Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu SrbijePoštovane koleginice i kolege,

                Čast nam je da Vas u ime Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije, pozovemo da pošaljete vaše radove i učestvujete u radu 21. Kongresa fizikalne i rehabilitacione medicine  Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava u Vrdniku  u Kongresnom centru “Hotel Fruške Terme” od 22 – 24. septembra 2021. godine pod nazivom: “Rehabilitacija nakon COVID-19”. 

Nakon proglašenja pandemije COVID-19, podjednako su važne sve tri glavne komponente medicinskog sistema - prevencija, lečenje i rehabilitacija. Pandemija COVID-19 stvorila je povećanu potražnju za akutnim ili postakutnim bolničkim krevetima, daleko nadmašujući postojeće odredbe u mnogim zajednicama. Srbija i mnoge druge zemlje prisilno su pretvorile postojeće zdravstvene ustanove (i ustanove za rehabilitaciju) u namenske COVID-19 centre kako bi obezbedili „nove krevete“ za rasterećenje prenatrpanih jedinica intenzivne nege. Pandemija COVID-19 uvela je ograničenja za mnoge pacijente da pristupe standardnim zdravstvenim uslugama kao što su posete zdravstvenim radnicima kao i prisustvo rehabilitaciji.

Pokušaćemo da kroz predavanja i diskusije na Kongresu damo odgovore na pitanja: kako treba identifikovati pacijente kojima je potrebna rehabilitacija nakon COVID-19,  koje rehabilitacione intervencije će koristiti pacijentima i kako će se usluge rehabilitacijemenjati u budućnosti. Razvoj Fizikalne i rehabilitacione medicine je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti. Verujemo da ćemo u Vrdniku u prelepom ambijentu Hotela Fruške Terme  I njihovom novom Kongresnom centru imati sve uslove za radni deo Kongresa uz veliki broj predavanja najeminentnijih stručnjaka iz oblasti Fizikalne i rehabilitacione medicine iz zemlje i inosrtranstva.

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju specijaliste FRM i sve članove rehabilitacionog tima, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti FRM i unapredi zdravlje naših bolesnika.
Uspešna organizacija 22.  ESPRM  kongresa i 20. kongresa SAFRM 2020 godine u Beogradu je bila velika potvrda dugogodišnjem radu i naporima koji smo svi zajedno uložili u afirmaciju Fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije. Samo da nas podsetim da je Udruženjeza FRM Srbije redovan član ISPRM-a (International Society of PRM), član ESPRM-a (European Society of PRM), član UEMS-PRM Borda i Sekcije i član Mediteranskog foruma za PRM.

Svi radovi koji prođu recenziju naučnog odbora Kongresa i Uređivačkog odbora časopisa Balneoclimatologia, biće pripremljeni za štampu i biće štampani u u celini u časopisu. Nadamo se da će sponzorisa predavanja i simpozijumi dodatno proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih. Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti i dopuniti svoja znanja najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima sa kolegama iz zemlje i inostranstva.

Banja Vrdnik nudi najpovoljnije i najprijatnije okruženje za kongres, gde svi učesnici Kongresa pored radnog delamogu da uživaju u miru i boravku na čistom vazduhu. Banja Vrdnik je zanimljiva i zbog blizine Fruške gore – sa brojnim manastirima, spomenicima i vidikovcima. Nadamo se da ćete i vi iskoristiti priliku da istražite njegove brojne atrakcije! Očekujemo Vas na 21. Kongresu fizikalne i rehabilitacione medicine Srbije!


Predsednik Organizacionog odbora
Prof. dr Milica Lazović

Predsednik Naučnog odbora
Prof. dr Ivana Petronić-Marković

KOMITETI

POČASNI ODBOR

Doc. dr Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja Republike Srbije

Branko Ružić, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Dr Mirsad Đerlek,  Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr   Zoran Radovanović, Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr Nebojša Lalić, Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Vladislava Vesović Potić

Prof. dr Gordana Nikolić

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Milisav Čutović

Prof. Dr Branislav Bobić

 

PREDSEDNIŠTVO NAUČNOG  ODBORA

1. Prof. dr Ivana Petronić - Marković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija

2. Prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za rehabilitaciju, Beograd, Srbija

ČLANOVI NAUČNOG ODBORA

1.       Prof. dr Ljubica Konstantinović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju „Dr M. Zotović “, Beograd, Srbija

2.       Prof. Dr Mirjana Kocić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Klinika za FMR, KC Niš

3.       Prof. dr Snežana Tomašević, Medicinski fakultet Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Vojvodine, Srbija

4.       Prof. dr Emilija Dubljanin, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za FMR, KCS, Beograd, Srbija

5.       Prof. dr Jorge Lains, Past-president of the ISPRM, College of the Specialty of Physical and Rehabilitation Medicine,  Coimbra, Portugal

6.       Prof. dr Gülseren Akyüz, Marmara University School of Medicine, Istanbul, Turkey

7.       Prof. dr Nicolas Christodoulou, President of the ESPRM, Limassol, Cyprus 

8.       Prof. Dr Tatjana Nožica Radulović, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, RS, BiH

9.       Prof. dr Francesca Gimigliano, President-Elect of the ISPRM, University of Campania “Luigi Vanvitelli” Napoli, Italy

10.   Prof. dr Mirsad Muftić, Univerzitet u Sarajevu Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo, BiH

11.   Prof. dr Ksenija Bošković, Medicinski fakultet Vojvodine, Specijalna bolnica za reumatologiju, Novi Sad, Srbija

12.   Prof. Dr Gordana Devečerski, Medicinski fakultet Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Vojvodine, Novi Sad, Srbija

13.   Prof. dr Vesna Bokan, Medicinski fakultet Podgorica, KCCG Centar za FMR, Podgorica, Montonegro

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, potpredsednik

Doc. dr Mirko Grajić

Prof. dr Vesna Živković

Prim. dr Biljana Marjanović

N.S. dr med sc dr Dejan Nikolić

Doc. dr Igor Simanić

Prim. dr Mirjana Bošković

Ass. dr Sanja Tomanović Vujadinović

Prof. dr Ivona Stanković

Mr sc dr Marina Delić

Dr Hadi Mansouri

SEKRETARI KONGRESA

N.S. dr med sc Marija Hrković, Generalni sekretar

Ass. dr Tamara Filipović, Sekretar

e-mail: fizijatris@gmail.com

kongresfizijatara@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT   KONGRESA

 

Lola Dotlić,  lola@miross.rs

Miross Travel Agency, www.miross.rs

IATA No 95-22167 4

Majke Jevrosime 19, 11000 Belgrade, Serbia

Tel: +381 11 30 33 225, 30 33 226

Fax: +381 11 30 34 615,  Mob: +381 63 325 515VAŽNI DATUMI

PERIOD PRIJAVE RADOVA/SAŽETKA

Otvaranje za podnošenje radova/sažetaka: 26. april 2021

Rok za predaju radova/sažetaka: 18. juli 2021

Obaveštenje o prihvatanju radova/sažetaka: 20. juli 2021

 

PERIOD PRIJAVE SATELITSKE SIMPOZIJE

Otvaranje za podnošenje predloga: 26. april 2021

Rok za predaju teme i predavača: 20. juli 2021

 

PERIOD REGISTRACIJE

Otvaranje rane registracije: 29. april 2021

Rok za ranu registraciju: 01. avgust 2021

Rok za registraciju: 1. septembar 2021