Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

Naučni odbor kongresa je pripremio odličan program koji prati sve aspekte naše specijalnosti, sva zdravstvena stanja koja mogu imati naši pacijenti i sve rehabilitacione intervencije koje možemo iskoristiti za poboljšanje njihovog funkcionisanja i kvalitet života, od novorođenčadi do starih, od predrehabilitacije do reintegracije u društvo i povratka na posao.TEME KONGRESA


„Fizikalna i rehabilitaciona medicina u ostvarivanju ljudskih prava i inkluzivni razvoj“:

 

I.                STRENGTHENING PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE IN HEALTH SYSTEMS

II.               IMPLEMENTACIJA AKUTNE REHABILITACIJE – DEFINISANJE CILJEVA, VERIFIKACIJA POSTIGNUĆA I IDENTIFIKACIJA BARIJERA

III.             DOBRA KLINIČKA PRAKSA U DEČJOJ REHABILITACIJI

IV.             FUNKCIONALNA PROCENA I OČEKIVAN ISHOD REHABILITACIJE NEUROLOŠKIH BOLESNIKA

V.              KOŠTANE STRES POVREDE - PUTOKAZ ZA KLINIČKU PRAKSU

VI.            BOL I NESPOSOBNOST

VII.          SAVREMENI STAVOVI U ELEKTRODIJAGNOSTICI

VIII.         ZNAČAJ ORTOTIKE I PROTETIKE U SMANJENJU ONESPOSOBLJENOSTI

IX.            SLOBODNE TEME