Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

Organizacija Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije

IZVRŠNI ODBOR:

Milica Lazović

lazovicmilica15@gmail.com

Predsednik


Emilija Dubljanin Raspopović

edubljaninraspopovic@gmail.com

Budući Predsednik


Nela Ilić

nelavilic@gmail.com

Sekretar


Ivan Selaković

ivan.selakovic@gmail.com

Blagajnik


Ivana Petronić Marković

ivana.pm@live.com

Član


Snežana Tomašević Todorović

drtomasevic@gmail.com

Član


Dragan Zlatanović

draganzlatanovic1@gmail.com

Član