ REHABILITACIJI

2.     NOVE TEHNOLOGIJE U NEUROREHABILITACIJI

3.    DEČJA NEUROREHABILITACIJA

4.    REHABILITACIJA KOŠTANOMIŠIĆNIH POREMEĆAJA

5.    NEUROMODULACIJA U  REHABILITACIJI

6.    FIZIKALNI MODALITETI U REHABILITACIJI

7.    ULOGA REHABILITACIJE U JEDINICAMA INTENZIVNE NEGE

8.    REHABILITACIJA PREKO GRANICA – SISTEMATSKI PRISTUP

9.    INNOVATION AND FUTURE IN PRM

10. RAZNO