Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije