Udruženje za fizikalnu i
rehabilitacionu medicinu Srbije

REGISTRACIJA

Registracione kategorije:
Kontakt osoba ispred kompanije:
Muško Žensko Ostalo Ne želim da se izjasnim
Prof Dr MD PhD MS PTh Ostalo
Image verification

Politika otkazivanja registracije učesnika:

Za otkazivanje pre 30. jun 2024. godine moguća je refundacija 50% od ukupnog uplaćenog iznosa.

Refundacije će se vršiti nakon završetka Kongresa.

O otkazivanju se mora pismeno obavestiti sekretarijat Kongresa saprm@miross.rs

Za otkazivanja izvršena nakon 1. jula 2024. refundacija nije moguća.

 • REGISTRACIONE KATEGORIJE
 • 1. (RANA) REGISTRACIJA: ROK 08. jul 2024.
 • 2. ROK 23. avgust 2024.
 • 3. ROK NAKON 24. avgusta 2024. i na licu mesta
 • REGISTRACIONE KATEGORIJE
 • 1.RANA REGISTRACIJA: Prijave i uplate do 08.07.2024.
 • • Kongresni paket za lekare (smestaj u dvokrevetnoj sobi): 425 eur + pdv
 • • Kongresni paket za predstavnike farmaceutskih kuca (smestaj u dvokrevetnoj sobi): 405 eur + pdv
 • • Doplata za jednokrevetnu sobu: 150 eur
 • •Samo kotizacija: 240 eur + pdv
 • 2.Prijave i uplate od 09. jula -23. avgusta 2024.
 • • Kongresni paket za lekare (smestaj u dvokrevetnoj sobi): 510 eur + pdv
 • • Kongresni paket za predstavnike farmaceutskih kuca (smestaj u dvokrevetnoj sobi): 486 eur + pdv
 • Doplata za jednokrevetnu sobu: 150 eur
 • • Samo kotizacija: 288 eur + pdv
 • 3. Prijave i uplate od 24. avgusta 2024. i NA LICU MESTA
 • • Kongresni paket za lekare (smestaj u dvokrevetnoj sobi): 500 eur + pdv
 • • Kongresni paket za predstavnike farmaceutskih kuca (smestaj u dvokrevetnoj sobi): 535 eur + pdv
 • Doplata za jednokrevetnu sobu: 150 eur
 • • Samo kotizacija: 320 eur + pdv
 • Kongresni paket sadrži:
 • • Kotizaciju (Kongresni materijal, ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, svečanu večeru, kafe pauze, obroke, zajedničke večere, sertifikat)
 • • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u Hotelu Tami Residence
 • Raspored po smeštajnim objektima je po redosledu prijave i uplata

 • Kotizacija sadrži:
 • • Kongresni materijal i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, večeru dobrodošlice 19.04., kafe pauze, 3 ručka, svečanu večeru 21.04., sertifikat
 • • PDV se ne iskazuje na osnovu člana 35. Stav 7 Zakona o PDV-u