Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije
Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu SrbijeAdresa

Institut zа rehаbilitаciju
Sokobаnjskа 17
11000 Beogrаd SrbijаPORUKA ZA BOLESNIKE

Ukoliko se interesujete za neki lični zdravstveni problem, molimo Vas da kontaktirate svog lekara.

Za sada Udruženje za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije organizaciono nije u mogućnosti da odgovara na pitanja bolesnika. U planu je pokretanje projekta kojim bi se bolesnicima omogućilo da od stručnjaka iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije dobiju adekvatne preporuke u prevenciji i lečenju.Pošaljite nam poruku
Image verification