Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

PRIJAVA RADA


Radovi moraju biti napisani po propozicijama časopisa Balneoclimatologia

Radove prijaviti isključivo putem službenog obrazca dostupnog na web stranici kongresa.

Ceo rad ili sažetak treba biti pisan u MS Word formatu prema uputstvu postavljenm u odeljku PRAVILA PISANJA.

Naučni odbor će evaluirati prispele radove i sažetke i odrediti način prezentacije (usmena ili poster). Svi prikazi slučajeva će biti u odgovarajućim poster sesijama.

Radovi za usmene i poster prezentacije moraju biti originalni radovi tj. ne smeju biti štampani ili prezentovani ranije.

 

Enter Abstract PlatformPRIJAVA RADA


Forma za slanje sažetkaDrage Kolege,molimo Vas da popunite ovaj online formular (podaci se prikazuju kod Generalnog sekretara). To jedini način da se zna ko je autor sažetka/rada koji ste poslali.