Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije“NOVE PERSPEKTIVE U RAZVOJU FIZIKALNE I REHABILITACIONE MEDICINE“


I      THE INDIVIDUAL REHABILITATION PROJECT AS THE CORE OF PERSON-CENTERED REHABILITATION

II     SMERNICE U ELEKTRODIJAGNOSTICI

III    PREPORUKE I DOBRA KLINIČKA PRAKSA U DEČJOJ REHABILITACIJI

IV    KLINIČKI PRISTUP LEČENJA AKUTNIH LUMBOSAKRALNIH RADIKULOPATIJA - AKTUELNE SMERNICE I KLINIČKI PUTOKAZI

V     IZAZOVI U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON MOŽDANOG UDARA

VI    BOL I ONESPOSOBLJENOST

VII   REHABILITACIJA SPECIFIČNIH POPULACIJA: ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI I VEŽBI

VIII  NOVINE U AKUTNOJ REHABILITACIJI

IX    REHABILITACIJA PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA

X     NEW PERSPECTIVES IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE

XI    RAZNO