Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

Poštovana koleginice/kolega,

Popunjavanjem Pristupnice (koju šaljete Udruženju za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije poštom, e-mailom ili je licno donesete) i uplatom prve mesečne članarine postajete član Udruženja. Ako pristupate udruženju do 2 meseca pre održavanja Kongresa, prvo plaćate članarinu za istekle mesece u godini održavanja Kongresa na dole navedeni tekući račun, a zatim primenite redovan postupak za dalje plaćanje od trenutka učlanjenja.

Obratite pažnju na način plaćanja članarine. Članarinu treba plaćati preko tekućeg računa 200 - 2724530101033 – 49 kod Banke poštanske štedionice,, odbijanjem od Vaših ličnih primanja, a preko računovodstva u Vašoj ustanovi (Odluka o visini članarine koja se predaje računovodstvu je u nastavku ovog teksta), poštanskom/bančinom uplatnicom ili ličnom uplatom u prostorijama Udruženja (Sokobanjska 17, Beograd).

Mesečni iznos članarine je od 2005. godine pa na dalje 250 dinara.Komunikaciju sa Udruženjem možete obaviti poštom na gore navedenu adresu (Sokobanjska 17, Beograd, Institut za rehabilitaciju Beograd), ličnim dolaskom na istu adresu, telefonom 011 2667344, fax: 011 2662432, na e-mail: fizijatris@gmail.com ili preko kontakta na sajtu.

Obratite pažnju na podatke koje dajete o sebi. Oni ce biti strogo čuvani i biće korišćeni samo u svrhu komunikacije sa Vama. Zaokružite crvenom olovkom na Pristupnici šta od navedenih podataka nije za javnu upotrebu.

Odluka o visini članarine

SKUPŠTINA FIZIJATARA SRBIJE

održana 19. februara 2005. godine u Igalu donela je odluku o visini članarine za 2005. godinu i na dalje

O D L U K A
Visina članarine za 2005. godinu i na dalje je 250 dinara mesečno

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, sr
Predsednik Udruženja fizijatara Srbije