Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

Drage kolege,


Sa velikim zadovoljstvom možemo da objavimo da su prošle nedelje 194 države članice Svetska zdravstvena organizacija (SZO) usvojile značajnu rezoluciju „Jačanje rehabilitacije u zdravstvenim sistemima“ na 76. Svetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi. Rezolucija je odgovor na veliku globalnu potrebu za rehabilitacijom i značajan jaz u dostupnosti usluga, posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, sa čak 50% ljudi koji ne dobijaju rehabilitaciju koja im je potrebna. Rezolucija ističe:

  • - važnost podizanja svesti o rehabilitaciji među donosiocima politika i odluka prilikom postavljanja zdravstvenih prioriteta
  • - potreba da se zemlje bolje osposobe da odgovore na potrebe rehabilitacije, uključujući pomoćnu tehnologiju, u kontekstu hitnih zdravstvenih situacija;
  • -  zajednički izazovi sa kojima se suočavaju u pristupu pristupačnim, kvalitetnim i odgovarajućim uslugama rehabilitacije, posebno za marginalizovane i ugrožene grupe stanovništva; i
  • - trenutni nedostatak radne snage za rehabilitaciju koji hitno treba da se reši.

Rezolucija poziva da države članice, međunarodne organizacije i druge relevantne zainteresovane strane preduzmu ključne akcije za jačanje rehabilitacije u zdravstvenim sistemima. Takođe traži od Sekretarijata SZO da podrži implementaciju Rehabilitacije 2030 kroz razvoj tehničkih smernica i resursa, razvoj izvodljivih ciljeva i indikatora, i integracijom rehabilitacije i asistivne tehnologije u svoje timove hitne medicinske pomoći, između ostalih zahteva.

Uspešna primena ove rezolucije je ključna za obezbeđivanje uživanja ljudskih prava, uključujući najbolje moguće fizičko i mentalno zdravlje.

Sekretarijat SZO će izvestiti o svom napretku u sprovođenju ove rezolucije Svetskoj zdravstvenoj skupštini 2026, 2028. i 2030. godine.

Od 10. do 11. jula 2023. SZO će biti domaćin 3. sastanka Global Rehabilitation 2030 na kojem će se razgovarati o usvajanju ove značajne rezolucije i traženim akcijama, i lansiraće se ključne tehničke proizvode SZO koji će olakšati implementaciju rezolucije u zemljama.

Program rehabilitacije SZO