Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

Zapisnici sa sastanka REPUBLIČKE STRUČNE KOMISIJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU: