Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu SrbijeTEHNIČKI SEKRETERIJAT   KONGRESA

 

Miross Travel Agency, www.miross.rs

IATA No 95-22167 4

Majke Jevrosime 19, 11000 Belgrade, Serbia

Tel: +381 11 30 33 225, 30 33 226

Fax: +381 11 30 34 615